Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_ 611

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 40 ώρες

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

1.Διδασκαλία από αμφιθεάτρου, φυσιολογίας Κ/Δ, φυσιολογικό ΗΚΓ, παθολογικής ανατομίας-παθοφυσιολογίας καρδιάς, κλινικής εικόνας Κ/Δ παθήσεων, φυσικής εξέτασης, διαγνωστικών εξετάσεων και βασικών θεραπευτικών στρατηγικών και φαρμακολογίας.

Σκοπός

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση:

  1. Να λαμβάνουν αναγνωρίζουν την βασική νοσολογία του καρδιαγγειακού

Ύλη

​Επιστημονικές σημειώσεις που διατίθενται από το Καρδιολογικό Τμήμα και βιβλία που διατίθενται από τη σχολή.