Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Αναπληρωτές Καθηγητές

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ασημακοπούλου Μάρθα

Ασημακοπούλου Μάρθα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Βελισσάρης Δημήτριος

Βελισσάρης Δημήτριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος

Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Χειρουργικός
Κλινική Οφθαλμολογίας

Βιογραφικό

Γιαννίτσας Κωνσταντίνος

Γιαννίτσας Κωνσταντίνος
Χειρουργικός
Κλινική Ουρολογίας

Βιογραφικό

Γκλιάτης Ιωάνννης

Γκλιάτης Ιωάνννης
Χειρουργικός
Κλινική Ορθοπαιδικής

Βιογραφικό

Δαούσης Δημήτριος

Δαούσης Δημήτριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Ζαμπάκης Πέτρος

Ζαμπάκης Πέτρος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Ακτινολογίας

Βιογραφικό

Καπώνης Απόστολος

Καπώνης Απόστολος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Καρατζά Αγγελική

Καρατζά Αγγελική
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό

Κατσάνος Κωνσταντίνος

Κατσάνος Κωνσταντίνος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Ακτινολογίας

Βιογραφικό

Κεχαγιάς Ιωάννης

Κεχαγιάς Ιωάννης
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Κόκκαλης Ζήνων

Κόκκαλης Ζήνων
Χειρουργικός
Κλινική Ορθοπαιδικής

Βιογραφικό

Κολονίτσιου Φεβρωνία

Κολονίτσιου Φεβρωνία
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Βιογραφικό

Κούτρας Άγγελος

Κούτρας Άγγελος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Μακατσώρης Θωμάς

Μακατσώρης Θωμάς
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Μουλακάκης Κωνσταντίνος

Μουλακάκης Κωνσταντίνος
Χειρουργικός
Αγγειοχειρουργική Κλινική

Βιογραφικό

Μπράβου Βασιλική

Μπράβου Βασιλική
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος

Παναγιωτόπουλος Βασίλειος
Χειρουργικός
Κλινική Νευροχειρουργικής

Βιογραφικό

Παναγόπουλος Ανδρέας

Παναγόπουλος Ανδρέας
Χειρουργικός
Κλινική Ορθοπαιδικής

Βιογραφικό

Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Παπαχατζοπούλου Αδαμαντία

Παπαχατζοπούλου Αδαμαντία
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Βιογραφικό

Σκρουμπής Γεώργιος

Σκρουμπής Γεώργιος
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Σολωμού-Λιόση Έλενα

Σολωμού-Λιόση Έλενα
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Τζουβελέκης Αργύριος

Τζουβελέκης Αργύριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Τριάντος Χρήστος

Τριάντος Χρήστος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Φλίγκου Φωτεινή

Φλίγκου Φωτεινή
Χειρουργικός
Κλινική Αναισθησιολογίας & Εντατικής Παρακολούθησης

Βιογραφικό

Χαροκόπος Νικόλαος

Χαροκόπος Νικόλαος
Κλινική Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Βιογραφικό

Χειλαδάκης Ιωάννης

Χειλαδάκης Ιωάννης
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό