Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 4 ώρες. Φροντιστήριο - Εργαστήριο 3 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η Παθολογική Ανατομική συνιστά το συνδετικό κρίκο μεταξύ των βασικών επιστημών και της κλινικής ιατρικής. Ασχολείται με την παθογένεια και τη φύση medicine-tree.jpgτων διαφόρων παθήσεων, καθώς και με τη μελέτη των ανατομικών και λειτουργικών αλλοιώσεων που παρατηρούνται στις παθήσεις αυτές. Με τις πληροφορίες που λαμβάνει, από τη μακροσκοπική ή μικροσκοπική εξέταση υλικού των πασχόντων και μη ιστών, η Παθολογική Ανατομική συμβάλλει στη διάγνωση, θεραπεία, παρατήρηση και κατανόηση της εξέλιξης μιας πάθησης.

Η Παθολογική Ανατομική διακρίνεται στη Γενική και στη Συστηματική Παθολογική Ανατομική. Η Γενική Παθολογική Ανατομική εξετάζει τις θεμελιώδεις αρχές της νόσου και ορθώς θεωρείται ως ο βασικός κορμός του δένδρου της ιατρικής γνώσης, ρίζες του οποίου είναι οι βασικές βιοϊατρικές επιστήμες, κύριοι κλάδοι η παθολογική ανατομική των οργάνων (συστηματική), και κλαδιά, φύλλα και άνθη οι διάφορες κλινικές επιστήμες. Η Γενική Παθολογική Ανατομική διδάσκει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων προκαλούνται οι αλλοιώσεις, και παρέχει μορφολογικές και λειτουργικές περιγραφές, καθώς και ερμηνείες των επιδράσεων των νόσων στους διάφορους ιστούς και όργανα. 
 
 
 
 
 
Διδασκαλία / Στόχοι / Εκπαιδευτικό υλικό
Η διδασκαλία στηρίζεται στο επιστημονικό σύγγραμμα “Robbins Bασική Παθολογική Ανατομία” των V. Kumar, A. K. Abbas, N. Fausto και R. Mitchell, 8th ed., Saunders, Philadelphia, 2007 (Eπιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Χ. Δ. Σκόπα), το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή γνώσης, που συμπληρώνεται από σημαντικές αναφορές της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Γενική Παθολογική Ανατομική (κυτταρική βλάβη, φλεγμονή, ιστική αποκατάσταση, αιμοδυναμικές διαταραχές, διαταραχές του συστήματος ανοσίας, νεοπλασία) και στα σημαντικότερα νοσήματα των συστημάτων, με τη μελέτη προτύπων κλινικών προβλημάτων.

Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η μύηση του/-ης φοιτητή/-ριας στην κλινικοπαθολογοανατομική συσχέτιση, στη συσχέτιση των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων, ώστε να κατανοήσει την αιτιολογία και παθογένεια της νόσου και των κλινικών εκδηλώσεων.
Για πρόσθετες πληροφορίες/γνώσεις συνιστάται η αναζήτηση σε ειδικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου.
 
Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:
 • Η κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών της νόσου, από το μοριακό έως το μακροσκοπικό επίπεδο
 • Η κατανόηση της σημασίας της κλινικοπαθολογοανατομικής συσχέτισης
 • Η κατανόηση του ρόλου του κλινικού εργαστηρίου
 • Η κατανόηση και η χρήση των ιατρικών όρων
 • H διαμόρφωση επιστημονικής συμπεριφοράς
 • Η μετάδοση τεκμηριωμένης γνώσης
 • Η ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων απαραίτητων στην άσκηση της ιατρικής (παρατήρηση, ανάλυση, επίλυση κλινικού προβλήματος)

Σκοπός

 

Ύλη

Γενική Παθολογική Ανατομική

 • Κυτταρική βλάβη, κυτταρικός θάνατος και προσαρμογή
 • Οξεία και χρόνια φλεγμονή
 • Ιστική αποκατάσταση: Αναγέννηση, επούλωση και ίνωση
 • Αιμοδυναμικές διαταραχές, θρόμβωση και καταπληξία
 • Διαταραχές του συστήματος ανοσίας
 • Νεοπλασία
 • Γενετικές διαταραχές και νόσοι της παιδικής ηλικίας
 • Νόσοι που σχετίζονται με το περιβάλλον και τη διατροφή
 • Γενική παθολογική ανατομική των λοιμωδών νοσημάτων

Συστηματική Παθολογική Ανατομική (παθολογική ανατομική των συστημάτων)

 • Αιμοφόρα αγγεία
 • Καρδιά

Φροντιστήρια - Εργαστήρια

 1. Κυτταρική βλάβη - Οξεία φλεγμονή
 2. Χρόνια φλεγμονή - Ιστική αποκατάσταση
 3. Διαταραχές του συστήματος ανοσίας
 4. Νεοπλασία
 5. Αιμοδυναμικές διαταραχές - θρόμβωση. Νοσήματα αγγείων και καρδιάς