Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Διατελέσαντες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔ. ΕΤΗ

 Χαράλαμπος

Κουτσογεωργόπουλος

1978-80

Ξενοφών

Κονδάκης

1980-81

Θεόδωρος

Παπαπετρόπουλος

1981-83

Διονύσιος

Μπονίκος

1983-86

Γεώργιος

Μπαρμπαλιάς

1986-88

Ηλίας

Κούβελας

1988-91

Ιωάννης

Βαράκης

1991-94

Ηλίας

Κούβελας

1994-97

Απόστολος

Βαγενάκης

1997-00

Απόστολος

Βαγενάκης

2000-03

Ιωάννης

Βαράκης

2003-06

Γεώργιος

Νικηφορίδης

2006-10

Βενετσάνα

Κυριαζοπούλου

2010-14

Δημήτριος

Καρδαμάκης

2014 έως σήμερα

Διατελέσαντες Πρόεδροι και Αναπλ. Πρόεδροι  του Τμήματος Ιατρικής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΚΑΔ. ΕΤΗ

Ιωάννης

Βαράκης, Πρόεδρος

1983-84

 Κωνσταντίνος

Αλεξόπουλος, Πρόεδρος

1984-86

Ιωάννης

Ανδρουλάκης, Πρόεδρος

1986-89

Ιωάννης

Βαράκης, Αναπλ. Πρόεδρος

1986-89

Νικόλαος

Παπαδάκης, Πρόεδρος

1989-91

Ιωάννης

Βαράκης, Αναπλ. Πρόεδρος

1989-91

Γεώργιος

Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος

1991-93

Χαράλαμπος

Μπασιάρης, Αναπλ. Πρόεδρος

1991-93

Γεώργιος

Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος

1993-95

Ηλίας

Λαμπίρης, Αναπλ. Πρόεδρος

1993-95

Ιωάννης

Βαράκης, Πρόεδρος

1995-97

Χαράλαμπος

Μπασιάρης, Αναπλ. Πρόεδρος

1995-97

Χαράλαμπος

Μπασιάρης, Πρόεδρος

1997-99

Σταυρούλα

Μπεράτη, Αναπλ. Πρόεδρος

1997-99

 Γεώργιος

Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος

1999-01

Βασίλειος

Τζιγγούνης, Αναπλ. Πρόεδρος

1999-01

Γεώργιος

Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος

2001-03

Βασίλειος

Τζιγγούνης, Αναπλ. Πρόεδρος

2001-03

Διονύσιος

Μπονίκος, Πρόεδρος

2003-05

Σωτήριος

Γαρταγάνης (Αναπλ. Πρόεδρος)

2003-05

Διονύσιος

Μπονίκος, Πρόεδρος

2005-07

Σωτήριος

Γαρταγάνης, Αναπλ. Πρόεδρος

2005-07

Φώτιος

Καλφαρέντζος, Πρόεδρος

2007-09

Χαράλαμπος

Γώγος, Αναπλ. Πρόεδρος

2007-09

Χαράλαμπος

Γώγος, Πρόεδρος

2009-11

Χριστόδουλος

Φλωρδέλλης, Αναπλ. Πρόεδρος

2009-11

 Χριστόδουλος

Φλωρδέλλης, Αναπλ. Πρόεδρος

2011-13
 Χριστόδουλος  Φλωρδέλλης,Πρόεδρος 4/2013-8/2013
Παναγιώτης Γκούμας, Πρόεδρος  2013-2015
Δημήτριος Καρδαμάκης, Αναπλ. Αναπλ. 2013-2014
Αναστάσιος Αθανασόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος 2014-2015
Ιωάννης Τσολάκης, Πρόεδρος 2015
Δημήτριος Γούμενος, Πρόεδρος 2015-2017
Αναστάσιος Αθανασόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος 2015-2017
Δημήτριος Γούμενος, Πρόεδρος 2017-2020
Δημήτριος Αποστολόπουλος, Αναπλ. Πρόεδρος 2017-2020

 Διατελέσαντες Διευθυντές  Κλινικών & Εργαστηρίων του Τμήματος

• Εμμανουήλ Μπεχράκης, Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής

      Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Πέτρος Χαρτοκόλλης, Δ/ντής Ψυχιατρικής Κλινικής

      Καθηγητής Ψυχιατρικής

• Γεώργιος Μαρούλης, Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής

      Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

• Εμμανουήλ Χελιδόνης, Δ/ντής Κλινικής Ωτορινολαρυγγολογίας

      Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

• Αλέξανδρος Χατζηπαύλου

      Καθηγητής Ορθοπαιδικής

• Δημήτριος Κελέκης (1989 έως 1993), Δ/ντής Ακτινολογίας

      Καθηγητής Κλασσικής Ακτινοδιαγνωστικής

• Χαράλαμπος Κουτσογεωργόπουλος, Δ/ντής Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας

       Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

• Βασίλειος Πρώιμος, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής

      Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής

• Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Δ/ντής Κλινικής Αναισθησιολογίας-Εντατικής Παρακολούθησης

  Καθηγητής  Αναισθησιολογίας-Εντατικής Παρακολούθησης

• Μιχαήλ Μαραγκουδάκης, Δ/ντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας

     Καθηγητής Γενικής Φαρμακολογίας

• Ξενοφών Κονδάκης, Δ/ντής Εργαστηρίου Υγιεινής

     Καθηγητής Υγιεινής

• Σταυρούλα Λακουμέντα-Λεβεντάκη, Δ/ντρια Κλινικής Αναισθησιολογίας-Εντατικής Παρακολούθησης

      Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας & Εντατικής Παρακολούθησης

• Νικόλαος Παπαδάκης, Δ/ντής Νευροχειρουργικής Κλινικής

      Καθηγήτρια Νευροχειρουργικής

• Ιωάννης Ανδρουλάκης, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής

      Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

• Νικόλαος Μπεράτης, Δ/ντής Παιδιατρικής Κλινικής

      Καθηγητής Παιδιατρικής

• Βασιλική Νικολοπούλου 

     Καθηγήτρια Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας  

• Γεώργιος Μανιάτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας

     Καθηγητής Γενικής Βιολογίας

• Βασίλειος Τζιγγούνης, Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής

      Καθηγητής  Μαιευτικής-Γυναικολογίας

• Ιωάννης Κολλιόπουλος, Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής

     Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Ηλίας Κούβελας, Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας

     Καθηγητής Φυσιολογίας

• Απόστολος Βαγενάκης, Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής

     Καθηγητής Παθολογίας

• Ιωάννης Δημόπουλος, Δ/ντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας

     Καθηγητής Ακτινολογίας

• Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος, Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής

      Καθηγητής Νευρολογίας

• Μαρία Παπαπετροπούλου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Υγιεινής

     Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Υγιεινής

• Αλίκη Καλλινίκου-Μανιάτη, Δ/ντρια Εργαστηρίου Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

    Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

• Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Δ/ντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

     Καθηγητής Μικροβιολογίας

• Ηλίας Λαμπίρης, Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής

      Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

• Διονύσιος Μπονίκος, Δ/ντής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής

      Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής

• Ιωάννης Βαράκης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ανατομίας

      Καθηγητής Ανατομίας

• Γεώργιος Κουρούνης, Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής

      Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

• Θεόδωρος Μαραζιώτης, Δ/ντής Νευροχειρουργικής Κλινικής

      Καθηγητής Νευροχειρουργικής            

• Σταυρούλα Μπεράτη, Δ/ντρια Ψυχιατρικής Κλινικής

      Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρικής και Ψυχανάλυσης

• Αγλαϊα Αθανασιάδου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας

      Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας-Μοριακής Γενετικής

• Παναγιώτης Δημακόπουλος, Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής

      Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας με εξειδίκευση στη Χειρουργική ώμου-αγκώνα            

• Δημήτριος Παπαναστασίου, Δ/ντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής

      Καθηγητής Παιδιατρικής 

• Δημήτριος Σιαμπλής, Δ/ντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας

• Στέφανος Μανταγός,  Δ/ντής Παιδιατρικής Κλινικής 

       Καθηγητής Παιδιατρικής

• Χριστόδουλος Φλωρδέλλης, Δ/ντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας (1999-2014)

       Καθηγητής Φαρμακολογίας

• Διονύσιος Καραβίας, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής 

       Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

• Xρυσούλα Σκόπα, Δ/ντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής 

       Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής

• Φώτιος Καλφαρέντζος, Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής 

       Καθηγητής Χειρουργικής

• Παναγιώτης Γκούμας, Δ/ντής Κλινικής ΩΡΛ 

       Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

• Διονύσιος Τσαμπάος, Δ/ντής Κλινικής Δερματολογίας 

       Καθηγητής Δερματολογίας

• Παύλος Βασιλάκος, Δ/ντής Εργαστηρίου Υγιεινής 

       Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής

• Γεώργιος Νικηφορίδης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής 

       Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής

• Γεώργιος Κωστόπουλος, Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας 

       Καθηγητής Φυσιολογίας

• Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος, Δ/ντής Κλινικής Νευρολογίας 

       Καθηγητής Νευρολογίας

• Μιχαήλ Σταυρόπουλος, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής 

       Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

• Δημήτριος Δουγένης, Δ/ντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής 

       Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής

• Ευάγγελος Αναστασίου, Δ/ντής Κλινικών Εργαστηρίων, 

       Καθηγητής Μικροβιολογίας

• Δημήτριος Κωνσταντίνου, Δ/ντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, 

       Καθηγητής Νευροχειρουργικής

• Ιωάννης Τσολάκης, Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, 

        Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

• Δεκαβάλας Γεώργιος, Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, 

         Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

• Γαρταγάνης Σωτήριος, Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής

        Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Δραϊνας Διονύσιος, Δ/ντης Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας

        Καθηγητής Βιοχημείας

• Περιμένης Πέτρος, Δ/ντης Ουρολογικής Κλινικής

        Καθηγητής Ουρολογίας

• Σπυρόπουλος Κων/ντος, Δ/ντης Πνευμονολογικού Τμήματος, Παθολογικής Κλινικής

        Καθηγητής Παθολογίας - Πνευμονολογίας

• Φαρμακάκης Νικόλαος, Δ/ντης Οφθαλμολογικής Κλινικής

        Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Καλόφωνος Χ., Δ/ντης Ογκολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής

       Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας 

• Κυριαζοπούλου Β., Δ/ντρια Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας

       Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας

• Μοσχονάς Ν., Δ/ντης Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας

       Καθηγητής Γενικής Βιολογίας - Ιατρικής Μοριακής Γενετικής

• Πέτσας Θ., Δ/ντης Εργαστηρίου Ακτινολογίας

       Καθηγητής Ακτινολογίας

• Παναγιωτόπουλος Η., Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής

       Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

• Χάχαλης Γ., Δ/ντης Καρδιολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής

       Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας

Διατελέσαντες Καθηγητές του Τμήματος 

• Εμμανουήλ Μπεχράκης (1979 έως 1984)

      Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Πέτρος Χαρτοκόλλης (1980 έως 1990)

      Καθηγητής Ψυχιατρικής

• Γεώργιος Μαρούλης (1981 έως 1986)

      Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

• Εμμανουήλ Χελιδόνης (1984 έως 1987)

      Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας

• Αλέξανδρος Χατζηπαύλου (1984 έως 1986)

      Καθηγητής Ορθοπαιδικής

• Δημήτριος Κελέκης (1989 έως 1993)

      Καθηγητής Κλασσικής Ακτινοδιαγνωστικής

• Χαράλαμπος Κουτσογεωργόπουλος (1978 έως  1995)

      Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

• Βασίλειος Πρώιμος (1977 έως 1997)

      Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής

• Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος (1982 έως 1997)

      Καθηγήτης Αναισθησιολογίας-Εντατικής Παρακολούθησης

• Μιχαήλ Μαραγκουδάκις (1979 έως 1999)

     Καθηγητής Γενικής Φαρμακολογίας

• Ξενοφών Κονδάκης  (1979 έως 2000)

     Καθηγητής Υγιεινής

• Σταυρούλα Λακουμέντα-Λεβεντάκη (1999 έως 2002)

      Καθηγήτης Αναισθησιολογίας-Εντατικής Παρακολούθησης

• Νικόλαος  Παπαδάκης (1984 έως 2001)

      Καθηγήτης Νευροχειρουργικής

• Ιωάννης Ανδρουλάκης (1979 έως 2002)

      Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

• Νικόλαος Μπεράτης (1979 έως 2002)

      Καθηγητής Παιδιατρικής

• Σταυρούλα Μπεράτη, Δ/ντρια Ψυχιατρικής Κλινικής(1981-2010)

      Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Παιδοψυχιατρικής και Ψυχανάλυσης

• Γεώργιος Μανιάτης  (1978 έως 2002)

     Καθηγητής Γενικής Βιολογίας

• Χρήστος Πασχάλης  (2002)

     Καθηγητής Νευρολογίας

• Αντώνιος Μανώλης  (1995 έως 2004)

     Καθηγητής Καρδιολογίας

• Αθανάσιος Σκουτέλης  (2001 έως 2004)

     Καθηγητής Λοιμωδών Νοσημάτων

• Βασίλειος Τζιγγούνης  (1987 έως 2007)

      Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας

• Ιωάννης Κολλιόπουλος  (1989 έως 2004)

     Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Ηλίας Κούβελας  (1981 έως 2005)

     Καθηγητής Φυσιολογίας

• Απόστολος Βαγενάκης  (1979 έως 2005)

     Καθηγητής Παθολογίας

• Ιωάννης Δημόπουλος  (1979 έως 2005)

     Καθηγητής Ακτινολογίας

• Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος  (1980  έως 2004)

      Καθηγητής Νευρολογίας

• Μαρία Παπαπετροπούλου  (1990 έως 2005)

     Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Υγιεινής

• Αλίκη Καλλινίκου-Μανιάτη  (1989 έως 2003)

     Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

• Γεώργιος Δημητρακόπουλος  (1982 έως 2007)

     Καθηγητής Μικροβιολογίας

• Ηλίας Λαμπίρης  (1987 έως 2008)

      Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

• Διονύσιος Μπονίκος  (1978 έως 2008)

      Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής

• Ιωάννης Βαράκης  (1978 έως 2008)

      Καθηγητής Ανατομίας

• Ιωάννης Βλαχογιάννης  (έως 2009)

      Καθηγητής Νεφρολογίας

• Παναγιώτης Δημόπουλος  (έως 2010)

      Καθηγητής Ακτινολογίας

• Νικόλαος Ζούμπος  (έως 2010)

      Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας

• Δημήτριος Παπαναστασίου, Δ/ντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής (έως 2010)

     Καθηγητής Παιδιατρικής

• Αθανάσιος Παπαβασιλείου (2000-2006) 

• Στέφανος Μανταγός 

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής 1980-2013

• Δημήτριος Σιαμπλής (1989-2013)

    Καθηγητής Εργαστηρίων Ακτινολογίας (ως Διευθυντής (2005-2013))

• Αθανάσιος Σκουτέλης

• Δημήτριος Αλεξόπουλος

    Καθηγητής Καρδιολογίας

• Χριστόδουλος Φλωρδέλλης (1995-2014)

     Καθηγητής Φαρμακολογίας στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας  

• Αγλαϊα Αθανασιάδου (1982-2010)

     Καθηγήτρια Γενικής Βιολογίας - Μοριακής Γενετικής  

• Ευάγγελος Τζωρακολευθεράκης (1981-2014)

     Καθηγητής Χειρουργικής  

• Φώτιος Καλφαρέντζος (1985-2014)

     Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής  

• Ανδρέας Αντωνόπουλος (1988-2014)

     Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας

• Αγγελάτου Φεβρωνία (1981-2016)

     Καθηγήτρια Φυσιολογίας  

• Παύλος Βασιλάκος (1985-2015)

     Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής  

• Παναγιώτης Γκούμας (1985-2015)

     Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας  

• Διονύσιος Καραβίας (1981-2015)

     Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής  

• Διονύσιος Κούκουρας (1988-2015)

     Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής  

• Βασιλική Νικολοπούλου (1988-2013)

     Καθηγήτρια Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας  

• Νικόλαος Παλληκαράκης (1981-2015)

     Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής   

• Χρυσούλα Σκόπα (1981-2015)

     Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής  

• Γεωργία Σωτηροπούλου - Μπονίκου (1982-2015)

     Καθηγήτρια Ανατομίας  

• Διονύσιος Τσαμπάος (1985-2015)

     Καθηγητής Δερματολογίας   

• Βασίλειος Τσάπανος (1988-2015)

     Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Εμβρυομητρκής Ιατρικής  

• Γεώργιος Κωστόπουλος (1981-2016)

     Καθηγητής Φυσιολογίας 

• Χρυσούλα Λαμπροπούλου - Καρατζά (1981-2016)

     Καθηγήτρια Παθολογίας

 • Γεώργιος Νικηφορίδης (1981-2016)

     Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής

• Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος (1981-2016)

     Καθηγητής Νευρολογίας

• Μιχαήλ Σταυρόπουλος (1981-2016)

     Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής  

• Αγαθοκλής Ψυρόγιαννης (1998-2016)

     Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας

• Ευάγγελος Αναστασίου (1981-2017)

     Καθηγητής Μικροβιολογίας

• Δημήτριος Κωνσταντίνου (1998-2018)

     Καθηγητής Νευροχειρουργικής

• Χρυσανθόπουλος Κωνσταντίνος    1988-2014

Καθηγητής Γενικής Παθολογίας    

• Δημήτριος Καλπαξής 

     Καθηγητής Βιοχημείας

• Θεόδωρος Αλεξανδρίδης (1990-2018)

       Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας 

• Ιωάννης Τσολάκης (1997-2018)

       Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

• Κατριβάνου Αγγελική (2010-2018)

       Αναπλ. Καθηγήτρια "Παιδοψυχιατρική"

• Σπυρόπουλος Κων/ντος (1990-2019)

        Καθηγητής Παθολογίας - Πνευμονολογίας

• Φαρμακάκης Νικόλαος (1991-2019)

        Καθηγητής Οφθαλμολογίας

• Περιμένης Πέτρος (1993-2019)

        Καθηγητής Ουρολογίας

• Δραϊνας Διονύσιος (1994-2019)

        Καθηγητής Βιοχημείας

• Θεόδωρος Παπαδάς (1998-2019)

       Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου

• X. Καλόφωνος (1993-2020)

       Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας 

• Β. Κυριαζοπούλου (1989-2020)

       Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας

• Ν. Μοσχονάς (2005-2020)

       Καθηγητής Γενικής Βιολογίας - Ιατρικής Μοριακής Γενετικής

• Α. Μητσάκου (1988-2020)

       Καθηγήτρια Φυσιολογίας

• Θ. Πέτσας (1995-2020)

       Καθηγητής Ακτινολογίας 

• Η. Παναγιωτόπουλος (1990-2020)

       Καθηγητής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

• Γ. Χάχαλης (2005-2020)

       Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας

• Μ. Χριστοφίδου (1991-2020)

       Καθηγήτρια Μικροβιολογίας

• Ι. Σπηλιοπούλου (1990-2020)

       Καθηγήτρια Μικροβιολογίας

Διατελέσαντες Γραμματείς του Τμήματος Ιατρικής

• Γεώργιος Σκόνδρας (1977-78  έως 1982-83)

• Αθανάσιος Πετρόπουλος (1983-84)

• Ηλίας Πολυχρονάκης  (1983-84  έως 2002-03)

• Μαρίνα Κορφιάτη (2002-03 έως 2010-11)

• Ανδρονίκη Χρυσάφη (2011-12 έως 2013-14)

• Μπουσίου Ουρανία (2014-15)

• Μιχαλοπούλου Ευαγγελία (2015-2017)

• Σκλίβα Ελισάβετ (2017 έως σήμερα)