Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Κόκκαλης Ζ.

Κόκκαλης Ζήνων, ​Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ορθοπαιδικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

drkokkalis@gmail.com

Προπτυχιακά Μαθήματα