Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - ​Επίκουροι Καθηγητές

​Επίκουροι Καθηγητές

 Πεφάνη  Ελευθερία - Δάφνη

Πεφάνη Ελευθερία - Δάφνη
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Βιογραφικό

 Σταύρακας Παναγιώτης

Σταύρακας Παναγιώτης
Κλινική Οφθαλμολογίας

Βιογραφικό

Ακινόσογλου Καρολίνα - Ανθούλα

Ακινόσογλου Καρολίνα - Ανθούλα
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό

Διονυσιώτης  Ιωάννης - Ελευθέριος

Διονυσιώτης Ιωάννης - Ελευθέριος
Χειρουργικός
Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού

Βιογραφικό

Καρκούλιας Κυριάκος

Καρκούλιας Κυριάκος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Καρύδης Νικόλαος

Καρύδης Νικόλαος
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Μιχαήλ Γεώργιος

Μιχαήλ Γεώργιος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Νίκα Κωνσταντίνα

Νίκα Κωνσταντίνα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος

Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Γενικής Φαρμακολογίας

Βιογραφικό

Παπαθανασίου Νικόλαος

Παπαθανασίου Νικόλαος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Βιογραφικό

Παπασωτηρίου Μάριος

Παπασωτηρίου Μάριος
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Παπαχρήστου Ευάγγελος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Ρούκος  Βασίλειος

Ρούκος Βασίλειος
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Βιογραφικό

Σαμψώνας  Φώτιος

Σαμψώνας Φώτιος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Σινωπίδης Ξενοφών

Σινωπίδης Ξενοφών
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδοχειρουργικής

Βιογραφικό

Σπυροπούλου Δέσποινα

Σπυροπούλου Δέσποινα
Εργαστήριο Ακτινολογίας

Βιογραφικό

Σταματοπούλου Βασιλική

Σταματοπούλου Βασιλική
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Σύγγελος Σπύρος

Σύγγελος Σπύρος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Τζελέπη Βασιλική

Τζελέπη Βασιλική
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Βιογραφικό

Τσίγκας Γρηγόριος

Τσίγκας Γρηγόριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Φούζας Σωτήριος

Φούζας Σωτήριος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό