Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Γραμματεία
Η σύνθεση της Γραμματείας του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2016-2017 είναι η ακόλουθη: 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Πρόεδρος Καθηγητής Δημήτριος Σ. Γούμενος
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ε. Σκλίβα (τηλ. 2610-969108, eskliva@upatras.gr )
Διοικητικοί Υπάλληλοι: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (secretary@med.upatras.gr):
Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας:
Θέματα προπτυχιακών φοιτητών:
Β. Κατσαϊτη (τηλ. 2610-969103, katsat@upatras.gr )
Π. Ψαρρά (τηλ. 2610-969169, tpsara@upatras.gr )
Ε. Λάζαρη (τηλ. 2610-969104, e.lazari@upatras.gr)
Θέματα Μεταπτυχιακών φοιτητών:
(τηλ. 2610-969106, secretary@med.upatras.gr)
Χ. Αλεξάτου (τηλ. 2610-969106, alexatou@upatras.gr )
Σ. Ράπτη (τηλ. 2610-969114, rapti@med.upatras.gr )
Ε. Σκλίβα (τηλ. 2610-969108, eskliva@upatras.gr )
Θέματα Μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Διοικητικού Προσωπικού:
Σ. Ράπτη (τηλ. 2610-969114, rapti@med.upatras.gr )
Ε. Σκλίβα (τηλ. 2610-969108, eskliva@upatras.gr)
Μ. Αρβανίτη (τηλ. 2610-969102,  marvan@upatras.gr)
Ν. Μητροπούλου (τηλ. 2610-969101, mitropoulou@upatras.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα 10:00 – 12:00, Τετάρτη 12:00 – 14:00 και Πέμπτη 10:00-12:00.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί η Ηλεκτρονική Γραμματεία, όπου οι φοιτητές μπορούν πλέον ηλεκτρονικά να κάνουν χρήση υπηρεσιών (Ανανέωση εγγραφών, Δήλωση μαθημάτων, Αίτηση για πιστοποιητικά, κλπ.) μέσω της δικτυακής πύλης του Ψηφιακού Άλματος, στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr.

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο ισόγειο του κτιρίου “Προκλινικών Λειτουργιών”. Στο ίδιο κτίριο βρίσκονται τα Εργαστήρια των Βασικών Επιστημών. Οι υπόλοιπες Κλινικές και τα Εργαστήρια στεγάζονται στο κτίριο Α’ «Κλινικών Λειτουργιών», καθώς και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η Βιβλιοθήκη και τα Αμφιθέατρα του Τμήματος (ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3 και ΑΙ4) βρίσκονται παραπλεύρως του κτιρίου των Προκλινικών Λειτουργιών.