Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Νταβλούρος Π.

Νταβλούρος Περικλής, Καθηγητής

Νταβλούρος Περικλής

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Ενδοαγγειακή απεικόνιση, αντιαιμοπεταλιακά, συγγενείς καρδιοπάθειες

Αγ. Λαύρας Πλατάνι, Πάτρα 26504 2ος όροφος ΠΓΝ Πατρών Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

00306986726300 pdav@otenet.gr pdav@med.upatras.gr

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Είμαι απόφοιτος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (βαθμός αποφοίτησης 8.34, πρωτεύσας το 1992) και αποτελεί τιμή μου που μπόρεσα να επιστρέψω σε θέση ΔΕΠ, πράγμα το οποίο υπήρξε φιλοδοξία και όνειρο μου από τα φοιτητικά μου χρόνια. Επέλεξα αυτή τη σταδιοδρομία, διότι μου αρέσει η διδασκαλία, η νοσοκομειακή ιατρική και η κλινική έρευνα. Ασκώ τα παραπάνω τα τελευταία 12 χρόνια. Είμαι ειδικευμένος Καρδιολόγος από τον Φεβρουάριο 2000 με ειδικότητα αποκτηθείσα στο ΠΓΝ-Πατρών. Έκτοτε εξειδικεύτηκα επί δυο έτη στις συγγενείς καρδιοπάθειες και στο μαγνητικό συντονισμό καρδιάς στο νοσοκομείο Royal Brompton & Harefield στο Λονδίνο (2000-2002), σε έμμισθη θέση. Επέστρεψα στην Ελλάδα το 2002 σε θέση επιμελητή Β’ του ΕΣΥ και εξειδικεύτηκα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του ΠΓΝ-Πατρών στην αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών από τον Καθηγητή Καρδιολογίας Κο Δημήτριο Αλεξόπουλο. Εκλέχτηκα Λέκτορας Παθολογίας - Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2006 και Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το 2010. Το διδακτικό μου έργο περιλαμβάνει μαθήματα σε ειδικευόμενους, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγησή μου από τους φοιτητές της ιατρικής σχολής του Παν/μιου Πατρών είναι υψηλή. Έχω δώσει ως σήμερα πάνω από 300 διαλέξεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Το ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει κλινική έρευνα με 100 δημοσιεύσεις ως σήμερα και 1872 αναφορές (H-index 22). Συμμετέχω ενεργά στα περισσότερα πρωτόκολλα της κλινικής υπό την διεύθυνση του καθηγητή κου Δ. Αλεξόπουλου, καθώς επίσης σε πολυκεντρικές μελέτες και registries ως συνερευνητής ή κύριος ερευνητής. Το κλινικό μου έργο αφορά όχι μόνο στην επεμβατική καρδιολογία και στις συγγενείς καρδιοπάθειες, αλλά και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσσονται από την κλινική μας, πλην αρρυθμιολογίας. Επιπροσθέτως πραγματοποιώ 70-85 ενεργείς εφημερίες το χρόνο και 70 εφημερίες ετοιμότητας για πρωτογενή αγγειοπλαστική. Μεταξύ των τομέων που δεν προϋπήρχαν στη ΝΔ Ελλάδα και συμμετείχα ενεργά στην ανάπτυξή τους, περιλαμβάνονται οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, η οπτική συνεκτική τομογραφία, η νεφρική απονεύρωση στη θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης, η καρδιακή μαγνητική τομογραφία, η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας και η πρωτογενής αγγειοπλαστική.

Στοιχεία αξιολόγησης συγγραφέα (πηγή PubMed, Scopus, Harzing’s Publish or Perish) Δημοσιεύσεις 102 Impact Factor/paper 5,18 Συνολικό Impact Factor 513,039 Impact Factor/paper 1st author 5,84 Citations 1872 H-Index 22 Cites/paper 17.13 Cites/year 117.5 g-index 40 hI-index 16

English Summary

I am a graduate of Patras University Medical School (grade 8.34/10, first graduate 1992). I am a trained cardiologist since the last 12 years. I was trained in Cardiology in Patras University Hospital and had a postgraduate course for 2 years in Adult Congenital Heart Disease and Cardiac Magnetic Resonance for 2 years at the Royal Brompton & Harefield Hospital, London, as a clinical research fellow, being paid by grands (Clinical Research Comittee and British Heart Foundation).  I returned to Greece as a junior consultant on 2002. Since then I was trained in Interventional Cardiology and became a senior lecturer in Internal Medicine-Cardiology on 2006 and an assistant professor in Internal Medicine-Cardiology on 2010. I teach medical pre and post-graduate students. I have over 300 presentations in national and international meetings since today. I was awarded with the first price for the best clinical case presentation in the field of interventional cardiology at the Euro-PCR meeting on 2010. I have 102 publications (94 international) and 1872 citations (H-index 22). My last achievements include application of the Renal Denervation technique (RND) for the therapy of resistant hypertension as a first operator in Patras University Hospital on 2013, and participation as a second operator in Transdermal Aortic Valve Implantation (TAVI) in the same hospital.

Publications 102 Impact Factor/paper 5,18 Total Impact Factor 513,039 Impact Factor/paper 1st author 5,84 Citations 1872 H-Index 22 Cites/paper 17.13 Cites/year 117.5 g-index 40 hI-index 16

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής και φαρμακευτικής

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.Davlouros PA, Karantalis V, Xanthopoulou I, Mavronasiou E, Tsigkas G, Toutouzas K, Alexopoulos D.Mechanisms of non-fatal stent-related myocardial infarction late following coronary stenting with drug-eluting stents and bare metal stents. Insights from optical coherence tomography.Circ J. 2011;75(12):2789-97. Epub 2011 Sep 14. 2.Davlouros P, Damelou A, Karantalis V, Xanthopoulou I, Mavronasiou E, Tsigkas G, Hahalis G, Alexopoulos D.Evaluation of culprit saphenous vein graft lesions with optical coherence tomography in patients with acute coronary syndromes.JACC Cardiovasc Interv. 2011 Jun;4(6):683-93. doi: 10.1016/j.jcin.2011.02.015. 3.Davlouros PA, Mavronasiou E, Xanthopoulou I, Karantalis V, Tsigkas G, Hahalis G, Alexopoulos D.An optical coherence tomography study of two new generation stents with biodegradable polymer carrier, eluting paclitaxel vs. biolimus-A9.Int J Cardiol. 2012 Jun 14;157(3):341-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2010.12.072. Epub 2011 Jan 8. 4.Davlouros PA, Chefneux C, Xanthopoulou I, Papathanasiou M, Zaharioglou E, Tsigkas G, Alexopoulos D.Flat panel digital detector cinefluoroscopy late following SES or BMS implantation for detection of coronary stent fracture in asymptomatic patients.Int J Cardiol. 2012 May 3;156(3):277-82. doi: 10.1016/j.ijcard.2010.11.002. Epub 2010 Dec 3. 5.Davlouros PA, Karantalis V, Mavronassiou E, Alexopoulos D.Neointimal tissue rupture as a mechanism of myocardial infarction very late following implantation of bare metal stents. Insights from optical coherence tomography.Int J Cardiol. 2011 May 5;148(3):348-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2010.05.013. Epub 2010 Jun 18. 6.Davlouros PA, Karatza AA, Xanthopoulou I, Dimitriou G, Georgiopoulou A, Mantagos S, Alexopoulos D.Diagnostic role of plasma BNP levels in neonates with signs of congenital heart disease.Int J Cardiol. 2011 Feb 17;147(1):42-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2009.07.029. Epub 2009 Aug 26 7.Davlouros PA, Niwa K, Webb G, Gatzoulis MA.The right ventricle in congenital heart disease.Heart. 2006 Apr;92 Suppl 1:i27-38. Review. 8.Davlouros PA, Simeonidou E, Tsakas S, Vlachojannis I, Alexopoulos D, Manolis AS.Release of endothelin-1 from human endocardium after radiofrequency catheter ablation and coronary angioplasty: comparative results.Int J Cardiol. 2005 Jul 10;102(2):187-93. 9.Davlouros PA, Karatza AA, Gatzoulis MA, Shore DF.Timing and type of surgery for severe pulmonary regurgitation after repair of tetralogy of Fallot.Int J Cardiol. 2004 Dec;97 Suppl 1:91-101. Review. 10.Wong T, Davlouros PA, Li W, Millington-Sanders C, Francis DP, Gatzoulis MA.Mechano-electrical interaction late after Fontan operation: relation between P-wave duration and dispersion, right atrial size, and atrial arrhythmias.Circulation. 2004 May 18;109(19):2319-25. Epub 2004 May 10. 11.Davlouros PA, Kilner PJ, Hornung TS, Li W, Francis JM, Moon JC, Smith GC, Tat T, Pennell DJ, Gatzoulis MA.Right ventricular function in adults with repaired tetralogy of Fallot assessed with cardiovascular magnetic resonance imaging: detrimental role of right ventricular outflow aneurysms or akinesia and adverse right-to-left ventricular interaction.J Am Coll Cardiol. 2002 Dec 4;40(11):2044-52. 12.Davos CH, Davlouros PA, Wensel R, Francis D, Davies LC, Kilner PJ, Coats AJ, Piepoli M, Gatzoulis MA.Global impairment of cardiac autonomic nervous activity late after repair of tetralogy of Fallot.Circulation. 2002 Sep 24;106(12 Suppl 1):I69-75. 13.Alexopoulos D, Xanthopoulou I, Mavronasiou E, Stavrou K, Siapika A, Tsoni E, Davlouros P.Randomized assessment of ticagrelor versus prasugrel antiplatelet effects in patients with diabetes.Diabetes Care. 2013 Aug;36(8):2211-6. doi: 10.2337/dc12-2510. Epub 2013 Mar 14. 14.Alexopoulos D, Davlouros PA.Thrombus extraction catheters vs. angiojet rheolytic thrombectomy in thrombotic lesions/SV grafts.Curr Cardiol Rev. 2012 Aug;8(3):202-8. Review. 15.Alexopoulos D, Galati A, Xanthopoulou I, Mavronasiou E, Kassimis G, Theodoropoulos KC, Makris G, Damelou A, Tsigkas G, Hahalis G, Davlouros P.Ticagrelor versus prasugrel in acute coronary syndrome patients with high on-clopidogrel platelet reactivity following percutaneous coronary intervention: a pharmacodynamic study.J Am Coll Cardiol. 2012 Jul 17;60(3):193-9. doi: 10.1016/j.jacc.2012.03.050.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Επιβλέπων σε τέσσερις διδακτορικές διατριβές