Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - ​Επίκουροι Καθηγητές

​Επίκουροι Καθηγητές

 Σταύρακας Παναγιώτης

Σταύρακας Παναγιώτης
Χειρουργικός
Κλινική Οφθαλμολογίας

Βιογραφικό

Lagadinou Maria

Lagadinou Maria
Παθολογικός Ι
Department of Internal Medicine

Βιογραφικό

Αντωνακόπουλος Νικόλαος

Αντωνακόπουλος Νικόλαος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΚΕΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υγείας Παιδιού
Κλινική Παιδιατρικής

Βιογραφικό

Διονυσιώτης  Ιωάννης - Ελευθέριος

Διονυσιώτης Ιωάννης - Ελευθέριος
Χειρουργικός
Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού

Βιογραφικό

Καρκούλιας Κυριάκος

Καρκούλιας Κυριάκος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Καρύδης Νικόλαος

Καρύδης Νικόλαος
Χειρουργικός
Κλινική Χειρουργικής

Βιογραφικό

Λαμπροπούλου  Βασιλική

Λαμπροπούλου Βασιλική
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Λυγερός Σπυρίδων

Λυγερός Σπυρίδων

Βιογραφικό

Μιχαήλ Γεώργιος

Μιχαήλ Γεώργιος
Υγείας Παιδιού
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό

Μιχαλάκη  Μαρίνα

Μιχαλάκη Μαρίνα

Βιογραφικό

Νίκα Κωνσταντίνα

Νίκα Κωνσταντίνα
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Παπαθανασίου Νικόλαος

Παπαθανασίου Νικόλαος
Κλινικών Εργαστηρίων
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Βιογραφικό

Παπασωτηρίου Μάριος

Παπασωτηρίου Μάριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Παπαφακλής Μιχαήλ

Παπαφακλής Μιχαήλ

Βιογραφικό

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Παπαχρήστου Ευάγγελος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Ρούκος  Βασίλειος

Ρούκος Βασίλειος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Βιογραφικό

Σαμψώνας  Φώτιος

Σαμψώνας Φώτιος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό

Σπυροπούλου Δέσποινα

Σπυροπούλου Δέσποινα
Εργαστήριο Ακτινολογίας

Βιογραφικό

Σταματοπούλου Βασιλική

Σταματοπούλου Βασιλική
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Σύγγελος Σπύρος

Σύγγελος Σπύρος
Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ
Εργαστήριο Ανατομίας

Βιογραφικό

Τατάνη Ειρήνη

Τατάνη Ειρήνη
Χειρουργικός
Κλινική Ορθοπαιδικής

Βιογραφικό

Τζούνακας Βασίλης

Τζούνακας Βασίλης
Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Βιογραφικό

Τσίγκας Γρηγόριος

Τσίγκας Γρηγόριος
Παθολογικός Ι
Κλινική Παθολογίας

Βιογραφικό