Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ερευνητικές Υποδομές

Λειτουργική Μικροσκοπία

Υπεύθυνοι: Σταύρος Ταραβήρας, Καθηγητής, taraviras@med.upatras.gr, Ζωή Λυγερού, Καθηγήτρια, lygerou@med.upatras.gr
Όργανα: Συνεστιακό Μικροσκόπιο Leica TCS SP5, εξοπλισμένο με 2 laser, θάλαμο παρατήρησης ζωντανών κυττάρων και λογισμικό λειτουργικής απεικόνισης βιομορίων.
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Συνεστιακή Mικροσκοπία, Μικροσκοπία Φθορισμού, 3D-Reconstruction, Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP), Fluorescence Loss in Photobleaching (FLIP), Förster Resonance Energy Transfer (FRET). 
Εφαρμογές: Συνεντοπισμός πολλαπλών βιομορίων σε κύτταρα και ιστούς, λειτουργική μικροσκοπία, προσδιορισμός πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και τροποποιήσεων σε ζωντανά κύτταρα, ανάλυση βλαστικών κυττάρων, λειτουργικός χαρακτηρισμός φαρμακευτικών ουσιών.
leitourgiki-microscopia-00b.jpg 
leitourgiki-microscopia-03.jpg 

Ανάλυση Μικροσυστοιχιών

Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Καθηγητής, cstath@med.upatras.gr
Όργανα: Σαρωτής ScanArray Express  (Perkin Elmer), Υβριδοποιητής HybArray12 (Perkin Elmer), Bioanalyser 2100 (Agilent).
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Ανάλυση μικροσυστοιχιών, Μικροανάλυση.
Εφαρμογές: Προσδιορισμός γονιδιακής έκφρασης σε μεγάλη κλίμακα, Γονοτύπιση, Ανάλυση SNP.
analisi-microstixiwn-00.jpg 

RealTime PCR 

Υπεύθυνη: Αδαμαντία Παπαχατζοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια, apapacha@med.upatras.gr 
Όργανα: LightCycler 2.0 (Roche). 
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Ποσοτική PCR.
Εφαρμογές: Προσδιορισμός γονιδιακής έκφρασης, Γονοτύπιση, ανίχνευση παθογόνων.
realtime-pcr-00.jpg 

Phosphorimager 

Όργανα: Fuji FLA3000
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Απεικόνιση, ποσοτικοποίηση και ανάλυση δειγμάτων με φθορισμό, χημειοφωταύγεια, χημειοφθορισμό, ραδιο-ισότοπα (32P, 35S, 14C, 3H, 125I) και ανάλυση εικόνων από μονοχρωματικά και έγχρωμα δείγματα.
Εφαρμογές: Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση νουκλεϊνικών οξέων και πρωτεϊνών.
phosphorimager-00.jpg 

Υπερφυγόκεντρος

Όργανα: Υπερφυγόκεντρος Beckmann
Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες: Φυγοκέντρηση Βιοϊατρικών παρασκευασμάτων σε υψηλές ταχύτητες.
Εφαρμογές: Υποκυτταρική κλασμάτωση, διαχωρισμός και λήψη κυττάρων και υποκυτταρικών οργανιδίων, παρασκευή κυτταρικών εκχυλισμάτων, απομόνωση ιικών σωματιδίων απομόνωση νουκλεϊνικών οξέων κ.α.
 

Η Επιτροπή Κοινών Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής 2017-2018

Β. Ζολώτα, Καθηγήτρια, Δ/ντής Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων, Μέλος
Ε. Κωσταρίδου, Καθηγήτρια, Δ/ντρια Τομέα ΒΙΕ Ι, Μέλος
Κ. Παπαθεοδωρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Τομέα ΒΙΕ ΙΙ, Μέλος
Φ. Παληογιάννη, Καθηγήτρια, Μέλος (2017-2020)
Ζ. Λυγερού, Καθηγήτρια, Συντονίστρια, (2017-2020)
Ν. Τσοπάνογλου, Καθηγητής, Μέλος (2017-2020)