Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Συγγράμματα

Συγγράμματα

Εύδοξος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ957/τεύχοςΒ/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr). Το Τμήμα μας έχει ήδη καταχωρίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα συγγράμματα που θα διανέμονται στα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους. Οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται κατ’ ευθείαν στην ιστοσελίδα https://service.eudoxus.gr, για να δηλώνουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, για τα μαθήματα που παρακολουθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για τη δήλωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι φοιτητές για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Υπενθυμίζεται ότι, τους λογαριασμούς πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος τους έχει παραλάβει ο κάθε φοιτητής όταν γράφτηκε στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος. Με αυτό το λογαριασμό ο κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση στο email, eclass, vpn, στο ΕΥΔΟΞΟΣ κ.τ.λ. και όσοι πιθανόν τους έχουν χάσει να μεριμνήσουν για την άμεση έκδοση νέου κωδικού, από το Τμήμα Δικτύων (κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Β' όροφος τηλ. 2610-969.650, 2610-969.651 , 2610-969.654).

Στην ιστοσελίδα https://service.eudoxus.gr διατίθενται επίσης όλα τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για την χρήση της νέας υπηρεσίας.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το ερώτημά τους ή τηλεφωνικά στο 215 215 7850).