Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ

Εξάμηνο Ε (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 4ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 3 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Μαθήματα:

Η Παθολογική Ανατομία συνιστά το συνδετικό κρίκο μεταξύ των βασικών επιστημών και της κλινικής ιατρικής. Ασχολείται με την παθογένεια και τη φύση των διαφόρων παθήσεων, καθώς και με τη μελέτη των ανατομικών και λειτουργικών αλλοιώσεων που  παρατηρούνται στις παθήσεις αυτές. Με τις πληροφορίες που λαμβάνει, από τη μακροσκοπική ή μικροσκοπική εξέταση υλικού των πασχόντων και μη ιστών, η Παθολογική Ανατομία συμβάλλει στη διάγνωση, θεραπεία, παρατήρηση και κατανόηση της εξέλιξης μιας πάθησης. Η Παθολογική Ανατομία διακρίνεται στη Γενική και στη Συστηματική Παθολογική Ανατομία. Η Γενική Παθολογική Ανατομία  εξετάζει τις θεμελιώδεις αρχές της νόσου και ορθώς θεωρείται ως ο βασικός κορμός του δένδρου της ιατρικής γνώσης, ρίζες του οποίου είναι οι  βασικές βιοϊατρικές επιστήμες, κύριοι κλάδοι η παθολογική ανατομική των οργάνων (συστηματική), και κλαδιά, φύλλα και άνθη οι διάφορες κλινικές επιστήμες. Η Γενική Παθολογική Ανατομία διδάσκει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων προκαλούνται οι αλλοιώσεις, και παρέχει μορφολογικές και λειτουργικές περιγραφές, καθώς και  ερμηνείες των επιδράσεων των νόσων στους διάφορους ιστούς και όργανα.

Διδασκαλία / Στόχοι / Εκπαιδευτικό υλικό:

Η Παθολογική Ανατομία διδάσκεται στο Δ΄ (Παθολογική Ανατομική Ι) και στο Ε΄ (Παθολογική Ανατομική ΙΙ) εξάμηνο. Η διδασκαλία στηρίζεται στο επιστημονικό σύγγραμμα Βasic Pathology των V. Kumar, R.S. Cotran και S.L. Robbins, 7th ed. το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή γνώσης, που συμπληρώνεται από σημαντικές αναφορές της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Γενική Παθολογική Ανατομία (κυτταρική βλάβη, φλεγμονή, ιστική  αποκατάσταση, διαταραχές υγρών, αιμοδυναμικές διαταραχές,ανοσοπαθολογοανατομία, νεοπλασία) και στα σημαντικότερα νοσήματα των συστημάτων, με τη μελέτη πρότυπων κλινικών προβλημάτων. Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μύηση του/-ης φοιτητή/-ριας στην κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση, τη σχέτιση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, ώστε να κατανοήσει την αιτιολογία και παθογένεια της νόσου και των κλινικών εκδηλώσεων.
Για πρόσθετες πληροφορίες/γνώσειςσυνιστάται η αναζήτηση σε ειδικές εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του διαδικτύου.

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι: 
Η κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών της νόσου, από το μοριακό έως το μακροσκοπικό επίπεδο

 • Η κατανόηση της σημασίας της κλινικοπαθολογοανατομικής συσχέτισης
 • Η κατανόηση του ρόλου του κλινικού εργαστηρίου
 • Η κατανόηση και η χρήση των ιατρικών όρων
 • H διαμόρφωση επιστημονικής συμπεριφοράς
 • Η μετάδοση τεκμηριωμένης γνώσης
 • Η ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων απαραίτητων στην άσκηση της ιατρικής (παρατήρηση, ανάλυση, επίλυση κλινικού προβλήματος)

Σκοπός

 

Ύλη

 • Παθολογική ανατομική των αιμοφόρων αγγείων.
 • Παθολογική ανατομική της καρδιάς.
 • Παθολογική ανατομική του αναπνευστικού συστήματος. Παθολογική ανατομική του αίματος και του μυελού των οστών.
 • Παθολογική ανατομική των λεμφαδένων και του σπληνός.
 • Παθολογική ανατομική των νεφρών και του κατωτέρου ουροποιητικού συστήματος.