Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΓΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας 2

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
5
Τύπος Μαθήματος
Επιστημονικής Περιοχής
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Όχι

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή και βασικές αρχές περιγραφής διαλυμάτων
  • Μονάδες μέτρησης διαλυτών ουσιών
  • Μετακίνηση των διαλυτών ουσιών
  • Μετακίνηση του νερού
  • Ωσμωτική πίεση - Τονικότητα διαλυμάτων
 • Κατανομή και σύσταση των υγρών του σώματος
  • Όγκος και κατανομή των υγρών του σώματος
  • Σύσταση των υγρών του σώματος. Ενδοκυττάριος και εξωκυττάριος χώρος
 • Ισοζύγιο νερού - Αφυδάτωση - Υπερυδάτωση
  • Ημερήσιες απαιτήσεις και υποχρεωτικές απώλειες υγρών
  • Μηχανισμοί διατήρησης ισοζυγίου νερού
  • Απώλειες υγρών από τα διάφορα συστήματα - κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα
  • Αιτιολογία - κλινική εικόνα - εργαστηριακά ευρήματα υπερυδάτωσης
 • Επίδραση παθολογικών καταστάσεων στην ισορροπία υγρών
  • Μη ειδικές επιδράσεις του τραύματος και των οξέων καταστάσεων στην ισορροπία υγρών
  • Διατριχοειδική διαφυγή αλβουμίνης
  • Επίδραση των οξέων καταστάσεων στην ισορροπία καλίου
  • Επιμέρους διαταραχές οργάνων που επιδρούν στην ισορροπία υγρών
 • Είδη ενδοφλεβίων διαλυμάτων
  • Διαλύματα χλωριούχου νατρίου
  • Διαλύματα γλυκόζης
  • Εξισορροπημένα διαλύματα
  • Κολλοειδή διαλύματα
  • Μαννιτόλη
 • Εκτίμηση και παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν ενδοφλέβια διαλύματα
  • Κλινικές παράμετροι εκτίμησης της χορήγησης υγρών
  • Εργαστηριακές παράμετροι εκτίμησης της χορήγησης υγρών
  • Παρακολούθηση του σωματικού βάρους
  • Παρακολούθηση της αποβολής ούρων
  • Σημασία της μέτρησης του χλωρίου ορού
 • Χορήγηση υγρών διατήρησης
  • Είδη ενδοφλεβίων υγρών διατήρησης
  • Επιλογή ρυθμού χορήγησης υγρών
  • Χορήγηση υγρών διατήρησης σε ομάδες ασθενών με ειδικά χαρακτηριστικά (ηλικιωμένοι - παχύσαρκοι)
 • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με διαταραχές της ομοιόστασης νατρίου
  • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με υπονατριαιμία
  • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με υπερνατριαιμία
 • Χορήγηση υγρών κατά τη φάση ανάνηψης
  • Είδη ενδοφλέβιων υγρών που χορηγούμε κατά τη φάση ανάνηψης. Πλεονεκτήματα και επιπλοκές
  • Όγκος χορήγησης ενδοφλέβιων υγρών και κλινικοί στόχοι
 • Χορήγηση υγρών στη σήψη
  • Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS) - Σήψη - Βαριά Σήψη - Σηπτική καταπληξία - Διατριχοειδική διαφυγή
  • Σύγκριση χορήγησης κρυσταλλοειδών και κολλοειδών διαλυμάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  • Όγκος χορήγησης ενδοφλέβιων διαλυμάτων και κλινικοί στόχοι
 • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με απώλεια όγκου ή διαταραχές κατανομής υγρών
  • Αρχές χορήγησης υγρών για την αποκατάστασης ελλείμματος όγκου και συνεχιζόμενων απωλειών
  • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με απώλεια υγρών από το γαστρεντερικό
  • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με παγκρεατίτιδα
  • Χορήγηση υγρών σε ασθενείς με διαταραχές διαχείρισης υγρών
 • Χορήγηση υγρών στο χειρουργικό ασθενή
  • Προεγχειρητική και διεγχειρητική χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων στον ασθενή που υποβάλλεται σε ενδοκοιλιακή χειρουργική επέμβαση
  • Χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων στον ασθενή με περιοχική/στελεχιαία αναισθησία
  • Χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων στους νευροχειρουργικούς και γυναικολογικούς ασθενείς
  • Χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων στον ασθενή με έγκαυμα
 • Επιπλοκές χορήγησης υγρών
  • Επίδραση κρυσταλλοειδών και κολλοειδών διαλυμάτων στην πηκτικότητα
  • Διαταραχές όγκου
  • Διαταραχές ηλεκτρολυτών
  • Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας
 • Κλινικά παραδείγματα χορήγησης υγρών
 • Κλινικά παραδείγματα χορήγησης υγρών

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Διαλέξεις - Πρόσωπο με πρόσωπο

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Αυτόνομη μελέτη 25

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή διαδικασία αξιολόγησης με ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής.

 

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές-τριες με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να εκτιμούν τις ανάγκες χορήγησης υγρών σε σταθερές και παθολογικές καταστάσεις. Επίσης θα είναι σε θέσεις να εκτιμούν και να προλαμβάνουν τις πιθανές επιπλοκές και τις επιδράσεις των υγρών στον ενδαγγειακό και εξωαγγειακό όγκο και της οξεοβασική ισορροπία.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Αυτόνομη εργασία
Λήψη αποφάσεων

Ύλη

Συναφή επιστημονικά περιοδικά.