Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Ορθοπαιδικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 292/26-7-93 ΦΕΚ ΦΕΚ 130/3-8-93

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος

26313603551, 2613603556 2610 994579

Προσωπικό

Διευθυντής Γκλιάτης Ιωάνννης