Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κουρέα Ε.

Κουρέα Ελένη, Καθηγητής

Κουρέα Ελένη

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Mηχανισμοί καρκινογένεσης σε νεοπλάσματα του μαστού, του γεννητικού συστήματος του θήλεος, του πνεύμονα του περιφερικού νευρικού και του αιμοποιητικού συστήματος

Μεγανείτου 7, Πάτρα 26442

2613 603652, 2610 969191, 2610 438985 2610 991810 hkourea@yahoo.com ekourea@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

H κα Ελένη Κουρέα σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, από την οποία αποφοίτησε το 1990. Ειδικεύθηκε στη Παθολογική Ανατομική στις Η.Π.Α. [University of Connecticut (1991-1992), Hartford Hospital, Hartford, CT, USA (1992-1995)]. Εξειδικεύθηκε στην Ογκολογική Παθολογική Ανατομική στο νοσοκομείο Memorial Sloan-Kettering της Νέας Υόρκης (1995-1996) και στην Παθολογική Ανατομική των Αιματολογικών νοσημάτων στο νοσοκομείο Beth Israel του Πανεπιστημίου Harvard της Βοστώνης (1996-1997). Πήρε τον τίτλο της Ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής στις Η.Π.Α (American Board of Pathology) το 1996, και στην Ελλάδα το 1997. Το 2002 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό «Άριστα». Το 2004 εξελέγη σε θέση Λέκτορα Παθολογικής Ανατομικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εξελίχθηκε στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας το 2009, θέση στην οποία και μονιμοποιήθηκε το 2012. Η κα. Κουρέα συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος της Παθολογικής Ανατομικής των φοιτητών Ιατρικής στο 4ο και 5ο εξάμηνο σπουδών και στα μαθήματα Απαρτιωμένης Διδασκαλίας στο 6ο και 7ο εξάμηνο σπουδών. Συμβάλλει στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο οποίο παρέχει κλινικό έργο τόσο σε υλικά Χειρουργικής Παθολογικής Ανατομικής, όσο και στα υλικά που αφορούν σε διαγνώσεις νοσημάτων του Αιμοποιητικού συστήματος. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά στη μελέτη των μηχανισμών καρκινογένεσης σε όγκους του μαστού, του γεννητικού συστήματος του θήλεος, του πνεύμονα του περιφερικού νευρικού και του αιμοποιητικού συστήματος. Είναι επιβλέπουσα 2 διδακτορικών διατριβών, και μέλος της τριμελούς και της επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 7 και 10 διδακτορικών διατριβών, αντίστοιχα. Έχει 30 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά και 4 πλήρεις δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 6 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία (5 από τα οποία υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHO) και στη μετάφραση 3 ξενόγλωσσων βιβλίων Παθολογικής Ανατομικής. Έχει 41 δημοσιεύσεις υπό μορφή περιλήψεως και 64 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Το Ιmpact Factor των περιοδικών που έχει δημοσιεύσει είναι 5,201–0,577 (μέση τιμή 2,505). Έχει 611 βιβλιογραφικές αναφορές (6 αυτοαναφορές). Έχει δώσει 54 διαλέξεις ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 'Εχει συμμετάσχει σε 4 επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα από τα οποία σε ένα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» 
διαλέξεις στην διδασκαλία του μαθήματος
α. "Μοριακή Ανατομική"
β. "Ερευνητικά Θέματα"
 
Μαθήματα Ειδικευομένων Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.A. DiSilvestro, W.H. Gajewski, M.E. Ludwig, H. Kourea, J. Sung, C.O. Cranai. Malignant Mixed Mesodermal Tumors of the Ovary. Οbstetrics and Gynecology 1995;86:780-782
2 J. Butmarc, H.P. Kourea, M.E. Kadin. CD5 immunostaining of lymphoid neoplasms in paraffin sections. American  Journal of Clinical Pathology, 1997;107:496-497
3 E. Levi, J. Butmark, H.P. Kourea, M.E. Kadin. Detection of interleukin-2 receptors on tumor cells in formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. Applied Immunohistochemistry, 1997;5:234-238
4 L. Nie, D.P. Nicolau, P.R. Tessier, H.P. Kourea, B.D. Browner, C.H. Nightingale. Use of bioabsorbable polymer for the delivery of ofloxacin during experimental osteomyelitis treatment. Journal of Orthopedic Research
5 D.P. Nicolau, L. Nie, P.R. Tessier, H.P. Kourea, C.H. Nightingale.  Prophylaxis of acute hematogenous osteomyelitis with absorbable ofloxacin impregnated beads. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1998:42:840-842
6 H.P. Kourea, M.H. Bilsky, D.H.Y. Leung, J.J. Lewis, J.M. Woodruff. Subdiaphragmatic and intrathoracic paraspinal malignant peripheral nerve sheath tumors: A clinicopathologic study of 25 patients and 26 tumors. Cancer, 1998; 82:2191-2203
7 J.R. Butmarc, H.P. Kourea, E. Levi, M.E. Kadin. Improved detection of CD5 epitope in formalin-fixed, paraffin-embedded sections of benign and neoplastic lymphoid tissues by use of biotinylated tyramine enhancement after antigen retrieval. American Journal of Clinical Pathology, 1998;109:682-688
8 H.P.Kourea, C. Cordon-Cardo, M. Dudas, D. Leung, J.M. Woodruff. Expression of cyclin-dependent kinase inhibitors and cyclins in MPNSTs and neurofibromas. The emerging role of p27KIP in malignant transformation of neurofibromas. American Journal of Pathology 1999;155:1885-1891
9 Η.P.Kourea, I. Orlow, B. Scheitauer, C. Cordon-Cardo, J. Woodruff. Deletions of the INK4A gene occur in Malignant Peripheral nerve sheath tumors but not in neurofibromas. American Journal of Pathology 1999;155:1855-1860
10 S. Papadoulas, D. Konstantinou, H.P.Kourea, N. Kritikos, N. Haftouras, J.A. Tsolakis. Vascular injury as a complication of lumbar disk surgery. A systematic review.  The European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2002;24(3):189-195
11 H.P. Kourea, A.K. Koutras, C.D. Scopa, M.N. Marangos, E Tzoracoeleftherakis, D Koukouras, H.P. Kalofonos. Expression of the cell cycle regulatory proteins p34cdc2, p21waf1 and p53 in node-negative invasive ductal breast carcinoma. J Clin Pathol: Mol Pathol 2003;56:328-35.
12 G. Fountzilas, D. Pectasides, A. Kalogera-Fountzila, D. Scarlos, H.P. Kalofonos, C Papadimitriou, D. Bafaloukos, S. Lambropoulos, S. Papadopoulos, H. Kourea, C. Markopoulos, H. Linardou, D. Mavroudis, E. Briasoulis, N. Pavlidis, E. Razis, P. Kosmidis, H. Gogas. Paclitaxel and carboplatin as first-line chemotherapy combined with gefitinib (IRESSA) in patients with advanced breast cancer: a phase I/II study conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group. Breast Cancer Research and Treatment 2005;92:1-9
13 H.P. Kourea, A.K. Koutras, V Zolota, I Grimani, E Tzoracoeleftherakis, D Κoukouras, G Fountzilas, H Gogas, K Kyriakou, A. Adamou, H.P. Kalofonos. Expression of p27, p21 and p53 does not correlate with prognosis in node-negative invasive ductal carcinoma of the breast. Anticancer Research 2006;26:1657-1668
14.H.P. Kourea, G. Adonakis, G. Androutsopoulos, P. Zyli, G. Kourounis, G. Decavalas. Fallopian Tube malignant mixed mullerian tumor (carcinosarcoma): a case report with immunohistochemical profiling. Eur J Gynaec. Oncol 2008;538-542
15 Gialmanidis I, Bravou V, Amanetopoulou SG, Varakis J, Kourea H, Papadaki H. Overexpression of hedgehog pathway molecules and FOXM1 in non-small cell lung carcinomas. Lung Cancer 2009;66:64-74
16 G Fountzilas , H.P. Kourea, M. Bobos, D Televantou, V. Kotoula, C Papadimitriou, K.T. Papazisis, E. Timotheadou, I Efstratiou, A. Koutras, G. Pentheroudakis, C Christodoulou, G. Aravantinos,D. Miliaras, K. Petraki, C.N. Papandreou, P. Papakostas,D. Bafaloukos, D. Repana, E. Razis, D. Pectasides A.M. Dimopoulos Paclitaxel and Bevacizumab as First Line Combined Treatment in Patients with Metastatic Breast Cancer: The Hellenic Cooperative Oncology Group Experience with Biological Marker Evaluation Anticancer Research 2011;31: 3007-3018.
17 SF Assimakopoulos, HP.Kourea, CA. Gogos, KC. Thomopoulos. A rare cause of anal pain: Gastric heterotopias of the rectum. J Gastroenterol Hepatol 2013 Sep;28(9):1432.

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. “Cell cycle alterations in peripheral nerve tumors”. Επιστημονική συνάντηση της Εταιρείας “PERIPHERAL NERVΕ TUMOR SOCIETY”, Ρώμη, 15-16 Οκτωβρίου 1998.
2. “Predictive and prognostic factors in node-negative breast carcinoma. How they affect clinical practice”. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας («European School of Oncology”) με θέμα “Advanced course on Recent Advances in the Management of Breast and Colorectal Cancer” Θεσσαλονίκη,
21-23 Σεπτεμβρίου 2000.
3. «Διάγνωση και Πρόγνωση Στρωματικών Όγκων Πεπτικού». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού. Αθήνα, 10-13 Νοεμβρίου 2005
4. «Διάγνωση των GIST: Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ESMO». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο & International Symposium του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Αθήνα, 9-12 Μαρτίου 2006
5. «Παθολογοανατομικός χειρισμός των ορίων εκτομής στις συντηρητικές επεμβάσεις του καρκίνου του μαστού». «Διημερίδα Καρκίνου του Μαστού: Από την πρόληψη ως τη θεραπεία». Πάτρα, 17-18 Μαρτίου 2006 
6. «Παθογένεια Καρκίνου Μαστού – Επιδημιολογία / Προγνωστικοί Παράγοντες». Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο Ογκολογίας για Φοιτητές Ιατρικής - 1ο Summer School Ογκολογίας. Πάτρα, 24-28 Ιουλίου 2006 
7. «Πνευμονικά καρκινοειδή». 5th International Congress on Lung Cancer, Πάτρα, 24-27 Ιανουαρίου 2007
8. «Ιστολογικά ευρήματα στον καρκίνο του προστάτη». 10ο Ετήσιο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λουτράκι, 19-20 Μαΐου 2007.
9. «Στρωματικοί όγκοι γαστρεντερικού (GIST): Νεώτερα ανοσοϊστοχημικά και μοριακά δεδομένα και προγνωστική / θεραπευτική σημασία τους» 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα, 7-10 Μαΐου 2008
10. «Ιός HPV και νεοπλάσματα τραχήλου μήτρας» 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, Πάτρα, 7-10 Μαΐου 2008
11. «Καρκίνος του μαστού από κύτταρα της βασικής στοιβάδας (basal-like)» 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Καρκίνος Μαστού από το γονίδιο στη Θεραπεία, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου-1-Νεομβρίου 2008
12. "Ανοσοϊστοχημεία και in situ υβριδισμός στη μελέτη των νεοπλασμάτων" 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας και Στοχεύουσας Θεραπείας για τον Κλινικό Ογκολόγο υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ. Μέτσοβο 19-22 Φεβρουαρίου 2009.
13. «Μοριακή βάση στην παθογένεια του καρκίνου του πνεύμονος» 16η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα «Καρκίνος Πνεύμονος» Πάτρα 30-31 Μαΐου 2009.
14. «Νεώτερα δεδομένα στο λεμφαδένα φρουρό». 3ο  Συμπόσιο Καρκίνου Μαστού. Πάτρα, 12-13 Μαρτίου 2010
15. «Από τη θεωρία του σπόρου και εδάφους στις αντινεοπλασματικές θεραπείες». 12ο Πανελληνίου Συνεδρίου Παθολογικής Ανατομικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Ιουνίου 2010.
16. «Η σημασία της αγγειογένεσης στον καρκίνο του μαστού». 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο:«Καρκίνος του μαστού: Από το γονίδιο στη θεραπεία», Θεσσαλονίκη, 23-25 Σεπτεμβρίου 2010
17. «Νέα ιστολογική ταξινόμηση του καρκίνου του πνεύμονα και οι σχέσεις με τη μοριακή βιολογία». 1η Αχαϊκή Συνάντηση για τον καρκίνο, Πάτρα 15 Οκτωβρίου  2011 :
18. «Ιστοπαθολογική ταυτοποίηση νεοπλασιών σιελογόνων αδένων» Επιστημονική ημερίδα με θέμα «νόσοι σιελογόνων αδένων» Πάτρα 10 Μαρτίου 2012.
19. «Κλινικοί και παθολογοανατομικοί δείκτες ανταπόκρισης, αντίστασης και πρόγνωσης». 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα 26-28 Απριλίου 2012
20. «Τ-λεμφώματα: Ταξινόμηση κατά WHO» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας, Αθήνα 18-19 Μαΐου 2012
21. «Παθολογοανατομική και μοριακή προσέγγιση καρκίνου πνεύμονα» 19ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Σκαφιδιά Ηλείας 25-27 Μαΐου 2012.
22. «Κυτταρικός θάνατος και νεοπλασία» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Καλαμάτα, 13-16 Ιουνίου, 2012
23. «FNA ή βιοψία λεμφαδένα: Μέχρι που φθάνει η ακρίβεια της παθολογοανατομικής διάγνωσης;» 1ο Σεμινάριο Αιματολογίας Λευκάδα, 21-23 Σεπτεμβρίου, 2012
24. «Από την ήπια δυσπλασία στο ca in situ του πνεύμονα». 21ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα 18-21 Οκτωβρίου 2012
25. «Ιστοπαθολογία κυστικών όγκων παγκρέατος» 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνούς Χειρουργικού Φόρουμ, Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου, 2012
26. Ενδομητρίωση και καρκίνος Διημερίδα Γυναικολογικού Συστήματος Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα 11-12 Ιανουαρίου 2013
27. «Prognostic and predictive markers in breast cancer» Ioannina University Courses of Pathology (IUCP), Breast Pathology-Oncology, Ioannina, 28-31 May 2013.
28. «Η παθολογοανατομική προσέγγιση του DCIS & LCIS». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Μαστού, Αθήνα, 28-30 Ιουνίου, 2013

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

1. Διδακτορική Διατριβή της υποψηφίας διδάκτορος Ελένης Παπαϊωάννου με θέμα «Ρυθμιστικά Τ-λεμφοκύτταρα και καρκίνωμα μαστού με έμφαση στο καρκίνωμα με τριπλά αρνητικό ανοσοφαινότυπο» Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής (υπό εξέλιξη).
2. Διδακτορική Διατριβή της υποψηφίας διδάκτορος Αριστέας Στραβοδήμου με θέμα «Μελέτη ανοσολογικών στοιχείων του νεοπλασματικού μικροπεριβάλλοντος στην ανάπτυξη και εξέλιξη του πλακώδους καρκινώματος του δέρματος» Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής (υπό εξέλιξη).

Άλλες Δραστηριότητες

1 Σύμβουλος Έκδοσης (Editorial Consultant) του Επιστημονικού Περιοδικού
«American Journal of Surgical Pathology» (1997-2000)
2 Μέλος του Editorial Board του Επιστημονικού Περιοδικού «ISRN Pathology» 2011
3.Reviewer του Επιστημονικού Περιοδικού «Human Pathology» (2008-σήμερα)
4. Reviewer του Επιστημονικού Περιοδικού «Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής»
5.Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διαμόρφωση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών (Consensus) για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)