Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Το μάθημα "Καρδιαγγειακό" αποσκοπεί στην κατάρτιση των φοιτητών, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση:

Να διαγνώσουν, διάφορο-διαγνώσουν  και να αντιμετωπίσουν άτομα με ύποπτα  για καρδιολογική νόσο συμπτώματα όπως: δύσπνοια, συγκοπτικό επεισόδιο και προκάρδιο άλγος.

Να κατανοήσουν τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, το παθολογο-ανατομικό υπόστρωμα, το μέγεθος του κλινικού προβλήματος τα διαγνωστικά κριτήρια, την θεραπευτική προσέγγιση και τα προγνωστικά κριτήρια  στις ακόλουθες νοσολογικές οντότητες:

 1. Στεφανιαία νόσος.
  Οι ειδικότερες γνώσεις περιλαμβάνουν ακόλουθα:
  • Εκτίμηση της σημασίας των προδιαθεσικών παράγοντων καρδιαγγειακού κινδύνου και της πρωτογενούς πρόληψης στο γενικό πληθυσμό.
  • Παθολογική ανατομία της αθηρωματικής πλάκας και παθοφυσιολογία της στενώσεως των στεφανιαίων αρτηριών.
  • Κλινικές εκδηλώσεις και σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. 
  • Διαστρωμάτωση κινδύνου σε στεφανιαίους ασθενείς. 
  • Γνώση της αναγκαίας επιθετικής δευτερογενούς πρόληψης σε ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο ή από τα ισοδύναμα αυτής.
 2. Αρρυθμίες - Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  Οι ειδικότερες γνώσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Βασικές αρχές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος - θεραπευτική αντιμετώπιση των αρρυθμιών σε συνάρτηση και με την προγνωστική της σημασίας. 
  • Η θέση των εμφυτευόμενων συσκευών για τη θεραπεία κακοήθων βραδυαρρυθμιών (βηματοδότες) ή κοιλιακών ταχυαρρυθμιών (απινιδωτές).
 3. Καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και νόσοι του περικαρδίου και του μυοκαρδίου.
  Οι ειδικότερες γνώσεις περιλαμβάνουν:
  • Την αυξανόμενη επίπτωση και την επιβαρημένη πρόγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας. 
  • Την νευροχημική διέγερση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. 
  • Τη διαφοροποίηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και είτε συστολική δυσλειτουργία ή με  φυσιολογική συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας.
  • Τις κλινικές εκδηλώσεις και τη σύγχρονη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας συμπεριλαμβανόμενης και της αμφικοιλιακής βηματοδότησης.
  • Τις οξείες (μυοκαρδίτιδα-περικαρδίτιδα) και τις χρόνιες παθήσεις του μυοκαρδίου-περικαρδίου (περικαρδιακή συλλογή και συμπιεστική περικαρδίτιδα-διατατική, υπερτροφική και περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια). 
 4. Βαλβιδοπάθειες
  Οι ειδικές γνώσεις περιλαμβάνουν:
  • Τα αίτια και την παθοφυσιολογία / παθολογοανατομία οξέων (με έμφαση στη λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα) και χρονιών βαλβιδοπαθειών. 
  • Τη σημασία των πρόσθετων διαγνωστικών εργαλείων (υπέρηχος – καθετηριασμός καρδιάς) στη διάγνωση, θεραπεία (φαρμακευτική, χειρουργική και διαδερμική με μπαλόνι) και 
  • Την πρόγνωση των βαλβιδοπαθειών.

Σκοπός

 

Ύλη