Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Τζελέπη Β.

Τζελέπη Βασιλική, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τζελέπη Βασιλική

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: καρκινογένεση, καρκίνος προστάτη, επιγενετική

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΠΓΝΠ, 2ος όροφος

2613604082 btzelepi@upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Δευτέρα και Τετάρτη, 13:00-14:00

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία (Μοριακή Ανατομική Προστάτη και Καρκίνου Προστάτη)  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες»,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεθοδολογία Έρευνας στις ΒΙΕ ΙΙ (Ιστική Βιοψία-Βιοδείκτες στον Καρκίνο, Βιοτράπεζα), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες»,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιστοπαθολογική διερεύνηση Ανάστροφου Θηλώματος και άλλων καλοήθων αλλοιώσεων ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις ρινός, βάσης κρανίου και προσωπικής χώρας», Πανεπιστήμιο Πατρών  

Μοριακή Παθολογική Ανατομική (Συντονιστής μαθήματος) (Μοριακή παθολογική ανατομική καρκίνου προστάτη) ΔΠΜΣ «Εξατομικευμένη Ιατρική»,  Πανεπιστήμιο Πατρών

Γεννητικό Άρρενος (Μοριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης προστάτη αδένα-Ιστοπαθολογία νεοπλασμάτων προστάτη αδένα) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)», ΕΚΠΑ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Aparicio A, Tzelepi V, Araujo JC, Guo CC, Troncoso P, Logothetis CJ, Navone NM, Maity SN. Neuroendocrine prostate cancer xenografts with large-cell and small-cell features derived from a single patient’s tumor: Morphological, immunohistochemical, and gene expression profiles. Prostate 2010, 71: 846-856, 2010

Tzelepi V, Karlou M, Wen S, Hoang A, Logothetis C, Troncoso P, Efstathiou E. Expression of hedgehog pathway components in prostate carcinoma microenvironment: shifting the balance towards autocrine signaling. Histopathology 58:1037-1047, 2011

Tzelepi V, Efstathiou E, Wen S, Troncoso P, Karlou M, Pettaway CA, Pisters LL, Hoang A, Logothetis CJ, Pagliaro LC. Persistent, biologically meaningful prostate cancer after one year of androgen ablation and docetaxel treatment. J Clin Oncol 29:2574-2581, 2011

Tzelepi V, Zhang J, Lu JF, Kleb BN, Wu G, Hoang A, Efstathiou E, Sircar K, Navone N, Troncoso P, Liang SL, Logothetis CJ, Maity SN, Aparicio AM. Modeling a lethal prostate cancer variant with small cell features. Clin Cancer Res 18:666-677, 2012

Aparicio A, Tzelepi V. Neuroendocrine (Small-Cell) Carcinomas: Why They Teach Us Essential Lessons About Prostate Cancer. Oncology (Williston Park). 28(10), 2014

Tzelepi V. Editorial: Personalized cancer treatment. Curr Mol Pharmacol 7:2-3, 2014

Tzelepi V, Logotheti S, Efstathiou E, Troncoso P, Aparicio  A.  Sakellakis M, Hoang A, Perimenis P, Melachrinou M, Logothetis C, Zolota V. Epigenetics and Prostate Cancer: Defining the Timing of DNA Methyltransferase Deregulation During Prostate Cancer Progression.  Pathology 52:218-227, 2020

Tzelepi V, Grypari IM, Logotheti S, Kontogiannis S, Kallidonis P, Melachrinou M, Zolota V. Contemporary Grading of Prostate Cancer: The Impact of Grading Criteria and the Significance of the Amount of Intraductal Carcinoma. Cancers (Basel) 29;13(21):5454, 2021

Grypari IM, Zolota V, Tzelepi V. Radical or Not-So-Radical Prostatectomy: Do Surgical Margins Matter? Cancers (Basel).  21;14(1):13, 2021

Milidaki F-T, Sakellaraki P, Papakonstantinou E, Zolota V, Tzelepi V. Molecular pathways in colorectal cancer. Achaiki Iatriki 40 (4):1-14, 2021

Grypari IM, Logotheti S, Zolota V, Troncoso P, Efstathiou E, Bravou V, Melachrinou M, Logothetis C, Tzelepi V. The protein arginine methyltransferases (PRMTs) PRMT1 and CARM1 as candidate epigenetic drivers in prostate cancer progression. Medicine (Baltimore). 10;100(36):e27094,  2021

Destouni AC, Lazaris M, Tzelepi V. Cribriform Patterned Lesions in the Prostate Gland with Emphasis on Differential Diagnosis and Clinical Significance Cancers 14 (13), 3041, 2022

Soundararajan R, Viscuse P, Pilie P, Liu J, Logotheti S,  Fernández CL, Lorenzini D, Hoang A, Lu W, Solis Soto LM, Wistuba II, Xu M, Song X, Shepherd PDA, Navone NM, R. Tidwell SS, Lozano G, Logothetis C, Zhang J, Long JP, Estecio MR, Tzelepi V, Aparicio A Genotype-to-Phenotype Associations in the Aggressive Variant Prostate Cancer Molecular Profile (AVPC-m) Components Cancers 14 (13), 3233, 2022

Grypari IM, Pappa I, Papastergiou T, Zolota V, Bravou V, Melachrinou M, Megalooikonomou V, Tzelepi V. Elucidating the role of PRMTs in prostate cancer using open access databases and a patient cohort dataset. Histology and Histopathology, 18513, 2022

Επιλεγμένες Ομιλίες

International

‘Health Promotion- History of MDACC- Overview of Carcinogenesis and Prostate Cancer’ Transylvania University, November, 2, 2010, Lexington, KY, USA

‘Slide Seminar in GYN Pathology’ Ioannina University Courses in Pathology, 31 May - 3 June 2011, Ioannina, Greece

‘Histochemical and immunohistochemical markers for testicular tumours’  2014 Histopathology Study Day, 29 April, 2014 Galway, Ireland

‘Interesting cases in neoplastic endometrial and ovarian pathology’ Ioannina University Courses in Pathology, Gynecological Pathology-Oncology. Slide Seminar III: Pitfalls in GΥΝ Pathology – Oncology. 13 April, 2019, Ioannina, Greece

‘From tissue analysis to clinical phenotype’ 14th Update on the Management of GU Malignancies, 1 November 2019, Houston, TX, USA

National

‘Εφαρμογή μοριακών βιοδεικτών στην εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου’, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία, Πάτρα 17-19 Ιουνίου, 2021,

‘Επίπεδες αλλοιώσεις ουροδόχου κύστης’, 17ο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Ηράκλειο 23-26 Ιουνίου 2021

‘Όγκοι στοματικής κοιλότητας, στοματοφάρυγγα και λάρυγγα’, 17ο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Ηράκλειο 23-26 Ιουνίου 2021

‘Έλεγχος του βιοδείκτη PDL-1 στους συμπαγείς όγκους’ 6η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση για τον καρκίνο Νοτιοδυτικής Ελλάδας «Ιχνηλατώντας ανεξερεύνητα νερά», Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

‘Ιστικοί βιοδείκτες με προβλεπτική αξία σε νεοπλάσματα του ουροποιητικού συστήματος’ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρόν και Μέλλον στην Ογκολογία, Πάτρα 16-18 Ιουνίου, 2022

 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Ολοκληρωμένες

Ιωάννα Γρυπάρη, Ιατρός, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ανατομικής, Θέμα: Μορφολογική μελέτη των ενζύμων μεθυλίωσης καταλοίπων αργινίνης στον καρκίνο προστάτη: συσχέτιση της έκφρασης τους με κλινικές και παθολογοανατομικές παραμέτρους (6/2022)

Σε εξέλιξη

Ευθυμία Παπακωνσταντίνου, Ιατρός, Ειδικευόμενη Γυναικολογίας, Θέμα: Ο ρόλος των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων των ιστονών και της μεθυλίωσης του DNA στον καρκίνο της ωοθήκης

Ειρήνη Μπότα, Ιατρός Κυτταρολόγος, Τίτλος: Συγκριτική μελέτη των διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας κυτταρολογικού υλικού στην προεγχειρητική διάγνωση νεοπλασμάτων του πνεύμονος

Παρασκευή Ζύλη, Ιατρός Κυτταρολόγος, Θέμα: Αναζήτηση δεικτών σχετιζόμενων με υψηλού κινδύνου αλλοιώσεις σε επιχρίσματα τραχήλου μήτρας υγρής φάσης

Σουζάνα Λογοθέτη, Βιολόγος, Θέμα: Epigenetic alterations in Prostate Cancer: Elucidating the role of DNA-methylation and histone-modifications, as well as the methylation patterns of prostate cancer-associated genes in the development and evolution of the disease (σε συνεργασία με το MD Anderson Cancer Center, Houston, TX)