Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 25 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει γενικές αρχές στις μεταμοσχεύσεις οργάνων που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές, επειδή δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων της Απαρτιωμένης διδασκαλίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα (δίωρες διαλέξεις στα κάτωθι κεφάλαια):

  • Γενικές αρχές μεταμοσχεύσεων και δωρεά οργάνων
  • Μεταμόσχευση νεφρού
  • Ανοσοκαταστολή
  • Μεταμόσχευση ήπατος
  • Μεταμόσχευση καρδιάς – πνευμόνων
  • Αναισθησιολογία στις μεταμοσχεύσεις

Ύλη