Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Ορθοπαιδικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 292/26-7-93 ΦΕΚ ΦΕΚ 130/3-8-93

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος

2610 999555, 999556 2610 994579

Προσωπικό

Διευθυντής Μέγας Παναγιώτης