Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ)

Εξάμηνο Θ & Ι (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των Ε’ ετών φοιτητών στην άσκηση της κλινικής πρακτικής και την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται στη μεταπτυχιακή άσκηση της Ιατρικής.
Οι φοιτητές κατανέμονται στα παθολογικά τμήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα της γραμματείας της Παθολογικής Κλινικής υπό την ευθύνη μελών ΔΕΠ που έχουν καθορισθεί.
 Ο κυριότερος στόχος είναι να εκπαιδευθεί ο πεμπτοετής φοιτητής στη λήψη του ιστορικού και να είναι σε θέση να κάνει σωστή φυσική εξέταση. Θα πρέπει να εξοικειωθεί με την έννοια της αιτίας εισόδου, της παρούσας νόσου και του ατομικού αναμνηστικού και να προβαίνει σε μία λεπτομερή κλινική εξέταση. Όπως έχει καταστεί σαφές από τα προηγούμενα έτη, απαιτείται πολύ εξάσκηση στην προσέγγιση του ασθενούς και των προβλημάτων του αλλά και στη φυσική εξέταση. Οι τεχνικές και οι ικανότητες που απαιτούνται για μια σωστή κλινική εξέταση είναι δυνατόν να αποκτηθούν μόνο με την κλινική πρακτική. Συνεπώς δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές για τα ανωτέρω καθώς είναι δυνατόν να επαναληφθούν ακόμη και στον ίδιο τον ασθενή σε καθημερινή βάση. Τα περισσότερα προβλήματα υγείας μπορούν να λυθούν με την προσεκτική λήψη του ιστορικού και τη φυσική εξέταση.
Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια των ιατρών της κλινικής. Οι φοιτητές εκτίθενται και στον τρόπο προσέγγισης των νοσημάτων (διαφοροδιάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση). Η ταυτόχρονη μελέτη των βιβλίων σχετικά με τη φυσική εξέταση και την Εσωτερική Παθολογία που έχουν δοθεί, θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των νοσημάτων.
Ο φοιτητής εκπαιδεύεται στο να παρουσιάζει καθαρά, σύντομα και περιεκτικά τον ασθενή στην ομάδα. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια ο φοιτητής να εκτίθεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς και νοσήματα. Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί η ικανότητα συνεργασίας με όλα τα μέλη της ιατρικής ομάδας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση επί των περιστατικών που νοσηλεύονται στην κλινική. Γίνονται αναφορές των εκπαιδευτών στην πάθηση του υπό εξέταση ασθενούς αλλά και ερωτήσεις που συνδέουν τη θεωρία με την κλινική πράξη με σκοπό την πρόκληση ενδιαφέροντος και την καλύτερη αφομοίωση της γνώσης.
Υπό την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού, ο φοιτητής μαθαίνει να κάνει ορισμένες θεραπευτικές και διαγνωστικές ενέργειες, όπως αιμοληψίες, λήψη ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, μέτρηση σακχάρου.
Είναι απαραίτητη η καθαρή ιατρική ρόμπα και η ευπρεπής συμπεριφορά στο χώρο του Νοσοκομείου. Οι φοιτητές πρέπει να αποφεύγουν την ενημέρωση των ασθενών που παρακολουθούν σχετικά με την πορεία των κλινικοεργαστηριακών τους εξετάσεων και να τους παραπέμπουν σχετικά στους αρμόδιους ιατρούς. Οι κλινικές σημειώσεις περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και είναι σημαντικό να προστατεύεται το απόρρητο του ασθενούς.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα θέματα των μαθημάτων θα είναι γνωστά στους φοιτητές εκ των προτέρων. Παρουσιάζονται από μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.
 Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά και όλες τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της κλινικής (grand rounds, conferences).
 
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Οι φοιτητές θα εφημερεύουν στις εξωτερικές εφημερίες της κλινικής έως τις 10 μ.μ. Οι εφημερίες καθορίζονται από την εκπαιδευτική ομάδα που ανήκει ο φοιτητής. Στις εφημερίες πλην των άλλων δίνεται η ευκαιρία να εξετάζονται εξ αρχής ασθενείς που εισάγονται στο Νοσοκομείο. Ο φοιτητής συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της ομάδας εφημερίας.
 
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Στο διάστημα της άσκησής του η παρουσία του φοιτητή είναι υποχρεωτική (δικαιολογούνται 2 απουσίες για σοβαρούς λόγους). Κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης ο φοιτητής παραμένει στο χώρο της κλινικής.
Ε’ έτος, Ώρες διδασκαλίας 35 ανά εβδομάδα, 8 εβδομάδες. Συμπεριλαμβάνονται 2 εβδομάδες κλινικής άσκησης Καρδιολογίας και 2 εβδομάδες κλινικής άσκησης Νεφρολογίας.

Σκοπός

Ύλη