Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Εθνικοί Φορείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

Διεθνείς Φορείς Εκπαίδευσης και Έρευνας

  • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European Credits Transfer System - ECTS)
    Το ECTS είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία διαφάνειας, συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και διερεύνησης των επιλογών των φοιητών, που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Socrates-Erasmus. Βοηθά τα Πανεπιστήμια να αναγνωρίσουν τις σπουδές των φοιτητών χρησιμοποιώντας κοινά μέτρα αναγνώρισης - μονάδες και βαθμούς - και συγχρόνως παρέχει τα μέσα επεξήγησης των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατάλογος Συγγραμμάτων Τμήματος Ιατρικής Ακαδ. Έτους 2021-2022