Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Βασική αρχή στην εκπαίδευση των ΣΤ’ ετών φοιτητών στη διάρκεια της κλινικής άσκησης τους στη χειρουργική, αποτελεί η ανάθεση πλήρους κλινικής υπευθυνότητας στους φοιτητές. Συμμετέχουν σε όλες τις κλινικές και εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και ενθαρρύνονται στη διατύπωση απόψεων και ερωτήσεων. Κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για δύο έως τρεις ασθενείς, και διεκπεραιώνει υπό επίβλεψη πλήρως τον προεγχειρητικό έλεγχο και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση, ενώ γίνεται προσπάθεια τακτικής συμμετοχής  και στο χειρουργείο. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό και με τις συζητήσεις των περιστατικών που γίνονται στο τμήμα και στη Κλινική,  πιστεύεται ότι ο φοιτητής, στη διάρκεια της κλινικής του εκπαίδευσης, αποκομίζει μία ολοκληρωμένη εικόνα της αντιμετώπισης των συνηθέστερων χειρουργικών παθήσεων.

Υποχρεωτική θεωρείται η συμμετοχή των φοιτητών και στις εφημερίες της κλινικής. Συγκεκριμένα εφημερεύουν δύο ΣΤ’ ετείς φοιτητές στις γενικές και δύο στις εσωτερικές εφημερίες, σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο συντάσσεται στην αρχή του δίμηνου. Υποχρεωτική είναι η παραμονή των φοιτητών στις γενικές εφημερίες μέχρι τις 23.00 και στις εσωτερικές μέχρι τις 21.00. Στη διάρκεια της εφημερίας η εκπαίδευση αφορά την συνολική αντιμετώπιση του επείγοντος χειρουργικού περιστατικού.

Επιτρέπονται μέχρι δύο  απουσίες στη διάρκεια της κλινικής άσκησης. Πέραν αυτών η κλινική άσκηση επαναλαμβάνεται.

Κατά τη λήξη της κλινικής άσκησης οι εκτοετείς φοιτητές αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές.

Υποχρεωτική είναι η παρουσία των φοιτητών στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της κλινικής που γίνονται μια φορά το μήνα, στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Ημερήσιο Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης Εκτοετών Φοιτητών

  • 08.00 - 08.30  Αιμοληψίες
  • 08.30 - 09.00  Εξέταση των ασθενών, προετοιμασία για την επίσκεψη
  • 08.00 - 14.00  Χειρουργείο (Πλην Τετάρτης)
  • 09.00 - 10.30  Νοσηλευτική Επίσκεψη
  • 10.30 - 11.30  Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων τμήματος
  • 11.30 - 12.30  Εισαγωγές ασθενών, λήψη ιστορικών
  • 12.30 - 13.00  Διάλειμμα
  • 13.00 - 14.00  Μάθημα πεμπτοετών. Προετοιμασία περιστατικών χειρουργείου επομένης
  • 17.30 - 19.30  Απογευματινή εκπαιδευτική επίσκεψη (Εφημερευόντων). Συζήτηση επιπλοκών εβδομάδος (Τετάρτη)