Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_621

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 45 ώρες, (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 

 • Εισαγωγή

  • Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 1

  • Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 2

  • Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 3

  • Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού 4

  • Βήχας

  • Πτύελα

  • Αιμόπτυση

  • Θωρακικό άλγος

  • Δύσπνοια

 • Ιστορικό και φυσική εξέταση

  • Ιστορικό

  • Φυσική εξέταση

 • Διαγνωστικές εξετάσεις

  • Λειτουργικές δοκιμασίες αναπνευστικού

  • Ακτινολογία νοσημάτων αναπνευστικού

 • Αποφρακτικά νοσήματα

 • Βρογχικό άσθμα

 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

 • Οξυγονοθεραπεία

 • Διάμεσα νοσήματα

 • Λοιμώξεις αναπνευστικού

 • Πλευριτική συλλογή

 • Φυματίωση

 • Καρκίνος πνεύμονα

 • Πνευμονική εμβολή

 • Υπνική άπνοια

 

 

Σκοπός

Το μάθημα της Απαρτιωμένης Διδασκαλίας στην Πνευμονολογία διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο από Αμφιθεάτρου. Στοχεύει στην απόκτηση των βασικών γνώσεων πάνω στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας. Η Πνευμονολογία είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος και η συστηματική μελέτη της είναι απαραίτητη για το φοιτητή ιατρικής και τον νέο ιατρό.

Οι πνεύμονες επιτελούν σημαντικότατες λειτουργίες με σημαντικότερη αυτή της ανταλλαγής των αναπνευστικών αερίων που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη διατήρηση της ζωής. Επίσης, συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού, καθώς οι αεραγωγοί που οδηγούν τον αναπνεόμενο αέρα μέσα στον πνεύμονα μπορεί να αποτελούν πύλη εισόδου ιών και άλλων μικροβίων. Τέλος, βοηθούν στην απομάκρυνση βλαπτικών ουσιών από τον οργανισμό, αλλά επιτελούν και μερικές άλλες λειτουργίες του μεταβολισμού.

Τα συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος είναι από τα συχνότερα συμπτώματα που μπορούν να παρατηρηθούν στην ιατρική και αποτελούν συχνή αιτία προσέλευσης στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Στόχος της ενότητας «Σημεία και συμπτώματα» είναι η κατανόηση των κύριων συμπτωμάτων του αναπνευστικού και συγκεκριμένα του βήχα, της αιμόπτυσης, του θωρακικού άλγους και της δύσπνοιας.

Στόχος της ενότητας «Φυσική εξέταση και ιστορικό» είναι η ανάλυση των μεθόδων της φυσικής εξέτασης που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο αναπνευστικό. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται αναλυτικό ιστορικό, επισκόπηση του ασθενή, ψηλάφηση, επίκρουση και ακρόαση.

Στην ενότητα «Διαγνωστικές εξετάσεις» εξετάζεται η σπιρομέτρηση, η πληθυσμογραφία, η διαχυτική ικανότητα των πνευμόνων, η εργοσπιρομετρία, τα αέρια αρτηριακού αίματος, η βρογχοσκόπηση, η διαγνωστική παρακέντηση πλευριτικής συλλογής και η πολυσματοκαταγραφική μελέτη ύπνου. Επίσης, γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες απεικονιστικές μεθόδους του πνεύμονα, την ακτινογραφία θώρακος και την αξονική τομογραφία.

Στην ενότητα «Νοσήματα του αναπνευστικού» αναλύονται τα κυριότερα νοσήματα με τα οποία ασχολείται η Πνευμονολογία και πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα ακόλουθα νοσήματα: Βρογχικό άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Λοιμώξεις αναπνευστικού, Διάμεσα νοσήματα, Καρκίνος πνεύμονα, Πνευμονική εμβολή, Υπνική άπνοια, Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, Πλευριτική συλλογή, Φυματίωση.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να:

 • Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος, τα κύρια συμπτώματα των αναπνευστικών νοσημάτων και τη σχέση των πνευμόνων με τα άλλα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

 • Έχει γνώση των βασικών διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και την αξία τους στη διάγνωση και τη σταδιοποίηση των νοσημάτων του αναπνευστικού.

 • Έχει την ικανότητα μέσα από τις πληροφορίες του ιστορικού και της φυσικής εξέτασης να κάνει διαφορική διάγνωση των κυριότερων νοσημάτων του πνεύμονα.

 • Έχει γνώση της θεραπείας των επειγόντων και χρόνιων καταστάσεων του αναπνευστικού.

Ύλη

Πνευμονολογία. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Εκδόσεις Πασχαλίδης.