Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι  να ευαισθητοποιήσει το φοιτητή στο γεγονός ότι ο πνεύμονας είναι το κατ’ εξοχήν όργανο υπεύθυνο για τη διακίνηση του οξυγόνου που είναι το σημαντικότερο συστατικό για τη ζωή.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: να περιγράψουν επακριβώς και να εξηγήσουν με απλότητα και σαφήνεια τους μηχανισμούς παραγωγής των αναπνευστικών συμπτωμάτων και των κλινικών  σημείων. Επίσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν την βαρύτητα των συμπτωμάτων και σημείων και να την συσχετίζουν με την βαρύτητα της νόσου. Nα κάνουν διαφορική διάγνωση των αποφρακτικών νοσημάτων του Πνεύμονα από άλλα νοσήματα που παράγουν παρόμοια κλινική εικόνα (οξύ πνευμονικό οίδημα, εισρόφηση ξένου σώματος, πνευμονική εμβολή, πνευμοθώρακας). Nα εφαρμόζουν κατάλληλες διαγνωστικές δοκιμασίες:

 • Σπιρομέτρηση.
 • Καμπύλη ροής όγκου.
 • Σωματική πληθυσμογραφία.
 • Διαχυτική ικανότητα.
 • Εργοσπιρομετρία.
 • Εργαστήριο μελέτης ύπνου.
 • Δοκιμασία βρογχικής πρόκλησης.
 • Αέρια Αρτηριακού Αίματος (ΑΑΑ).

Να ερμηνεύουν:

 • Α/α θώρακος.
 • CT, HRCT, CT αγγειογραφία.

Nα προσδιορίζουν τη βαρύτητα της νόσου (κριτήρια ERS και ATS) και να καθορίζουν αν η νόσος βρίσκεται σε έξαρση ή σε ηρεμία.

Το μάθημα της πνευμονολογίας αναλυτικότερα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Βασικές γνώσεις ανατομίας βρογχικού δένδρου, νόμου της ροής (Bernoulli), φυσιολογίας της αναπνοής, παθοφυσιολογίας των αναπνευστικών νοσημάτων.
 • Κλινική εικόνα και παθογένεια των κυριότερων αναπνευστικών νοσημάτων όπως: Βρογχικό Άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Διάμεσες Πνευμονοπάθειες, Πνευμονική Εμβολή, Πνευμονική Υπέρταση, Φυματίωση Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας του Ύπνου.
 • Θεραπεία αναλόγως με τη βαρύτητα και τη φάση της αναπνευστικής νόσου  (έξαρση-ηρεμία) που βρίσκεται βάση των αρχών ομοφωνίας των European Respiratory Society  και American Thoracic Society
 • Λήψη Ιστορικού. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να πάρουν και να παρουσιάσουν ένα σαφές ιατρικό ιστορικό ανάλογα με τη νόσο.
 • Φυσική εξέταση. Επισκόπηση: Συμμετρική έκπτυξη ημιδιαφραγμάτων, εισολκή μεσοπλεύριων διαστημάτων και υπερκλείδιων βόθρων, χρησιμοποίηση επικουρικών αναπνευστικών μυών. Επίκρουση. Αναγνώριση του σαφώς πνευμονικού, υπερσαφώς πνευμονικού και
  τυμπανικού ήχου. Ακρόαση. Αναγνώριση των συριτόντων και ρεγχαζόντων ήχων. Γνώση του τρόπου παραγωγής τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ικανότητα βάση της έντασης των πιο πάνω ήχων να προσδιορίζουν, με ικανή αξιοπιστία και την βαρύτητα της νόσου.
 • Ερμηνεία εργαστηριακών εξετάσεων. Σπιρομέτρηση. Η αξία της FEV-1 και του λόγου FEV-1/FVC στη σταδιοποίηση της βαρύτητας της ΧΑΠ και του άσθματος.
  Σωματική πληθυσμογραφία. Ποιές επιπλέον πληροφορίες προσφέρει ως προς την αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου. Προσδιορισμός διαχυτικής ικανότητας (DLCO). Πότε θα την χρησιμοποιήσουμε και γιατί. Εργοσπιρομετρία. Συμβολή στη διάγνωση του άσθματος προσπάθειας. Εργαστήριο μελέτης ύπνου. Πότε θα γίνεται και σε ποιο βαθμό βοηθά στην εκτίμηση για την καλύτερη εφαρμογή νυχτερινής οξυγονοθεραπείας κυρίως σε ασθενείς με ΧΑΠ και Αναπνευστική Ανεπάρκεια. Προσδιορισμός IgE αίματος. Δερματικά Prink - tests. Αέρια Αρτηριακού Αίματος (ΑΑΑ). Πότε ο ασθενής χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας,
  πότε θα πρέπει να διασωληνωθεί.
 • Επιδεξιότητα. Εκτέλεση απλής σπιρομέτρησης-ροομέτρησης. Λήψη ΑΑΑ. Χορήγηση β2-διεγερτών με μάσκα. Λήψη σφυγμού και αναγνώριση παράδοξου σφυγμού. Εφαρμογή οξυμέτρου.

Σκοπός