Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - ​Επίκουροι Καθηγητές

​Επίκουροι Καθηγητές

Σταύρακας Παναγιώτης
Κλινική Οφθαλμολογίας

Βιογραφικό

Ακινόσογλου Καρολίνα - Ανθούλα
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Παθολογικός ΙΙ
Κλινική Ψυχιατρικής

Βιογραφικό

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Ασημακόπουλος Στυλιανός
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό

Καλογερόπουλος Ανδρέας
Παθολογικός Ι

Βιογραφικό

Καραμήτρος Δημήτρης
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Φυσιολογίας

Βιογραφικό

Καρκούλιας Κυριάκος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Κόκκαλης Ζήνων
Χειρουργικός
Κλινική Ορθοπαιδικής

Βιογραφικό

Κωλέτσης Ευστράτιος
Χειρουργικός
Κλινική Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Βιογραφικό

Μιχαήλ Γεώργιος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Νίκα Κωνσταντίνα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Γενικής Φαρμακολογίας

Βιογραφικό

Παπαθανασίου Νικόλαος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Βιογραφικό

Παπασωτηρίου Μάριος
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Παπαχρήστου Ευάγγελος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Ρούκος Βασίλειος
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Βιογραφικό

Σινωπίδης Ξενοφών
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδοχειρουργικής

Βιογραφικό

Σπυροπούλου Δέσποινα
Εργαστήριο Ακτινολογίας

Βιογραφικό

Σταματοπούλου Βασιλική
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Σύγγελος Σπύρος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Τζελέπη Βασιλική
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Βιογραφικό

Τσίγκας Γρηγόριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Φούζας Σωτήριος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό