Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - ​Επίκουροι Καθηγητές

​Επίκουροι Καθηγητές

 Σταύρακας Παναγιώτης

Σταύρακας Παναγιώτης
Χειρουργικός
Κλινική Οφθαλμολογίας

Βιογραφικό

Lagadinou Maria

Lagadinou Maria
Παθολογικός Ι
Department of Internal Medicine

Βιογραφικό

Αντωνακόπουλος Νικόλαος

Αντωνακόπουλος Νικόλαος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Γεωργιόπουλος Γεώργιος

Γεωργιόπουλος Γεώργιος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Βιογραφικό

Γιορμέζης Νικόλαος

Γιορμέζης Νικόλαος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Βιογραφικό

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό

Γουλιούμης  Αναστάσιος

Γουλιούμης Αναστάσιος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Δεναξά Μυρτώ

Δεναξά Μυρτώ
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Βιογραφικό

Δημητρακόπουλος Φωτεινός - Ιωάννης

Δημητρακόπουλος Φωτεινός - Ιωάννης
Παθολογικός Ι

Βιογραφικό

Διονυσιώτης  Ιωάννης - Ελευθέριος

Διονυσιώτης Ιωάννης - Ελευθέριος
Χειρουργικός
Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού

Βιογραφικό

Καρανάσος  Αντώνιος

Καρανάσος Αντώνιος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Καρκούλιας Κυριάκος

Καρκούλιας Κυριάκος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Καρύδης Νικόλαος

Καρύδης Νικόλαος
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Κίτρου Παναγιώτης

Κίτρου Παναγιώτης

Βιογραφικό

Λαμπροπούλου  Βασιλική

Λαμπροπούλου Βασιλική
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Λυγερός Σπυρίδων

Λυγερός Σπυρίδων

Βιογραφικό

Μιχαήλ Γεώργιος

Μιχαήλ Γεώργιος
Χειρουργικός
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Μιχαλάκη  Μαρίνα

Μιχαλάκη Μαρίνα

Βιογραφικό

Νίκα Κωνσταντίνα

Νίκα Κωνσταντίνα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Παπαθανασίου Νικόλαος

Παπαθανασίου Νικόλαος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Βιογραφικό

Παπασωτηρίου Μάριος

Παπασωτηρίου Μάριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Παπαφακλής Μιχαήλ

Παπαφακλής Μιχαήλ
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Παπαχρήστου Ευάγγελος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Ρούκος  Βασίλειος

Ρούκος Βασίλειος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Βιογραφικό

Σαμψώνας  Φώτιος

Σαμψώνας Φώτιος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Σπηλιοπούλου Αναστασία

Σπηλιοπούλου Αναστασία
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Βιογραφικό

Σπυροπούλου Δέσποινα

Σπυροπούλου Δέσποινα
Εργαστήριο Ακτινολογίας

Βιογραφικό

Σταματοπούλου Βασιλική

Σταματοπούλου Βασιλική
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Σύγγελος Σπύρος

Σύγγελος Σπύρος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Τατάνη Ειρήνη

Τατάνη Ειρήνη
Χειρουργικός
Κλινική Ορθοπαιδικής

Βιογραφικό

Τζούνακας Βασίλης

Τζούνακας Βασίλης
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Τσίγκας Γρηγόριος

Τσίγκας Γρηγόριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό