Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ασημακόπουλος Σ.

Ασημακόπουλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ασημακόπουλος Στυλιανός

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία-Λοιμώξεις

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Εσωτερική Παθολογία, Λοιμωξιολογία

Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, (5ος Όροφος, Γραμματεία), Ρίον, 26504, Πάτρα Τμήμα Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (2ος Όροφος)

2610-999583, 2610-999740 2610-993982 sassim@upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο κ. Στυλιανός Ασημακόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1999) και διδακτορική διατριβή από το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών (2004). Ειδικεύθηκε στην Παθολογία (2004-8) και εξειδικεύθηκε στις Λοιμώξεις (2013-15) στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ μετεκπαιδεύτηκε στις λοιμώξεις ανοσοκατασταλμένων ασθενών (μεταμόσχευση ήπατος και νεφρού και σύμπλοκη HIV λοίμωξη) στο Royal Free Hospital του Λονδίνου (2023). Το ερευνητικό του έργο είναι εστιασμένο στην παθοφυσιολογία του εντερικού φραγμού και της μικροβιακής αλλόθεσης με χρήση πειραματικών ζωικών μοντέλων και κλινικοεργαστηριακές μελέτες.  Οι εργασίες του έχουν λάβει πολλές βραβεύσεις σε Πανελλήνια συνέδρια, μεταξύ των οποίων βραβείο καλύτερου νέου ερευνητή από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρία το 2004, ενώ έχει τιμηθεί και με το «Walter Brendel Αward» της European Society for Surgical Research. Η έρευνά του έχει λάβει χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Το συγγραφικό του έργο έχει αποδώσει περισσότερες από 135 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (πρώτος ή τελευταίος συγγραφέας σε 79 δημοσιεύσεις και corresponding σε 62), με h-index:36 (Google Scholar 12/2023). Ο κ. Ασημακόπουλος είναι κριτής εργασιών σε περισσότερα από 60 διεθνή περιοδικά και μέλος της συντακτικής ομάδας σε 20. Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων σε όλα τα έτη του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών,  διδασκαλία σε 5 μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίβλεψη διδακτορικών και διπλωματικών διατριβών και διδασκαλία σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα Πανεπιστημιακών κλινικών και επιστημονικών εταιριών (Ελληνική Εταιρία Λοιμώξων, Ελληνική Χειρουργική Εταιρία). Παράλληλα ο κ. Ασημακόπουλος ασκεί αδιάλειπτα κλινικό έργο στην Παθολογική Κλινική  και το Τμήμα Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Πατρών, αρχικά ως επιμελητής του ΕΣΥ (2008-2018) και ακολούθως ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής. Έχει ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον για τις λοιμώξεις από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς, τις λοιμώξεις ανοσοκατασταλμένων ασθενών (μεταμόσχευση), την αντιμικροβιακή επιμελητεία στο νοσοκομείο και τις χειρουργικές λοιμώξεις. Είναι υπεύθυνος της Μονάδος Ειδικών Λοιμώξεων και υπεύθυνος παθολόγος του Διαβητολογικού Κέντρου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών καθώς και μέλος πολλών νοσοκομειακών επιτροπών. Είναι Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (2022-2025) στην οποία έχει διατελέσει και Ειδικός Γραμματέας (2016-19), μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της διοικούσας επιτροπής του “Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων” του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης είναι ενεργό μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών (Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, European AIDS Clinical Society, European Shock Society και της European committee on infection control). Είναι μέλος της εθνικής επιτροπής στην European committee on infection control (EUCIC) και εθνικός εκπρόσωπος (national focal point) στην Επιτροπή του ECDC για την ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων στη μεταμόσχευση (SoHO).

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Λοιμωξιολογία».
 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών: «Δημόσια Υγεία».
 3. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πληροφορική Επιστημών Ζωής" του Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Assimakopoulos SF, Marangos M. Orbital Hydatid Cyst. N Engl J Med 2020;382(14):1352
 2. Eleftheriotis G, Tsounis EP, Aggeletopoulou I, Dousdampanis P, Triantos C, Mouzaki A, Marangos M, Assimakopoulos SF. Alterations in gut immunological barrier in SARS-CoV-2 infection and their prognostic potential. Front Immunol. 2023;15;14:1129190.
 3. Assimakopoulos SF, Karamouzos V, Eleftheriotis G, Lagadinou M, Bartzavali C, Kolonitsiou F, Paliogianni F, Fligou F, Marangos M. Efficacy of Fosfomycin-Containing Regimens for Treatment of Bacteremia Due to Pan-Drug Resistant Acinetobacter baumannii in Critically Ill Patients: A Case Series Study. Pathogens. 2023;12(2):286. 
 4. Assimakopoulos SF, Eleftheriotis G, Lagadinou M, Karamouzos V, Dousdampanis P, Siakallis G, Marangos M. SARS CoV-2-Induced Viral Sepsis: The Role of Gut Barrier Dysfunction. Microorganisms. 2022;10(5):1050.
 5. Assimakopoulos SF, Aretha D, Komninos D, Dimitropoulou D, Lagadinou M, Leonidou L, Oikonomou I, Mouzaki A, Marangos M. N-acetyl-cysteine reduces the risk for mechanical ventilation and mortality in patients with COVID-19 pneumonia: a two-center retrospective cohort study. Infect Dis (Lond). 2021;53(11):847-854.
 6. Assimakopoulos SF, Emmanuil A, Tsimeka A, Chalkidi T, Marangos M, Gogos C. Evidence for increased circulating procoagulant phospholipids in patients with COVID-19 pneumonia and their prognostic role. Clin Chem Lab Med. 2020;29;59(2):e53-e55.
 7. Assimakopoulos SF, Papadopoulou I, Bantouna D, de Lastic AL, Rodi M, Mouzaki A, Gogos CA, Zolota V, Maroulis I. Fecal Microbiota Transplantation and Hydrocortisone Ameliorate Intestinal Barrier Dysfunction and Improve Survival in a Rat Model of Cecal Ligation and Puncture-Induced Sepsis. Shock. 2021 May 1;55(5):666-675.
 8. Assimakopoulos SF, Lazaris V, Papadimitriou-Olivgeris M, et al. Predictors of mortality for KPC-producing Klebsiella pneumoniae bloodstream infections in adult neutropenic patients with haematological malignancies. Infect Dis (Lond) 2020;1–4.
 9. Gkentzi D, Lagadinou M, Bountouris P, Dimitrakopoulos O, Triantos C, Marangos M, Paliogianni F, Assimakopoulos SF. Epidemiology, clinical and laboratory findings of leptospirosis in Southwestern Greece. Infect Dis (Lond). 2020 Jun;52(6):413-418. 
 10. Assimakopoulos SF, Akinosoglou K, de Lastic A-L, Skintzi A, Mouzaki A, Gogos CA. The prognostic value of endotoxemia and intestinal barrier biomarker ZO-1 in bacteremic sepsis. Am J Med Sci; 2020;359(2):100-107
 11. Assimakopoulos SF, Triantos C, Thomopoulos K, Fligou F, Maroulis I, Marangos M, Gogos CA. Gut-origin sepsis in the critically ill patient: pathophysiology and treatment. Infection 2018; doi: 10.1007/s15010-018-1178-
 12. Assimakopoulos SF, Dimitropoulou D, Marangos M, Gogos C. On the search for novel treatment modalities for HIV-associated intestinal barrier dysfunction. Infection 2015;43:619-20.
 13. Assimakopoulos SF, Dimitropoulou D, Marangos M, Gogos CA. Intestinal barrier dysfunction in HIV infection: pathophysiology, clinical implications and potential therapies. Infection 2014;42(6):951-9.
 14. Assimakopoulos SF, Charonis AS. Uncovering the molecular events associated with increased intestinal permeability in liver cirrhosis: the pivotal role of enterocyte tight junctions and future perspectives. J Hepatol 2013;59:1144-1146.
 15. Assimakopoulos SF, Tsamandas AC, Tsiaoussis GI, Karatza E, Zisimopoulos D, Maroulis I, Kontogeorgou E, Georgiou CD, Scopa CD, Thomopoulos KC. Intestinal mucosal proliferation, apoptosis and oxidative stress in patients with liver cirrhosis. Ann Hepatol 2013;12(2):301-307.
 16. Assimakopoulos SF. On the role of intestinal hyperpermeability in complications of cirrhosis. Liver Int 2013; 33(3):495.
 17. Assimakopoulos SF, Tsamandas AC, Tsiaoussis G, Karatza E, Triantos C, Vagianos CE, Spiliopoulou I, Kaltezioti V, Charonis A, Nikolopoulou VN, Scopa CD, Thomopoulos K. Altered intestinal tight junctions’ expression in patients with liver cirrhosis: A pathogenetic mechanism of intestinal hyperpermeability. Eur J Clin Invest 2012;42(4):439-446
 18. Assimakopoulos SF, Tsamandas AC, Louvros E, Vagianos CE, Nikolopoulou VN, Thomopoulos KC, Charonis A, Scopa CD. Intestinal epithelial cell proliferation, apoptosis and expression of tight junction proteins in patients with obstructive jaundice. Eur J Clin Invest 2011;41(2):117-25.
 19. Assimakopoulos SF, Tsamandas AC, Georgiou C, Vagianos CE, Scopa CD. Bombesin and neurotensin exert antiproliferative effects on oval cells and augment the regenerative response of the cholestatic rat liver. Peptides 2010;31:2294-2303.
 20. Assimakopoulos SF, Mavrakis A, Grintzalis K, Papapostolou I, Zervoudakis G, Konstantinou D, Chroni E, Vagianos C, Georgiou C. Superoxide radical formation in diverse organs of rats with experimentally induced obstructive jaundice. Redox Report 2008;13(4):179-184
 21. Assimakopoulos SF, Papapostolou I, Thomopoulos KC, Grintzalis K, Georgiou CD, Gogos C, Vagianos CE. Plasma superoxide radical in jaundiced patients and role of xanthine oxidase. Am J Med Sci 2008; 336(3):230-236
 22. Assimakopoulos SF, Thomopoulos KC, Patsoukis N, Georgiou C, Scopa CD, Nikolopoulou VN, Vagianos CE. Evidence for intestinal oxidative stress in patients with obstructive jaundice. Eur J Clin Invest 2006;36:181-187
 23. Assimakopoulos SF, Scopa CD, Zervoudakis G, Mylonas P, Georgiou C, Nikolopoulou V, Vagianos CE. Bombesin and neurotensin reduce endotoxaemia, intestinal oxidative stress and apoptosis in experimental obstructive jaundice. Ann Surg 2005;241(1):159-167
 24. Assimakopoulos SF, Scopa CD, Charonis A, Spiliopoulou I, Georgiou C, Nikolopoulou V, Vagianos CE. Experimental obstructive jaundice disrupts intestinal mucosal barrier by altering occludin expression. Beneficial effect of bombesin and neurotensin. J Am Coll Surg 2004;198(5):748-757
 25. Assimakopoulos SF, Vagianos C, Zervoudakis G, Filos KS, Georgiou C, Nikolopoulou V, Scopa CD. Gut regulatory peptides bombesin and neurotensin reduce hepatic oxidative stress and histological alterations in bile duct ligated rats. Regul Peptides 2004;120(1-3):185-193
 26. Assimakopoulos SF, Vagianos CE, Patsoukis N, Georgiou C, Nikolopoulou V, Scopa CD. Evidence for intestinal oxidative stress in obstructive jaundice-induced gut barrier dysfunction in rats. Acta Physiol Scand 2004;180(2):177-185

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. 2005 Annual Meeting of the Society of Academic and Research Surgery: ESSR 2004 “Walter Brendel” Prize Winner Presentation: “Gut regulatory peptides Bombesin and Neurotensin reduce hepatic oxidative stress and histological alterations in bile duct ligated rats”. Newcastle, England, January 2005

2. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας: Εισηγητής σε συνεδρία με θέμα «Ανακοινώσεις Διακεκριμένων Δημοσιεύσεων Ελλήνων Ερευνητών στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο» (plenary session). Θέμα ομιλίας: “Gut regulatory peptides bombesin and neurotensin reduce hepatic oxidative stress and histological alterations in bile duct ligated rats”. [Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Regul Peptides 2004; 120(1-3):185-193]. Αθήνα, Νοέμβριος 2004.

3. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων: Διάλεξη με θέμα «Βακτηριακή Διαμετάθεση». Αθήνα, Μάρτιος 2015.

4. Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2015: «Η συνάντηση του παθολόγου με τον χειρουργό». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι για τις «Χειρουργικές λοιμώξεις» με θέμα εισήγησης: «Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις». Πάτρα, Μάρτιος 2015.

5. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων: Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Ο ρόλος του εντερικού φραγμού στο χειρουργικό τραύμα και τις λοιμώξεις» και ανάπτυξη του θέματος: «Ο ρόλος του εντερικού φραγμού στον αποφρακτικό ίκτερο». Ηράκλειο Κρήτης, Μάιος 2015.

6. Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2016: «Καρδιοαγγειακές παθήσεις και συννοσηρότητες». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι για τις «Διαβητικό πόδι από το Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στο Διαβητικό ασθενή» με θέμα εισήγησης: «Η πλευρά του λοιμωξιολόγου». Πάτρα, Μάρτιος 2016.

7. 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι για τις «Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη» με θέμα εισήγησης: «Gram - βακτηρίδια». Πάτρα, Οκτώβριος 2016.

8. Επιστημονική Διημερίδα «Hot-spots στη Γαστρεντερολογία-Ηπατολογία το 2016», υπό την αιγίδα του Γαστρεντερολογικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι εστιασμένο σε «Χοληφόρα - Πάγκρεας», με θέμα: «Ηπατικά αποστήματα και λοιμώξεις Χοληφόρων». Πάτρα, Νοέμβριος 2016.

9. 2η Πολυθεματική Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Διημερίδα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας και της Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο «Οξεία Παγκρεατίτιδα – Αντιπαραθέσεις» και ανάπτυξη του θέματος: «Οξεία παγκρεατίτιδα: Ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακής θεραπείας». Πάτρα, Ιανουάριος 2017.

10. 2η Επιστημονική Συνάντηση «Λοιμώξεις και Διαβήτης» του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στο Διαβητικό Ασθενή σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο και το Τμήμα Λοιμώξεων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο «Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού» και ανάπτυξη του θέματος: «Μουκορμύκωση». Πάτρα, Μάρτιος 2017.

11. Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2017: «Πέρα από τις κατευθυντήριες οδηγίες». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι για τις «Συνήθη λάθη στη διαχείριση ασθενών με λοιμώξεις της κοινότητας» με θέμα εισήγησης: «Λοιμώξεις δέρματος – μαλακών μορίων». Πάτρα, Απρίλιος 2017.

12. Επιστημονική Εκδήλωση Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων: «Αρχές ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα εισήγησης: «Λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιητικού, επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές, επιπλεγμένες δέρματος, περιεγχειρητική προφύλαξη. Νομοθετικό πλαίσιο χρήσης και έλεγχος υπό περιορισμό (restricted) αντιβιοτικών. Διαχείριση/επιτήρηση ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών (antibiotic stewardship)». Πάτρα, Ιούνιος 2017.

13. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας: Διάλεξη με θέμα: «Φαρμακοκινητική – φαρμακοδυναμική αντιμικροβιακών παραγόντων». Πάτρα, Ιούνιος 2017.

14. Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «HIV λοίμωξη και συννοσηρότητες: από τη θεωρία στην πράξη». Διάλεξη με θέμα: «Σχεδιάζοντας ένα ερευνητικό πρωτόκολλο από τη θεωρία στην πράξη». Πάτρα, Οκτώβριος 2017.

15. 20η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Χημειοθεραπείας με θέμα: «Η ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών από τον νοσοκομειακό ιατρό». Εισήγηση με θέμα: «Οι λοιμώξεις των χοληφόρων και η παγκρεατίτιδα». Ολυμπία, Οκτώβριος 2017.

16. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων: Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Τι νεότερο στη σήψη» και ανάπτυξη του θέματος: «Μικροβιακή αλλόθεση». Αθήνα, Νοέμβριος 2017.

17. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS: Εισηγητής σε Workshop με θέμα: «Πρωτόκολλα παρακολούθησης – Έγκαιρη διάγνωση – Αντιμετώπιση ειδικών συννοσηροτήτων» και ανάπτυξη του θέματος: «Πνεύμονες». Αθήνα, Δεκέμβριος 2017

18. 14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων της Εταιρίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης λοιμώξεων με θέμα «Λοιμώξεις σε ειδικές ομάδες ασθενών». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Λοιμώξεις σε ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες» και ανάπτυξη του θέματος: «Προληπτικός έλεγχος πριν την έναρξη βιολογικών παραγόντων». Αθήνα, Δεκέμβριος 2017.

19. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Μικροβιακή αντίσταση και αντιμικροβιακή αγωγή» με θέμα εισήγησης: «Ο ρόλος του μικροβιώματος στην υγεία και τη νόσο». Πάτρα, Φεβρουάριος 2018.

20. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Προκλήσεις και νέες θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων στον αιματολογικό ασθενή» με θέμα εισήγησης: «Νέες θεραπευτικές επιλογές στις λοιμώξεις από gram αρνητικά πολυανθεκτικά βακτήρια». Πάτρα, Φεβρουάριος 2018.

21. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων: Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί: νεότερα δεδομένα» και ανάπτυξη του θέματος: «Ελλάδα: Το πρόβλημα των πολυανθεκτικών Gram (-) βακτηρίων και η διαχείρισή τους, επιδημιολογία και απάντηση στο πρόβλημα». Αθήνα, Μάρτιος 2018.

22. 14ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών Λοιμώξεων: Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση των χειρουργικών λοιμώξεων» και ανάπτυξη του θέματος: «Νέες θεραπευτικές επιλογές στις χειρουργικές λοιμώξεις από ανθεκτικά Gram (-) παθογόνα». Ιωάννινα, Μάρτιος 2018.

23. Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2018: Εισηγητής σε κλινικό φροντιστήριο που αφορά στην «Πρόληψη λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» με θέμα εισήγησης: «Προληπτικός έλεγχος πριν την έναρξη βιολογικών παραγόντων». Πάτρα, Απρίλιος 2018.

 

24.Σήψη 2018: Εισηγητής σε Διημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης, με θέμα εισήγησης: «Ομάδα Σήψης στο ΤΕΠ – Σχεδιασμός». Αθήνα,  Ιούνιος 2018.

 

25. 3η Επιστημονική Συνάντηση «Λοιμώξεις και Διαβήτης» υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στο Διαβητικό Ασθενή σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο και το Τμήμα Λοιμώξεων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών. Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο «Διαβητικό πόδι» και  ανάπτυξη του θέματος: «Πως ρυθμίζεται η αντιβιοτική αγωγή».  Ναύπλιο, Ιούνιος 2018.

 

26. Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «HIV λοίμωξη και συννοσηρότητες: από τη θεωρία στην πράξη». Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο «Σύγχρονοι προβληματισμοί στη θεραπευτική της HIV λοίμωξης», με θέμα διάλεξης «Άλλοι θεραπευτικοί στόχοι στην αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης». Πάτρα, Οκτώβριος 2018.

 

27. 13ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο: Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο «Τι νεότερο στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία των λοιμώξεων», με θέμα διάλεξης «Νεότερα αντιμικροβιακά για gram (-) παθογόνα». Πάτρα, Οκτώβριος 2018.

 

28. 7ο Σεμινάριο Αιματολογίας «Από το κλινικοεργαστηριακό εύρημα στην αιματολογική διάγνωση και θεραπεία». Εισηγητής σε Δορυφορικό Συμπόσιο «Προκλήσεις και νέες θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων στον αιματολογικό ασθενή», με θέμα εισήγησης: «Ο ρόλος της κεφταζιντίμης-αβιμπακτάμης στις λοιμώξεις από Gram - αρνητικά πολυανθεκτικά βακτήρια». Πάτρα, Νοέμβριος 2018.

 

29. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS: Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Συνεχιζόμενη έρευνα στη HIV λοίμωξη» και ανάπτυξη του θέματος: «Εντερικός φραγμός, μικροβίωμα και HIV». Αθήνα, Δεκέμβριος 2018.

 

30. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία: Εισηγητής σε Δορυφορικό Συμπόσιο με θέμα: «Η θέση της κεφταρολίνης στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του ασθενή της παθολογικής κλινικής» με θέμα εισήγησης: «Η θέση της κεφταρολίνης στη θεραπεία της πνευμονίας από την κοινότητα». Αθήνα, Φεβρουάριος 2019.

 

31. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων: Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Λοιμώξεις σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή. Τι νεότερο» με θέμα εισήγησης: «Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία απότοκο αντικαρκινικής θεραπείας (ASCOT, IDSA endorsed guidelines - 2018).  Αθήνα, Μάρτιος 2019.

 

32. «Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις για τις λοιμώξεις», Επιστημονική Διημερίδα της Παθολογικής Κλινικής – Τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό ασθενή: Εισηγητής σε Δορυφορικό Συμπόσιο με θέμα: «Η κεφταρολίνη στην κλινική πράξη» Πάτρα, Μάιος 2019.

 

33. «Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις για τις λοιμώξεις», Επιστημονική Διημερίδα της Παθολογικής Κλινικής – Τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό ασθενή: Εισηγητής σε Δορυφορική Διάλεξη με θέμα: «Τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές για ESBL gram (-) παθογόνα στο πλαίσιο περιορισμού χρήσης των καρβαπενεμών» Πάτρα, Μάιος 2019.

 

34. «Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις για τις λοιμώξεις», Επιστημονική Διημερίδα της Παθολογικής Κλινικής – Τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό ασθενή: Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα  με θέμα: «Επιτήρηση χρήσης αντιβιοτικών στο νοσοκομείο» Πάτρα, Μάιος 2019.

 

35. Σήψη 2019, Διημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης: Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Αντιμετώπιση Σοβαρών Λοιμώξεων από gram (+) Παθογόνα», με θέμα εισήγησης: «Βραχεία χορήγηση σε λοιμώξεις μαλακών μορίων». Καλάβρυτα,  Ιούνιος 2019.

 

36. Τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «HIV λοίμωξη και συννοσηρότητες: από τη θεωρία στην πράξη». Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με αντικείμενο «Η έρευνα στη HIV λοίμωξη πέρα από την ιολογική αποτελεσματικότητα: σύγχρονοι ερευνητικοί στόχοι», με θέμα διάλεξης «Φλεγμονή». Πάτρα, Σεπτέμβριος 2019.

 

37. Αγγειακή προσπέλαση: Εξελίξεις και προοπτικές. Επιστημονική Διημερίδα της Ελληνικής Νςεφρολογικής Εταιρίας. Διάλεξη με θέμα: «Η κεφταρολίνη στην κλινική πράξη». Καλάβρυτα, Νοέμβριος 2019.

 

38. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS: Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Μεγαλώνοντας με τον HIV: αναδυόμενοι προβληματισμοί» και ανάπτυξη του θέματος: «Παχυσαρκία». Αθήνα, Νοέμβριος 2019.

 

39. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Εισηγητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Προφυλακτική αγωγή ανοσοκατασταλμένου ασθενούς» με θέμα εισήγησης: «Αντιική προφύλαξη: Ενδείξεις και αποτελεσματικότητα». Πάτρα, Φεβρουάριος 2020.

 

40. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Διάλεξη με θέμα: «Οξείες Βακτηριακές Λοιμώξεις Δέρματος και Μαλακών Μορίων: 5 ερωτήματα σχετικά με το Dalbavancin». Πάτρα, Φεβρουάριος 2020

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Διδακτορική Διατριβή της ιατρού κ. Ιωάννας Οικονόμου με θέμα: «Αξιολόγηση των μεταβολών βιοδεικτών επάρκειας του εντερικού φραγμού σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική και συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους». Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών (υπό εκπόνηση).
 2. Διδακτορική Διατριβή της ιατρού κ. Γεωργοπούλου Γεωργίας με θέμα: «Μελέτη των μεταβολών του εντερικού φραγμού και της μικροβιακής αλλόθεσης σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο». Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών (υπό εκπόνηση).
 3. Διδακτορική Διατριβή του ιατρού κ. Μπενετάτου Νικόλαου με θέμα: «Αξιολόγηση βιοδεικτών επάρκειας του εντερικού φραγμού σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κολεκτομή για καρκίνο παχέος εντέρου και συσχέτιση με το φαινόμενο της μικροβιακής αλλόθεση και των μετεγχειρητικών σηπτικών επιπλοκών». Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών (υπό εκπόνηση).
 4. Διδακτορική Διατριβή του ιατρού κ. Εμμανουήλ Ανδρέα με θέμα: «Μελέτη των διαταραχών της αιμόστασης σε ιολογικά κατεσταλμένους HIV(+) ασθενείς υπό αντιρετροϊκή θεραπεία και συσχέτιση με βιοδείκτες επάρκειας του εντερικού φραγμού, μικροβιακής αλλόθεσης και ανοσολογικής ενεργοποίησης». Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών (υπό εκπόνηση).

Άλλες Δραστηριότητες

Κριτής Άρθρων (Reviewer) σε Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

64 διεθνή περιοδικά μεταξύ των οποίων περιοδικά ιδιαιτέρως υψηλού κύρους, όπως: GUT, American Journal of Gastroenterology, Free Radicals in Biology and Medicine, Cell Death and Disease, Cellular Physiology and Biochemistry, Laboratory Investigation, PLOS one, κλπ.

 

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) σε Ξενόγλωσσα Επιστημονικά Περιοδικά

20 διεθνή περιοδικά

 

Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων

1. Εξωτερικός αξιολογητής για το έτος 2011 των ερευνητικών προγραμμάτων προς επιχορήγηση από την Ρουμανική Κυβέρνηση, στον τομέα της ερευνητικής μου δραστηριότητας, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής Έρευνας της Ρουμανίας, Καθηγητή Alexandru Babes.

2. Εξωτερικός ειδικός αξιολογητής το έτος 2019 των ερευνητικών προτάσεων προς επιχορήγηση με το ποσό των 160.000 ευρώ (ανά πρόταση) του Πανεπιστημίου του Auckland (Auckland Medical Research Foundation).

3. Ειδικός εξωτερικός αξιολογητής (remote referee) toy European Research Council (ERC) (European Commision) για το έτος 2023, ερευνητικών προτάσεων προς επιχορήγηση με το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

1. Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων

2. Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS

3. Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου

4. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

5. European AIDS Clinical Society (EACS)

6. European Shock Society

 

Μέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Επιτροπών / Οργανισμών

1. European committee on infection control (EUCIC) organization (2015-σήμερα)

2. Εθνική επιτροπή για τον έλεγχο των λοιμώξεων (μέλος της EUCIC) (2015-σήμερα)

3. National Focal Point (NFP) in ECDC’s Network for the Microbial Safety of Substances of Human Origin (human organs) (2023)

 

Διοικητικές θέσεις 

Διοικητικές θέσεις σε Επιστημονικές Εταιρίες

 • Ελληνική Εταιρία Λοιμώξεων, Ταμίας (2024-2026)
 • Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (2022-σήμερα)
 • Ειδικός Γραμματέας, Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (2016-2019).
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Ιατρική Εταιρία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (2019-2022).

 

Διοικητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδος Ειδικών Λοιμώξεων του Τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (14/12/20 – σήμερα).
 • Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου «Εργαστηρίου Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων» Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (2020-2023).
 • Μέλος Γ.Σ. Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών (2018 –19, 2020-21, 2021-22, 2022-23).
 • Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών (2019-20, 2021-22) και αναπληρωματικό μέλος (2020-21).
 • Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023)
 • Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (2021-23).
 • Μέλος Γ.Σ. Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών (2019)
 • Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών (2019)

 

Διοικητικές θέσεις στο Νοσοκομείο

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδος Ειδικών Λοιμώξεων του Τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών (14/12/20 – σήμερα).
 • Υπεύθυνος Παθολόγος Διαβητολογικού Κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών (2018 – σήμερα)

 

Μέλος Επιστημονικών / Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίων

 1. 11ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου, Πάτρα, Οκτώβριος 2014 (Επιστημονική επιτροπή)
 2. 12ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου, Τρίκαλα Κορινθίας, Οκτώβριος 2016 (Επιστημονική επιτροπή)
 3. 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς», Πάτρα, Οκτώβριος 2016 (Οργανωτική επιτροπή)
 4. Επιστημονική Διημερίδα της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου και του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: «HotSpots στη Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία το 2016», Πάτρα, Νοέμβριος 2016 (Οργανωτική επιτροπή)
 5. 2η Επιστημονική Συνάντηση «Λοιμώξεις και Διαβήτης» του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στο Διαβητικό Ασθενή σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο και το Τμήμα Λοιμώξεων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, Μάρτιος 2017 (Επιστημονική επιτροπή)
 6. Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2017, επιστημονική διημερίδα της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου. Πάτρα, Απρίλιος 2017 (Οργανωτική Επιτροπή)
 7. ATHENA 2017 International Conference: “Approaching the severely infected patient”. Αθήνα, Νοέμβριος 2017 (Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή)
 8. 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Πάτρα, Φεβρουάριος 2018 (Οργανωτική επιτροπή)
 9. Επιστημονική Διημερίδα της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου και του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: «HotSpots στη Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία το 2018», Πάτρα, Φεβρουάριος 2018 (Οργανωτική επιτροπή)
 10. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων. Αθήνα, Μάρτιος 2018 (Επιστημονική επιτροπή)
 11. Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2018, επιστημονική διημερίδα της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου. Πάτρα, Απρίλιος 2018 (Οργανωτική Επιτροπή)
 12. 3η Επιστημονική Συνάντηση «Λοιμώξεις και Διαβήτης» του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στο Διαβητικό Ασθενή σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο και το Τμήμα Λοιμώξεων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών. Ναύπλιο, Ιούνιος 2018 (Επιστημονική επιτροπή)
 13. 13ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου, Πάτρα, Οκτώβριος 2018 (Επιστημονική επιτροπή)
 14. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Αθήνα, 2018 (Επιστημονική επιτροπή)
 15. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενη Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, Αθήνα, Φεβρουάριος 2019 (Επιστημονική Επιτροπή)
 16. Επιστημονική Διημερίδα της Ιατρικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου και του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: «HotSpots στη Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία το 2019», Πάτρα, Μάρτιος 2019 (Οργανωτική επιτροπή)
 17. Επιστημονική Διημερίδα της Παθολογικής Κλινικής – Τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό ασθενή «Οι 5 σημαντικότερες ερωτήσεις για τις λοιμώξεις», Πάτρα, Μάιος 2019 (Οργανωτική επιτροπή)
 18. 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς». Πάτρα, Ιανουάριος 2020 (Επιστημονική επιτροπή)
 19. Αχαικές Ιατρικές Ημέρες 2020: Hot spots στη Γαστρεντερολογία – Ηπατολογία (Επιστημονική Επιτροπή).

Μέλος Νοσοκομειακών Επιτροπών

1. Υπεύθυνος Λοιμωξιολόγος της πρωτοσυσταθείσας Ο.Ε.Κ.Ο.Χ.Α. (Ομάδα Επιτήρησης Κατανάλωσης και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Σεπτέμβριος 2017 – σήμερα).

2. Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (τακτικό μέλος, 2021- ).

2. Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (αναπληρωματικό μέλος, 2016-2020).

3. Υπεύθυνος της επιτροπής εκπαίδευσης του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών για τον έλεγχο και την πρόληψη της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στο νοσοκομειακό χώρο (2014).

4. Μέλος της επιτροπής διαχείρισης για τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια και τους κωδικούς νόσων και διαγνώσεων κατά ICD10 (DRGs), υπεύθυνος για την Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (2011)

5. Υπεύθυνος καταγραφής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «Προκρούστης» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2010-2011)

Συμμετοχή σε Πολυκεντρικές Μελέτες

1. Συμμετοχή ως Expert Validator (κατόπιν πιστοποίησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων - ECDC) σε «Εθνικής Εμβέλειας Σημειακή Καταγραφή Λοιμώξεων που Σχετίζονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κατανάλωσης Αντιβιοτικών στα ελληνικά νοσοκομεία» σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC). Στην καταγραφή αυτή συμμετείχαν ταυτόχρονα και νοσοκομεία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του ECDC, με τίτλο: “Point Prevalence Survey οf Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals”.

2. Συμμετοχή ως sub-investigator σε φάσης ΙΙΙ πολυκεντρική μελέτη: “Medically Ill Patient Assessment of Rivaroxaban Versus Placebo IN Reducing Post-Discharge Venous Thrombo-Embolism Risk (MARINER) (by Janssen Research and Development).

3. Συμμετοχή ως sub-investigator σε φάσης ΙΙΙ πολυκεντρική μελέτη: “A phase III, multicenter, randomized, double-blind, comparative study to evaluate the efficacy and safety of ceftaroline fosamile versus vancomycin plus aztreonam in the treatment of patients with complicated bacterial skin and soft tissue infections with evidence of systemic inflammatory response or underlying co-morbidities”. (by Astra Zeneca).

4. Συμμετοχή σε Πολυκεντρική Μελέτη καταγραφής του επιπολασμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε πανελλαδική κλίμακα (εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα 38 νοσοκομείων), υπό την εποπτεία του ΚΕΕΛΠΝΟ και με την τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Ελέγχου Λοιμώξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η μελέτη εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), με τίτλο: “Point Prevalence Survey οf Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Use in European Acute Care Hospitals”

5.  Συμμετοχή ως sub-investigator σε φάσης ΙΙΙ πολυκεντρική μελέτη: “Fosfomycin i.v. for Treatment of Severely Infected Patients (FORTRESS)” (Infectopharm Arzneimittel GmbH).