Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

H Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στεγάζεται στο νέο κτίριο που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Αριστοτέλους της Πανεπιστημιούπολης, στα ανατολικά του κτιρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (τηλ. 2610 969620-23).

Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης διαθέτει πλούσια συλλογή έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς και πλούσια συλλογή έντυπων περιοδικών, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, η ΒΚΠ διαθέτει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών από όπου μπορεί ο χρήστης να ανακτήσει το πλήρες άρθρο που τον ενδιαφέρει. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης είναι βιβλιοθήκη  ανοιχτής πρόσβασης και συμμετέχει στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Heal-Link. Δικαίωμα δανεισμού  βιβλίων έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί να είναι κάτοχοι της ειδικής ταυτότητας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (κάρτα χρήστη της ΒΥΠ), η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Δανεισμού. Στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης υπάρχουν φωτοτυπικά μηχανήματα  για τη χρήση των αναγνωστών και μόνο για υλικό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης που λειτουργούν είτε με μετρητή, είτε με μαγνητικές κάρτες. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης παρέχει επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να παραγγείλουν άρθρα ή βιβλία από άλλες βιβλιοθήκες της χώρας ή του εξωτερικού με την αντίστοιχη επιβάρυνση (Υπηρεσία διαδανεισμού).

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί καθημερινά  τις παρακάτω ώρες:

Ιανουάριος - Ιούλιος

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 18:00

Αύγουστος

Δευτέρα - Παρασκευή 08:30 - 18:00

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:30 - 18:00

Η ΒΚΠ δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες. Κατά τις παραμονές των αργιών το ωράριο λειτουργίας είναι μειωμένο. Κάθε αλλαγή ωραρίου λειτουργίας αναγράφεται σε σχετική έντυπη ανακοίνωση στο χώρο της ΒΚΠ ή στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνα της ΒΥΠ (2610 969620-23) και στον ιστότοπο  http://www.lis.upatras.gr.

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ιατρικής 

Βιβλία και περιοδικά με γνωστικό αντικείμενο την κλινική ιατρική και συναφή γνωστικά πεδία, βρίσκονται και στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στο ισόγειο του Συγκροτήματος των Αμφιθεάτρων-Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής (Πλησίον του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).

Ωράριο 

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30-19.00. Διαφοροποίηση του ωραρίου θα ανακοινώνεται.

Χρήση 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο (150 θέσεων) φωτοτυπικό μηχάνημα και Η/Υ. Η Βιβλιοθήκη είναι και δανειστική. Ο δανεισμός επιτρέπεται σε όσους κατέχουν την κάρτα δανεισμού.

Περιοδικά Ιατρικού Τμήματος 

  • 285 τίτλοι σε σταματημένες έντυπες συνδρομές
  • Υπάρχουν και ηλεκτρονικές συνδρομές στις οποίες έχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη

Βιβλία Ιατρικής Βιβλιοθήκης 

  • 7.500 περίπου τίτλοι βιβλίων 

CD

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη διαθέτει 43 CD για διάφορες ειδικότητες και ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Η/Υ της Βιβλιοθήκης και να τα διαβάσει.

Τα CD δεν δανείζονται εκτός Βιβλιοθήκης.

Επικοινωνία  

Τηλέφωνα: +30 2610 997323, +30 2610 996173  

Υπάλληλοι: Μαρία Μανιάκη, Ευγενία Παπανδρέου 

Email:  mmaniaki@upatras.grpapandr@upatras.gr

Στη Βιβλιοθήκη υπάρχει σύνδεση internet για ανεύρεση βιβλιογραφίας, δυνατότητα προμήθειας full text άρθρων από τα free online  περιοδικά, καθώς επίσης και η δυνατότητα παραγγελίας για άρθρα περιοδικών και κεφάλαια βιβλίων σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες.

Επίσης, υπάρχει σύνδεση με διεθνείς βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων για αναζήτηση και ανεύρεση Citations, Instructions, κ.λ.π. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχος Β/3062010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).