Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των ΣΤ’ ετών φοιτητών στην άσκηση της κλινικής πρακτικής και την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που χρειάζονται στη μεταπτυχιακή άσκηση της Ιατρικής.

Στις 6 εβδομάδες της άσκησης, οι φοιτητές ενσωματώνονται στις δύο νοσηλευτικές - εκπαιδευτικές μονάδες της Παθολογικής κλινικής για 4 εβδομάδες και κυκλικά στην Αιματολογική Μονάδα της Παθολογικής κλινικής για 2 εβδομάδες.

Οι φοιτητές εκτελούν χρέη υποβοηθού. Αναλαμβάνουν αρρώστους που εισάγονται στη κλινική και είναι υπεύθυνοι για την συγγραφή του ιστορικού των ασθενών. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία των ασθενών τους και να συμμετέχουν ενεργά με τα μέλη της ομάδας τους στην διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση των ασθενών αυτών.

Μετά από διαβούλευση και με την καθοδήγηση των ιατρών της ομάδας ο υπεύθυνος για τον άρρωστο φοιτητής προβαίνει σε θεραπευτικές και διαγνωστικές ενέργειες. Αυτές περιλαμβάνουν αιμοληψία, λήψη αρτηριακού αίματος, θωρακοκέντηση, παρακέντηση ασκιτικού υγρού, τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα, καθετηριασμό ουροδόχου κύστεως κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν πλήρη και καθημερινή ενημέρωση για την πορεία των ασθενών τους και να είναι σε θέση να αναφέρουν με ακρίβεια την κατάσταση των ασθενών στους υπεύθυνους ιατρούς της ομάδας όποτε τους ζητηθεί.

Οι φοιτητές εφημερεύουν κατά τις εξωτερικές εφημερίες της νοσηλευτικής μονάδας που ανήκουν. Το ωράριό τους είναι 3μμ - 10μμ τις καθημερινές και από τις 8πμ - 10μμ τις αργίες. Από την έναρξη της εφημερίας τους παρουσιάζονται στους υπεύθυνους της ομάδας που εφημερεύει και εκείνοι τους αναθέτουν τα απαραίτητα καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια της εφημερίας οι φοιτητές είναι σε συνεχή επαφή με τους υπεύθυνους εφημερεύοντες ιατρούς, στους οποίους αναφέρονται σχετικά με την διεκπεραίωση των ανατεθέντων καθηκόντων τους. Πρέπει επίσης να είναι συνεχώς προσπελάσιμοι από τους ιατρούς της εφημερίας, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται και με τι ασχολούνται οι φοιτητές τους. Οι φοιτητές πρέπει επίσης να εφημερεύουν σε 1 - 2 εσωτερικές εφημερίες.

Οι φοιτητές παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή προγραμματίζεται από την κλινική στην οποία θητεύουν.

Σκοπός

Ύλη