Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Τατάνη Ε.

Τατάνη Ειρήνη, ​Επίκουρος Καθηγητής

Τατάνη Ειρήνη

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ορθοπαιδικής

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

2613603552, 6948 485188

Ώρες υποδοχής Φοιτητών