Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Καρύδης Ν.

Καρύδης Νικόλαος, ​Επίκουρος Καθηγητής

Καρύδης Νικόλαος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Χειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική – Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Μεταμόσχευση νεφρού, μεταμόσχευση παγκρέατος, μεταμόσχευση μήτρας, λαπαροσκοπική νεφρεκτομή δότη, αγγειακές προσπελάσεις για αιμοκάθαρση

Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, Κτίριο Α, 2ος όροφος, 26504

+30 261 3603299 nkarydis@upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

- Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-2003)

 

- Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής 

  Λαϊκό Νοσοκομείο (2005-2011)

 

- Senior Clinical Fellow στη χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος και Μεταμοσχεύσεων

  Freeman Hospital, Newcastle-upon-Tyne, UK (2012-2013)

 

- Clinical Fellow στη χειρουργική Μεταμοσχεύεσεων Νεφρού-Παγκρέατος και χειρουργική Αγγειακών Προσπελάσεων

  Guy's Hospital, London, UK (2013-2014)

 

- Consultant Transplant Surgeon

  Guy's Hospital, London, UK (2014-2021)

 

- Honorary Senior Clinical Lecturer 

  King's College London, School of Medicine, London, UK (2016-σήμερα)

 

- Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων

  ΠΓΝΠ, Χειρουργική Κλινική, Ρίο (2021-σήμερα)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Callaghan CJ, Ibrahim M, Counter C, Casey J, Friend PJ, Watson CJE, Karydis
N. Outcomes after simultaneous pancreas-kidney transplantation from donation
after circulatory death donors: A UK registry analysis. Am J Transplant. 2021
Nov;21(11):3673-3683. doi: 10.1111/ajt.16604. Epub 2021 Jun 28. PMID: 33870619.

Punjala SR, Adamjee Q, Silas L, Gökmen R, Karydis N. Weight trends in living
kidney donors suggest predonation counselling alone lacks a sustainable effect
on weight loss: a single centre cohort study. Transpl Int. 2021
Mar;34(3):514-524. doi: 10.1111/tri.13816. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33423338.

Karydis N, Bevis P, Beckitt T, Silverberg D, Halak M, Calder F. An Implanted
Blood Vessel Support Device for Arteriovenous Fistulas: A Randomized Controlled
Trial. Am J Kidney Dis. 2020 Jan;75(1):45-53. doi: 10.1053/j.ajkd.2019.05.023.
Epub 2019 Aug 22. PMID: 31447072.

Gogalniceanu P, Kessaris N, Karydis N, Calder F, Mamode N. Responding to
Unexpected Crises - The Role of Surgical Leadership. Ann Surg. 2020
Dec;272(6):937-938. doi: 10.1097/SLA.0000000000004205. PMID: 33074872.

Kristek J, Johannesson L, Testa G, Chmel R, Olausson M, Kvarnström N, Karydis
N, Fronek J. Limited Availability of Deceased Uterus Donors: A Transatlantic
Perspective. Transplantation. 2019 Dec;103(12):2449-2452. doi:
10.1097/TP.0000000000002830. PMID: 31764888.

Kingsmore DB, Stevenson KS, Jackson A, Desai SS, Thompson P, Karydis N,
Franchin M, White B, Tozzi M, Isaak A. Arteriovenous Access Graft Infection:
Standards of Reporting and Implications for Comparative Data Analysis. Ann Vasc
Surg. 2020 Feb;63:391-398. doi: 10.1016/j.avsg.2019.08.081. Epub 2019 Oct 15.
PMID: 31626937.

Mittal S, Adamusiak A, Horsfield C, Loukopoulos I, Karydis N, Kessaris N,
Drage M, Olsburgh J, Watson CJ, Callaghan CJ. A Re-evaluation of Discarded
Deceased Donor Kidneys in the UK: Are Usable Organs Still Being Discarded?
Transplantation. 2017 Jul;101(7):1698-1703. doi: 10.1097/TP.0000000000001542.
PMID: 27779574.

Nolan E, Karydis N, Drage M, Hilton R. First UK case report of kidney
transplantation from an HIV-infected deceased donor to two HIV-infected
recipients. Clin Kidney J. 2018 Apr;11(2):289-291. doi: 10.1093/ckj/sfx109. Epub
2017 Sep 18. PMID: 29644073; PMCID: PMC5888561.