Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Χειλαδάκης Ι.

Χειλαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χειλαδάκης Ιωάννης

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Επεμβατική Καρδιολογία, Αρρυθμιολογία, Ηλεκτροφυσιολογία-Βηματοδότηση

Αγίας Λαύρας, 26504 Πλατάνι ΠΓΝ Πατρών, Μονάδα Εμφραγμάτων

6972859168 2610990713 chil@otenet.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ιατρός καρδιολόγος, απόφοιτος και με διδακτορική διατριβή στο Παν/μιο Münster (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Γερμανία). Εκπαίδευση στην Καρδιολογία στο Παν/μιο Münster, και μετεκπαίδευση στην επεμβατική Καρδιολογία και ηλεκτροφυσιολογία-αρρυθμιολογία στο νοσοκομείο διδασκαλίας Wuppertal-Elberfeld και στο Παν/μιο Hamburg-Eppendorf (Γερμανία 1985-1992). Nοσοκομειακή και Παν/μιακή πορεία: 1993-1995 ως επιμελητής B στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, και από το 1996 έως σήμερα στο Παν/μιακό Νοσοκομείο Πατρών, αρχικά 1996-2001 ως επιμελητής Β, 2001-2005 ως Λέκτορας Καρδιολογίας, 2006-2011 ως Επ. καθηγητής Καρδιολογίας, και από το 2011 ως Αν. καθηγητής Καρδιολογίας. Συμμετοχή εκ περιτροπής στην κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων του Καρδιολογικού Τμήματος της Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ, συμπεριλαμβανομένης κάλυψης κατά ¼ των εφημεριών του νοσοκομείου για διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου. Στο ειδικό αντικείμενο αρρυθμιολογίας-ηλεκτροφυσιολογίας κάλυψη όλου του φάσματος των επεμβάσεων του διενεργούνται στο νοσοκομείο μας [εμφύτευση βηματοδοτών-απινιδωτών, αμφικοιλιακών συστημάτων, ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και επιλεγμένων επεμβάσεων καυτηριασμού (ablation) καρδιακών αρρυθμιών]. Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC), και της αμερικανικής και ευρωπαϊκής εταιρείας ηλεκτροφυσιολογίας και βηματοδότησης (ΗRS/EHRA). Δημοσιεύσεις σύνολο 89: Ξενόγλωσσες 74 (Scopus), 65 (Pubmed), ελληνικές 15 (Ελλ. Καρδιολ. Επιθ.).

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Συμμετοχή: Κλινική Φαρμακευτική Ι Τμήματος Φαρμακευτικής ΓΝΠ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

(1) Chiladakis JA, Kalogeropoulos A, Zagkli F, Koutsogiannis N, Chouchoulis K, Alexopoulos D. Facilitating assessment of QT interval duration during ventricular pacing. Europace 2013;15:907-14. (2) Chiladakis J, Kalogeropoulos A, Koutsogiannis N, Zagkli F, Vlassopoulou N, Chouchoulis K, Alexopoulos D. Optimal QT/JT interval assessment in patients with complete bundle branch block. Ann Noninvasive Electrocardiol 2012;17:268-76. (3) Chiladakis J, Kalogeropoulos A, Zagkli F, Koutsogiannis N, Chouchoulis K, Alexopoulos D. Predicting torsade de pointes in acquired long QT syndrome: optimal identification of critical QT interval prolongation. Cardiology 2012;122:3-1. (4) Vassilikos VP… Chiladakis et. al.: Radiofrequency ablation procedures in Greece: initial experience and results from the national registry 2008-2010. Hellenic J Cardiol 2012;53:108-17. (5) Chiladakis J, Kalogeropoulos A, Arvanitis P, Koutsogiannis N, Zagli F, Alexopoulos D. Preferred QT correction formula for the assessment of drug-induced QT interval prolongation. J Cardiovasc Electrophysiol 2010;21:905-13. (6) Chiladakis J, Kalogeropoulos A, Arvanitis P, Koutsogiannis N, Zagli F, Alexopoulos D. Heart rate-dependence of QTc intervals assessed by different correction methods in patients with normal or prolonged repolarization. Pacing Clin Electrophysiol 2010;33:553-60. (7) Chiladakis JA, Koutsogiannis N, Kalogeropoulos A, Arvanitis P, Alexopoulos D. Adverse effects of continuous ventricular pacing in patients with slower atrial fibrillation and normal left ventricular systolic function. Ann Noninvasive Electrocardiol 2008;13:130-6. (8) Chiladakis JA, Koutsogiannis N, Kalogeropoulos A, Alexopoulos D. Acute effects of VVI pacing on ventricular diastolic performance in elderly patients with normal left ventricular systolic function. Int J Cardiol 2007; 25:117-8. (9) Chiladakis J, Georgiopoulou E, Alexopoulos D. Autonomic effects of nebivolol versus atenolol in healthy subjects. Cardiovasc Drugs Ther 2005; 18:469-473. (10) Chiladakis JA, Kalogeropoulos A, Manolis AS. Autonomic responses to single- and dual-chamber pacing. Am J Cardiol 2004; 93:985-9. (11) Chiladakis JA, Kalogeropoulos A, Patsouras N, Manolis AS. Ibutilide added to propafenone for the conversion of atrial fibrillation and atrial flutter. J Am Coll Cardiol 2004; 44:859-63. (12) Chiladakis JA, Patsouras N, Manolis AS. The Bezold-Jarisch reflex in acute inferior myocardial infarction: clinical and sympathovagal spectral correlates. Clin Cardiol. 2003; 26:323-8. (13) Chiladakis JA, Patsouras N, Agelopoulos G, Nikolopoulos N, Manolis AS. Comparative three- year performance of chronic atrial sensing among eight different VDD systems. Am J Cardiol 2002; 89: 1215-8. (14) Chiladakis J, Davlouros P, Agelopoulos G, Manolis AS. In-vivo testing of digital cellular telephones in patients with implantable cardioverter-defibrillators. Eur Heart J 2001; 22:1337-42. (15) Chiladakis JA, Karapanos G, Davlouros P, Aggelopoulos G, Alexopoulos D, Manolis AS. Sigificance of R-on-T Phenomenon in Early Ventricular Tachyarrhythmia Susceptibility after Myocardial Infarction in the Thrombolytic Era. Am J Cardiol 2000;85: 289-293.

Επιλεγμένες Ομιλίες

Σύνδρομο Brugada: ότι πρέπει να ξέρουμε για τη διαγνωστική προσέγγισση και διαστρωμάτωση κινδύνου. 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 10/2013 - Long QT syndrome: Θεραπεία. Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2/2013

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικοί, Ηλεκτροφυσιολογικοί, και Νευροορμονικοί Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες (Ανδρέας Καλογερόπουλος). Σχέσεις μεταξύ διάρκειας διαστήματος QT και μηχανικής λειτουργίας του μυοκαρδίου ( Κων/νος Χουχουλής)

Άλλες Δραστηριότητες

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: - Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, από 3/1990 - NASPE/HRS, North American Society of Pacing and Electrophysiology (08/1993) - FESC, European Society of Cardiology (6/2000) - EHRA, European Working Group of Pacing and Electrophysiology (5/2002)