Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Καρκούλιας Κ.

Καρκούλιας Κυριάκος, ​Επίκουρος Καθηγητής

Καρκούλιας Κυριάκος

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Πνευμονολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, Καρκίνος πνεύμονα

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 26500 Ρίο Πατρών 5ος Όροφος, Πτέρυγα Δ, Πνευμονολογικό Τμήμα

+30 2610 999822 +30 2610 999523 karkoulias@upatras.gr karkouliask@gmail.com

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Δρ. Κυριάκος Καρκούλιας γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Padova, IT, απ όπου αποφοίτησε το 1996. Απέκτησε την ειδικότητα της Πνευμονολογίας το 2006, στο Πνευμονολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνησε τη Διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε στο Τμήμα ογκολογίας με εξειδίκευση στον καρκίνο του πνεύμονα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο San Gerardo, Milan, IT. Υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2009 αρχικά ως Λέκτορας και στη συνέχεια από τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Πνευμονολογίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας. Ερευνητικό του ενδιαφέρον αποτελούν οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, ο καρκίνος του πνεύμονα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πληροφορική Επιστημών Ζωής (ΠΕΖ)"

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

• Karkoulias K, Sampsonas F, Lykouras D, Duska M, Christofidou M, Marangos M, Spiropoulos K. An unexpected pulmonary infection in a patient with gastric tube interposition, reconstruction of the hypopharynx and gastric-hypopharyngeal anastomosis. Acta Clin Belg. 2011 Jan-Feb;66(1):60-2.
• Giannikoulis C, Karkoulias K, Thomopoulos K, Marangos M, Spiropoulos K, Nikolopoulou V. Patients with gastroesophageal reflux disease and respiratory manifestations do not present lung function disorders during cardiopulmonary exercise test. Dis Esophagus. 2011 Apr;24(3):189-93.
• Karkoulias K, Lykouras D, Sampsonas F, Drakatos P, Canova S, Tsoukalas G, Spiropoulos K. The role of Endothelin-1 in obstructive sleep apnea syndrome and pulmonary arterial hypertension: pathogenesis and Endothelin-1 antagonists. Curr Med Chem. 2010;17(11):1059-66.
• Patouchas D, Sampsonas F, Papantrinopoulou D, Tsoukalas G, Karkoulias K, Spiropoulos K. Determinants of specific sensitization in flour allergens in workers in bakeries with use of skin prick tests. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2009 Nov-Dec;13(6):407-11.
• Lykouras D, Sampsonas F, Kaparianos A, Efremidis G, Karkoulias K, Tsoukalas G, Spiropoulos K. Pulmonary arterial hypertension: need to treat. Inflamm Allergy Drug Targets. 2008 Dec;7(4):260-9.
• Karkoulias K, Habeos I, Charokopos N, Tsiamita M, Mazarakis A, Pouli A, Spiropoulos K. Hormonal responses to marathon running in non-elite athletes. Eur J Intern Med. 2008 Dec;19(8):598-601.
• Lykouras D, Sampsonas F, Kaparianos A, Karkoulias K, Spiropoulos K. Role and pharmacogenomics of TNF-alpha in asthma. Mini Rev Med Chem. 2008 Aug;8(9):934-42.
• Georgopoulos NA, Saltamavros AD, Vervita V, Karkoulias K, Adonakis G, Decavalas G, Kourounis G, Markou KB, Kyriazopoulou V. Basal metabolic rate is decreased in women with polycystic ovary syndrome and biochemical hyperandrogenemia and is associated with insulin resistance. Fertil Steril. 2009 Jul;92(1):250-5.
• Karkoulias K, Perimenis P, Charokopos N, Efremidis G, Sampsonas F, Kaparianos A, Patouchas D, Tsiamita M, Spiropoulos K. Does CPAP therapy improve erectile dysfunction in patients with obstructive sleep apnea syndrome? Clin Ter. 2007 Nov-Dec;158(6):515-8.
• Karkoulias K, Patouchas D, Alahiotis S, Tsiamita M, Vrodakis K, Spiropoulos K. Specific sensitization in wheat flour and contributing factors in traditional bakers. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2007 May-Jun;11(3):141-8.
• Perimenis P, Karkoulias K, Konstantinopoulos A, Perimeni PP, Katsenis G, Athanasopoulos A, Spyropoulos K. Sildenafil versus continuous positive airway pressure for erectile dysfunction in men with obstructive sleep apnea: a comparative study of their efficacy and safety and the patient's satisfaction with treatment. Asian J Androl. 2007 Mar;9(2):259-64.
• Perimenis P, Konstantinopoulos A, Karkoulias K, Markou S, Perimeni P, Spyropoulos K. Sildenafil combined with continuous positive airway pressure for treatment of erectile dysfunction in men with obstructive sleep apnea. Int Urol Nephrol. 2007;39(2):547-52.
• Charokopos N, Tsiamita M, Karkoulias K, Koumoundourou D, Aletra C, Dougenis D, Spiropoulos K. Carcinoid tumour behind bronchiectasis. Monaldi Arch Chest Dis. 2006 Jun;65(2):110-3.
• Perimenis P, Karkoulias K, Konstantinopoulos A, Alchanatis M, Perimeni PP, Athanasopoulos A, Spyropoulos K. The impact of long-term conventional treatment for overlap syndrome (obstructive sleep apnea and chronic obstructive pulmonary disease) on concurrent erectile dysfunction. Respir Med. 2007 Feb;101(2):210-6.
• Perimenis P, Karkoulias K, Markou S, Gyftopoulos K, Athanasopoulos A, Barbalias G, Kiriazopoulou V, Spiropoulos K. Erectile dysfunction in men with obstructive sleep apnea syndrome: a randomized study of the efficacy of sildenafil and continuous positive airway pressure. Int J Impot Res. 2004 Jun;16(3):256-60.

Επιλεγμένες Ομιλίες

• Ομιλητής στο Grand Round του Πνευμονολογικού τμήματος της Παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στις 6 Δεκεμβρίου 2006 με θέμα «Αναπνευστική ανεπάρκεια». • Ομιλητής με θέμα «Πνευμονική Εμβολή – Καρκίνος Πνεύμονα» στο κλινικό φροντιστήριο του 13ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου στις 2-5 Δεκεμβρίου 2004. • Oμιλητής στο 10ο Σεμινάριο Πνευμονολογίας που διοργανώθηκε στις 22-24 Νοεμβρίου 2006 στην Πάτρα με θέμα «Διαταραχές της αναπνοής και Στυτική Δυσλειτουργία». • Oμιλητής στο Σεμινάριο Πνευμονολογίας που διοργανώθηκε στις 7-9 Οκτωβρίου 2005 στην Πάτρα με θέμα «XΑΠ και Στυτική Δυσλειτουργία». • Oμιλητής στο Σεμινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας με θέμα Διαταραχές λοιπών συστημάτων σε Υπνοαπνοικό Σύνδρομο. 03/2004. • Ομιλητής στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Νεώτερα δεδομένα στα νοσήματα του αναπνευστικού» στο ΓΝ. Πύργου τον 06/2008. • Oμιλητής στο Grand Round της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με θέμα «Πνευμονική Νοκαρδίωση» το 2008 στην Πάτρα. • Ομιλητής στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «ΧΑΠ – Συστηματική νόσος» τον Μάρτιο 2009 στο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο. • Ομιλητής στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Εμπύρετος ουδετεροπενία» τον Οκτώβριο 2009 στο Como, IT. • Παρουσίαση Ερευνητικής Δραστηριότητας Πανεπιστημιακών Πνευμονολογικών Κλινικών - Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών τον 12/2010. • Ομιλητής στα Πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας «Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών»με θέμα «Ένα σπάνιο αίτιο αιμόπτυσης» το 2011 στο Νοσοκομείο Σωτηρία. • Ομιλητής στο Πανελλήνιο Αλλεργιολογικό Συνέδριο στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Σύγχρονη προσέγγιση στην αναπνευστική αλλεργία» με ομιλία «ΧΑΠ και άσθμα: τομές και αποκλίσεις» το 2011 στην Πάτρα. • Ομιλητής στο Επιστημονικό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Ιατρικής με θέμα «Βήχας» τον Φεβρουάριο 2011 στο Ναύπλιο. • Ομιλητής στο 7ο Επιστημονικό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρίας Γενικής Ιατρικής με θέμα «Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα» τον Σεπτέμβριο 2011 στο Λουτράκι. • «Συνοσηρότητα στη ΧΑΠ και το άσθμα» τον Μάρτιο 2012 στα Καλάβρυτα σε εκδήλωση υπό την αιγίδα της ελληνικής πνευμονολογικής εταιρείας. • «Επιδημιολογία του καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές και μη καπνιστές», Ελληνική αντικαρκινική εταιρεία. Πάτρα 10 Οκτωβρίου 2012. • «10ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο ΙΕΔΕΠ», Ναύπλιο 19-21 Οκτωβρίου 2012, προφορική ανακοίνωση με θέμα «Ακούσια απώλεια ούρων σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας». • «10ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο ΙΕΔΕΠ», Ναύπλιο 19-21 Οκτωβρίου 2012, προφορική ανακοίνωση με θέμα «συσχέτιση μεταξύ του ερωτηματολογίου SF-36 και της SaO2 και του AHI σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου».

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή σε 2 Διδακτορικές Διατριβές υπό εξέλιξη