Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η εκπαίδευση στην Καρδιολογική Κλινική έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διδασκαλία βασικών θεωρητικών γνώσεων και εφαρμογή θεραπευτικών προσεγγίσεων σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, έτσι ώστε στο σχετικά περιορισμένο χρόνο να αποκτηθεί βασική εμπειρία στην αντιμετώπιση του καρδιακού αρρώστου. Στο σημερινό καταιγισμό πληροφόρησης με την εφαρμογή καινούργιων διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων οι ιατροί της Καρδιολογικής Κλινικής προσπαθούν για την πληρέστερη παρουσίαση του ευρέως φάσματος των καρδιακών παθήσεων και διαμόρφωση γνώμης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές διεθνών Καρδιολογικών εταιριών που στηρίζονται σε τεκμηριωμένη επιστημονική βάση. Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής απαιτείται και η εκ μέρους του εκπαιδευόμενου θεωρητική κατάρτιση, αλλά και η ενεργός συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες της Κλινικής.
Το πρόγραμμα της κλινικής άσκησης περιλαμβάνει:
  1. Καθημερινή παρουσία ήδη από τις 8.15 π.μ όπου γίνεται ενημέρωση και συζήτηση των περιστατικών της Καρδιολογικής Κλινικής και Μονάδας Εμφραγμάτων
  2. Συμμετοχή σε όλα τα τακτικά, πρωϊνά εκπαιδευτικά μαθήματα
  3. Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα της Κλινικής, συμμετοχή στις ποικίλες υποχρεώσεις ρουτίνας και στις καθημερινές επισκέψεις υπό την επίβλεψη των υπευθύνων επιμελητών.
  4. Μαθήματα ηλεκτροκαρδιογραφήματος και αρρυθμιών Τρίτη και Πέμπτη και Στεφανιαίας νόσου κάθε Τετάρτη. Τα μαθήματα αυτά διατίθενται σε μορφή power point.
  5. Λήψη ιστορικών και μαθήματα φυσικής εξέτασης δίπλα στον ασθενή για την κατανόηση των συμπτωμάτων και των σημείων του καρδιαγγειακού συστήματος.
  6. Θεωρητικές και γραπτές εξετάσεις κάθε Παρασκευή.

Τέλος, η παράλληλη επίσκεψη του εκπαιδευόμενου στο Αιμοδυναμικό και Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο, για την πληρέστερη λήψη πληροφοριών, είναι επιτρεπτή.