Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Παπασωτηρίου Μ.

Παπασωτηρίου Μάριος, ​Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας:

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Νεφρολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

mpapasotiriou@yahoo.com

Προπτυχιακά Μαθήματα