Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_761

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 21 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 • Ογκογένεση

 • Κλινική εικόνα ογκολογικού ασθενούς

 • Αντιμετώπιση συμπτωμάτων ογκολογικού ασθενούς

 • Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με καρκίνο

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση καρκίνου μαστού

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση καρκίνου γαστρεντερικού

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση καρκίνου θώρακα

 • Γυναικολογικός καρκίνος

 • Ακτινοθεραπευτική αντιμετώπιση καρκίνου

 • Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

 • Επείγοντα προβλήματα στην Ογκολογία

 • Νευρολογικές επιπτώσεις καρκίνου

 • Ψυχιατρικές διαταραχές ογκολογικών ασθενών

 • Επικοινωνία και πληροφόρηση ογκολογικών ασθενών

 • Ολιστική αντιμετώπιση του Ογκολογικού ασθενούς

Σκοπός

Στους φοιτητές διδάσκεται όλο το φάσμα της ογκολογίας καθώς και αρχές αντιμετώπισης ασθενούς τελικού σταδίου με κακοήθεις νεοπλασίες. Συγκεκριμένα δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξής θεματικές ενότητες και με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να περιγράψει τα παρακάτω:

 • Αρχές Καρκινογένεσης

 • Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με καρκίνο

 • Κλινικά προβλήματα ογκολογικών ασθενών

  • Κοιλιακό άλγος, καχεξία, αναιμία, όγκος κοιλίας

  • Αιμόπτυση, βράγχος φωνής, θωρακικό άλγος, επιληψία

 • Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με όγκο κοιλίας –αντιμετώπιση ικτερικού συνδρόμου – ERCP

 • Αντιμετώπιση του ασκίτη και των ηλεκτρολυτικών διαταραχών

 • Ο ρόλος των καρκινικών δεικτών στη διάγνωση κακοήθων νεοπλασματικών παθήσεων. Απεικονιστικές μέθοδοι Πυρηνικής Ιατρικής

 • Ακτινολογική διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς

 • Δύσπνοια – Αιμόπτυση ασθενών με καρκίνο: Διαγνωστική προσέγγιση – Υποστήριξη

 • Μόρφωμα μαστού: διαγνωστική προσέγγιση – σταδιοποίηση – Κλινική εικόνα καρκίνου μαστού

 • Παθογένεια καρκίνου του μαστού – προγνωστικοί παράγοντες

 • Αρχές Ακτινοθεραπείας Καρκίνου Μαστού

 • Αρχές συστηματικής θεραπείας καρκίνου μαστού

 • Όγκοι ενδοκρινικού συστήματος

 • Ψυχιατρικές διαταραχές ογκολογικών ασθενών: πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση

 • Επικοινωνία και πληροφόρηση ογκολογικών ασθενών

 • Επείγοντα προβλήματα στην Ογκολογία - Αντιμετώπιση πόνου

 • Όγκοι πεπτικού: Διαγνωστική προσέγγιση – Κλινική εικόνα

 • Παθογένεια και προγνωστικοί παράγοντες όγκων στομάχου και παχέος εντέρου.

 • Όγκοι πεπτικού: χειρουργική προσέγγιση

 • Μεταστασεκτομέςσε ασθενείς με καρκίνο

 • Όγκοι πεπτικού: Συστηματικές θεραπείες

 • Γυναικολογικοί όγκοι: Διαγνωστική – Θεραπευτική προσέγγιση

 • Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

 • Παθογένεια – ιστολογικοί τύποι και προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο των πνευμόνων.

 • Όγκοι θώρακος: χειρουργική σταδιοποίηση και αντιμετώπιση

 • Συστηματική θεραπεία όγκων θώρακος

 • Αρχές Ακτινοθεραπείας όγκων ουροποιο-γεννητικού συστήματος και οστικών μεταστάσεων

 • Νευρολογικά προβλήματα ασθενών με καρκίνο

 • Ολιστική προσέγγιση ασθενούς