Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ζολώτα Β.

Ζολώτα Βασιλική, Καθηγητής

Ζολώτα Βασιλική

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Mελέτη των ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων οδών καρκινογένεσης σε νεοπλασίες του ανθρώπου

Eργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρώντίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ριον, Πάτρα, 26504

+302613603645 +302610991810 zol@med.upatras.gr gaurtatabu@gmail.com

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Η κ. Βασιλική Ζολώτα φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε με βαθμό «Λίαν Καλώς». Κατά τα έτη 1986-1990 υπηρέτησε ως ειδικευόμενη ιατρός στην Παθολογική Ανατομία και το 1990 απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας. Το 1992 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα. Τον Απρίλιο του 1994 εξελέγη στη θέση Λέκτορα Παθολογικής Ανατομίας στο Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1996 ανανέωσε της θητείας της, τον Ιούνιο 2008 εξελίχθηκε στη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας και το Μάϊο του 2008 στη θέσης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας. Η κ. Ζολώτα κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής της σταδιοδρομίας συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος και στα εργαστήρια της Παθολογικής Ανατομίας του 4ου και 5ου εξαμήνου, στα προγράμματα απαρτιωμένης διδασκαλίας του 6ου και 7ου εξαμήνου προπτυχιακών σπουδών. Επίσης συμμετέχει με διαλέξεις και ομιλίες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Παθολογικής  Ανατομικής και στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Κλινικών του ΠΓΝΠ. Έχει συμμετάσχει επίσης ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 50 ελληνικά και διεθνή συμπόσια και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια. Aπό το 1994 η κ. Ζολώτα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στο ΠΓΝΠ στα υλικά της Χειρουργικής Παθολογικής Ανατομίας (Surgical Pathology) καθώς και στο εξειδικευμένο υλικό της Aιμοπαθολογοανατομίας (Hemopathology). Αναφέρει 72 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μέσος όρος impact factor 2.45, h index 19, αναφορές: 1089 στο scopus και 1750 στο google scholar), 6 δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 7 δημοσιεύσεις ως πλήρεις εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 78 δημοσιεύσεις υπό μορφή περιλήψεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (Supplements), 120 ανακοινώσεις σε συνέδρια και 10 κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία και συμμετοχή στη μετάφραση και επιμέλεια ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων. Έχει συμμετάσχει σε δυο επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα. Από το 1995 είναι μέλος της Εuropean Society of Pathology, από το 1998 είναι μέλος της Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής και από το 2009 μέλος του European Working Group for Breast Screening Pathology. Είναι επίσης πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής από το 2018 έως σήμερα, εκπρόσωπος της Ελληνικής Παθολογοανατομικής Εταιρείας (μια εκ των δυο εκπροσώπων) στην UEMS (European Union of Medical Specialist) από το Μάιο 2019. Έχει αποτελέσει μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής ενώ είναι πρόεδρος της ΕΠΠΣ από το Σεπτέμβριο 2019. Ήταν συντονίστρια των εργασιών της ομάδας συγκρότησης της πρότασης πιστοποίησης του προπτυχικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών  (Accreditation Report for the Undergraduate Study Programme of: Medicine, Fully Compliant in all Principles, 2/3/2019)

 

 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Tzelepi V, Logotheti S, Efstathiou E, Troncoso P, Aparicio A, Sakellakis M, Hoang A, Perimenis P, Melachrinou M, Logothetis C, Zolota V. Epigenetics and prostate cancer: defining the timing of DNA methyltransferase deregulation during prostate cancer progression. Pathology. 2020 Feb;52(2):218-227. doi: 10.1016/j.pathol.2019.10.006. Epub 2019 Dec 18.
 2. O'Loughlin M, Andreu X, Bianchi S, Chemielik E, Cordoba A, Cserni G, Figueiredo P, Floris G, Foschini MP, Heikkilä P, Kulka J, Liepniece-Karele I, Regitnig P, Reiner A, Ryska A, Sapino A, Shalaby A, Stovgaard ES, Quinn C, Walsh EM, Zolota V, Glynn SA, Callagy G. Reproducibility and predictive value of scoring stromal tumour infiltrating lymphocytes in triple-negative breast cancer: a multi-institutional study. Breast Cancer Res Treat. 2018 Aug;171(1):1-9. doi: 10.1007/s10549-018-4825-8. Epub 2018 May 17. PMID: 29774470
 3. Akrida I, Nikou S, Gyftopoulos K, Argentou M, Kounelis S, Zolota V, Bravou V, Papadaki H. Expression of EMT inducers integrin-linked kinase (ILK) and ZEB1 in phyllodes breast tumors is associated with aggressive phenotype. Histol Histopathol. 2018 Sep;33(9):937-949. doi: 10.14670/HH-11-987. Epub 2018 Apr 2. PMID: 29608014
 4. Tsoumas D, Nikou S, Giannopoulou E, Champeris Tsaniras S, Sirinian C, Maroulis I, Taraviras S, Zolota V, Kalofonos HP, Bravou V. ILK Expression in Colorectal Cancer Is Associated with EMT, Cancer Stem Cell Markers and Chemoresistance. Cancer Genomics Proteomics. 2018 Mar-Apr;15(2):127-141. PMID: 29496692
 5. Dackus GM, Ter Hoeve ND, Opdam M, Vreuls W, Varga Z, Koop E, Willems SM, Van Deurzen CH, Groen EJ, Cordoba A, Bart J, Mooyaart AL, van den Tweel JG, Zolota V, Wesseling J, Sapino A, Chmielik E, Ryska A, Amant F, Broeks A, Kerkhoven R, Stathonikos N, Veta M, Voogd A, Jozwiak K, Hauptmann M, Hoogstraat M, Schmidt MK, Sonke G, van der Wall E, Siesling S, van Diest PJ, Linn SC. Long-term prognosis of young breast cancer patients (≤40 years) who did not receive adjuvant systemic treatment: protocol for the PARADIGM initiative cohort study. BMJ Open. 2017 Nov 14;7(11): e017842. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017842. PMID: 29138205
 6. Papanastasiou AD, Sirinian C, Plakoula E, Zolota V, Zarkadis IK, Kalofonos HP. RANK and EGFR in invasive breast carcinoma. Cancer Genet. 2017 Oct;216-217:61-6 doi: 10.1016/j.cancergen.2017.07.004. Epub 2017 Jul 26. PMID: 29025596
 7. Tzartos JS, Stergiou C, Daoussis D, Zisimopoulou P, Andonopoulos AP, Zolota V, Tzartos SJ. Antibodies to aquaporins are frequent in patients with primary Sjögren's syndrome. Rheumatology (Oxford). 2017 Dec 1;56(12):2114-2122. doi: 10.1093/rheumatology/kex328. PMID: 28968830
 8. Cserni G, Wells CA, Kaya H, Regitnig P, Sapino A, Floris G, Decker T, Foschini MP, van Diest PJ, Grabau D, Reiner A, DeGaetano J, Chmielik E, Cordoba A, Andreu X, Zolota V, Charafe-Jauffret E, Ryska A, Varga Z, Weingertner N, Bellocq JP, Liepniece-Karele I, Callagy G, Kulka J, Bürger H, Figueiredo P, Wesseling J, Amendoeira I, Faverly D, Quinn CM, Bianchi S. Consistency in recognizing microinvasion in breast carcinomas is improved by immunohistochemistry for myoepithelial markers. Virchows Arch. 2016 Apr;468(4):473-81. doi: 10.1007/s00428-016-1909-x. Epub 2016 Jan 27. PMID: 26818833
 9. Assimakopoulou M, Androutsopoulou C, Zolota V, Matsoukas J. Immunoexpression patterns for Hypoxia-inducible Factor-1α and von Hippel-Lindau protein, in relation to Hsp90, of human brain tumors. Histol Histopathol. 2016 May;31(5):535-46. doi: 10.14670/HH-11-692. Epub 2015 Nov 23. PMID: 26592496
 10. Kourea HP, Zolota V, Scopa CD Targeted pathways in breast cancer: molecular and protein markers guiding therapeutic decisions. Curr Mol Pharmacol. 2014;7(1):4-21. Review. PMID: 25563853
 11. Kolyva AS, Zolota V, Mpatsoulis D, Skroubis G, Solomou EE, Habeos IG, Assimakopoulos SF, Goutzourelas N, Kouretas D, Gogos CA. The role of obesity in the immune response during sepsis. Nutr Diabetes. 2014 Sep 22;4: e137. doi: 10.1038/nutd.2014.34. PMID: 25244356
 12. Cserni G, Vörös A, Liepniece-Karele I, Bianchi S, Vezzosi V, Grabau D, Sapino A, Castellano I, Regitnig P, Foschini MP, Zolota V, Varga Z, Figueiredo P, Decker T, Focke C, Kulka J, Kaya H, Reiner-Concin A, Amendoeira I, Callagy G, Caffrey E, Wesseling J, Wells C. Distribution pattern of the Ki67 labelling index in breast cancer and its implications for choosing cut-off values. Breast. 2014 Jun;23(3):259-63. doi: 10.1016/j.breast.2014.02.003. Epub 2014 Mar 7
 13. V. Zolota, C. Sirinian, Z. Kefalopoulou,V. Panagiotopoulos, P. Spinos, A. A. Argyriou, H. P. Kalofonos. Mitogen-activated protein kinases in gliomas and correlation with patients’prognosis. Acta Neurologica Scandinavica; 2013, DOI:10.1111/ane.12175.
 14. Anagnostou VK, Dimou AT, Botsis T, Killiam EJ, Gustavson MD, Homer RJ, Boffa D, Zolota V, Dougenis D, Tanoue L, Gettinger SN, Detterbeck FC, Syrigos KN, Bepler G, Rimm DL. Molecular classification of non-small cell lung cancer using a 4-protein quantitative assay.Cancer 2012;118(6):1607-18
 15. Kefalopoulou Z, Tzelepi V, Zolota V, Grivas PD, Christopoulos C, Kalofonos H, Maraziotis T, Sotiropoulou-Bonikou G. Prognostic value of novel biomarkers in astrocytic brain tumors: nuclear receptor co-regulators AIB1, TIF2, and PELP1 are associated with high tumor grade and worse patient prognosis. Journal of Neuro-Oncology 2012;106(1):23- 31
 16. Dimou A, Agarwal S, Anagnostou V, Viray H, Christensen S, Gould Rothberg B, Zolota V, Syrigos K, Rimm DL. Standardization of epidermal growth factor receptor (EGFR) measurement by quantitative immunofluorescence and impact on antibody-based mutation detection in non-small cell lung cancer. American Journal of Pathology; 2011:179(2):580-9
 17. Sirinian C, Symeonidis A, Giannakoulas N, Zolota V, Melachrinou M. Overexpression of phosphorylated p27 Kip1 at threonine 187 may predict outcome in aggressive B-cell lymphomas. Leuemia and Lymphoma 2011;52(5):814-22
 18. Cserni G, Amendoeira I, Bianchi S, Chmielik E, Degaetano J, Faverly D,      Figueiredo P, Foschini MP, Grabau D, Jacquemier J, Kaya H, Kulka J, Lacerda M, Liepniece-Karele I, Penuela JM, Quinn C, Regitnig P, Reiner-Concin A, Sapino A, van Diest PJ, Varga Z, Vezzosi V, Wesseling J, Zolota V, Zozaya E, Wells CA. Distinction of  isolated tumour cells and micrometastasis in lymph nodes of breast cancer patients according to the new Tumour Node Metastasis (TNM) definitions. European Journal of Cancer 2011;47(6):887-94
 19. Anagnostou VK, Lowery FJ, Zolota V, Gopinath A, LiceagaC, Panagopoulos N, Frangia K, Tanoue L, Boffa D, Gettinger S, Detterbeck F, Homer RJ, Dougenis D, Rimm DL and Syrigos KN. High expression of BCL-2 predicts favorable outcome in non-small cell lung cancer patients with non-squamous histology. BMC Cancer 2010; 10:186
 20. Zolota VG, Tzelepi VN, Leotsinidis M, Zili PE, Panagopoulos ND, Dougenis D, Tsamandas AC, Scopa CD. Histologic type specific role of cell cycle regulators in non-small cell lung carcinoma. Journal of Surgical Research 2010;164(2):256-65
 21. Mouzaki A, Panagoulias I, Dervilli Z,  Zolota V, Spadidea P, Rodi M, Panitsas FP, Lagadinou E, de Lastic AL, Georgakopoulos T. Expression patterns of leptin receptor (OB-R) isoforms and direct in vit effects of recombinant leptin on OB-R, leptin expression and cytokine secretion by human hematopoietic malignant cells. Cytokine 2009;48(3):203-11
 22. Assimakopoulou M, Zolota V, Chondrogianni C, Gatzounis G, Varakis J. p75 and TrkC neurotrophin receptors demonstrate a different immunoreactivity profile in comparison to TrkA and TrkB receptors in human normal pituitary gland and adenomas. Neuroendocrinology; 2008:88(2):127-34
 23. V. Zolota, A. Tsamandas, P. Aroukatos, V.Panagiotopoulos, T. Maraziotis, C. Poulos, CD Scopa. Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas. Correlation with classic prognostic factors and patients’ outcome.  Neuropathology 2008;28(1):35-42
 24. V. Zolota, C. Sirinian, M. Melachrinou, A Symeonidis, DS Bonikos. Expression of the regulatory cell cycle proteins p21, p27, p14, p16, p53, mdm2, and cyclin E in bone marrow biopsies with acute myeloid leukemia. Correlation with patients' survival. Pathology Research and Practice 2007;203(4):199-207
 25. ATsamandas, K. Thomopoulos, V. Zolota, T. Kourelis, T. Karatzas, P. Ravazoula, K. Tepetes, T. Petsas, D. Karavias, C. Karatza, D.S. Bonikos, C. Gogos. Potential Role of Bcl-2 and Bax mRNA and Protein Expression in Chronic Hepatitis Type B and C: A Clinicopathologic Study. Modern Pathology 2003;16(12):1273-1288
 26. V. Zolota, A. Tsamandas, M. Melachrinou, A. Batistatou, C. Scopa. Expression of CD44 protein in renal cell carcinomas: association with p53 expression. Urolοgic Oncology 2002; 7:13-17

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής
  Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο NEUROENDOCRINE PATHOLOGY – ONCOLOGY “from head to toe”, Part II, Ιωάννινα, 24-25 Μαίου, 2007.
 2. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο PLEURA-MEDIASTINUM PATHOLOGY – ONCOLOGY , Ιωάννινα, 4-5 Iουνίου, 2009.
 3. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συμπόσιο « ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 14-15 Μαϊου 2010.
  Τίτλος ομιλίας: “ Core curriculum/study guides”
 4. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Επιστημονική Ημερίδα της Αιμοπαθολογοανατομικής Ομάδας της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα: « Διαγνωστικές παγίδες στην Αιμοπαθολογοανατομία», Αθήνα 28 Μαίου 2010
 5. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 7ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος του Μαστού. Από το Γονίδιο στη Θεραπεία», Θεσσαλονίκη 23-25 Σεπτεμβρίου 2010, στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Μοριακοί παράγοντες στη διαμόρφωση της πρόγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του μαστού»
  Τίτλος ομιλίας: «Eπιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπή»
 6. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο ΚIDNEYS PATHOLOGY – ONCOLOGY “Interactive presentation of cases”,  Ιωάννινα, 14-15 Σεπτεμβρίου, 2010
 7. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στη διημερίδα Πολλαπλούν Μυέλωμα, 1-3 Οκτωβρίου 2010, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,
  Τίτλος ομιλίας: « Η σημασία της οστεομυελικής βιοψίας στην διάγνωση και την πρόγνωση του μυελώματος».
 8. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 17-21 Μαίου 2011, Αθήνα, στο στρογγυλό τραπέζι  «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΚΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ EVIDENCE BASED MEDICINE».
  Τίτλος ομιλίας: « Κατά της evidence based πρακτικής»
 9. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο OVARIES PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα, 2-3 Iουνίου, 2011
 10. Εισηγήτρια με παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στο σεμινάριο Pathologie im Mammographie-Screening,  από τα μέλη του European Working Group for Breast Screening Pathology, 21 Μαίου 2011, Βethesda Klinik, Neubranderburg, Germany.
 11. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΑΣ & ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΟ», Μέτσοβο 10-12 Φεβρουαρίου 2012, στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Eπιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπή»
  Τίτλος ομιλίας: «Η επιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπήστον καρκίνο: ορισμός, μέθοδοι ανίχνευσης, παθοφυσιολογία και προγνωστική αξία»
 12. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο συμπόσιο « Εθνικές Κατευθυντήριες οδηγίες
  στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού», Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 25-26 Μαίου 2012, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου στη στρογγυλή τράπεζα «Παθολογοανατομική αναφορά – Μετεγχειρητική ιστολογική διάγνωση»
  Τίτλος ομιλίας: «Bιοψία δια κόπτουσας βελόνης – Υποβοηθούμενη υπό κενού βιοψία»
 13. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος του Μαστού. Από το Γονίδιο στη Θεραπεία», Θεσσαλονίκη 15-17 Νοεμβρίου 2012, στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Διάγνωση, πρόβλεψη και πρόγνωση στον καρκίνο του μαστού: η συμβολή του Παθολογοανατόμου»
  Τίτλος ομιλίας: «Eπιθηλιακή μεσεγχυματική μετατροπή και στελεχαίος φαινότυπος: ταυτοποίηση και βιολογική σημασία»
 14. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής νατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο ΒREAST  PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα, 28-31 Mαίου, 2013-10-05
  Τίτλος ομιλίας: Molecular subtyping of breast carcinoma
 15. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο ΒREAST  PATHOLOGY – ONCOLOGY Ιωάννινα, 28-31 Mαίου, 2013
  Τίτλος ομιλίας: Slide seminar III:Pitfalls in breast pathology
 16. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Επιστημονική Ημερίδα της Ομάδας Λεμφικού και Αιμοποιητικού Συστήματος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα: «EΠΙΘΕΤΙΚΑ Β-ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ: Νέα δεδομένα – διαγνωστική προσέγγιση», Αθήνα 1 Ιουνίου 2013
 17. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 11ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής Ογκολογίας, Πάτρα, 13-14 Δεκεμβρίου 2013. Τίτλος ομιλίας: “ H παθοφυσιολογία των οστικών μεταστάσεων».
 18. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 14ο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Aθήνα, 18-21 Ιουνίου, 2014 στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Τ/ΝΚ λεμφώματα: νεώτερα δεδομένα και κλινικές προεκτάσεις”. Tίτλος ομιλίας: “Περιφερικό Τ λέμφωμα με μη ειδικούς χαρακτήρες και σπάνια εξωλεμφαδενικά Τ/ΝΚ λεμφώματα”.
 19. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Eπιστημονική Ημερίδα της Ομάδας Λεμφικού  και Αιμοποιητικού Συστήματος της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής με θέμα: «ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ - νεότερα δεδομένα και διαγνωστικές παγίδες», Αθήνα 16 Mαίου 2015Τίτλος ομιλίας: «Λέμφωμα από μικρά κύτταρα/ΧΛΛ»
 20. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιωάννινα, 2016. Τίτλος ομιλίας: Eνδοπορικό (In Situ) καρκίνωμα μαστού (DCIS)
 21.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην ημερίδα που διοργανώνεται από τη ΜονάδαςΕνδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού του Αρεταιείου Νοσοκομείου και το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού του Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου "'Έλενα Βενιζέλου" με τίτλο "ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΊΟΥ, ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΩΟΘΗΚΏΝ, ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΜΑΣΤΟΎ", ΣΆΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016, στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταιείου Νοσοκομείου.
 22.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής IUCP (“ΙOANNINA UNIVERSITY COURSES IN PATHOLOGY”), με τίτλο CNS Pathology-Oncology: An update for the General Pathologis Ioannina University Courses in Pathology (IUCP). 06.06.2016
 23. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην 4η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση για τον Καρκίνο Νοτιοδυτικής Ελλάδα «Αντιπαραθέσεις: CISH Vs FISH:πότε και γιατί», Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, 6 - 7 Οκτωβρίου 2017

 24. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο16ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, 13-16 Ιουνίου 2018, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ομιλίας: “ Η ανοσολογική απόκριση στον καρκίνο”.

 25. Προσκεκλημένη ομιλήτρια sto 29th Congress of Pathology, Amsterdam, 2-6  Σεπτεμβρίου 2017, στο στρογγυλό τραπέζι « Show your teacher”. Τίτλος ομιλίας “THE BLUES, PURPLES AND PINKS OF HEMATOXYLIN-EOSIN STAIN IN PATHOLOGY”

 26. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στην Eπιστημονική Ημερίδα της Αιματολογικής Μονάδας του Νοσοκομεόου Αττικόν, 5 Μαίου 2018: Aπό τη στόχευση αντιγόνων στην ανοσοτροποποίηση και τη στόχευση μοριακών μονοπατιών. Τίτλος ομιλίας : «Βιολογία του λεμφώματος μανδύα».

 27. Προσκεκλημένη ομιλήτρια στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Παθολογικής Ανατομικής Ioannina University Courses in Pathology (IUCP) 12-14 April 2019 Palladion Hotel Ioannina με θέμa Gynecological Pathology-Oncology. Tίτλος ομιλίας: “Germ cell and sex cord stromal

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Επιβλέπουσα 4 διδακτορικών διατριβών εκ των οποίων έχει ολοκληρωθεί η μια (υπό κατάθεση)

Άλλες Δραστηριότητες

 1. Μέλος της επιτροπής επεξεργασίας του προγράμματος απαρτιωμένης διδασκαλίας για τους φοιτητές Γ και Δ έτους έτσι όπως προβλέπεται από το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών κατά το ακαδ.έτος 2003-2004
 2. Μέλος της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος των Μαθημάτων του Τμήματος Ιατρικής κατά τα ακαδ.έτη 2008-2010
 3. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδ. Έτος 2011-2012
 4. Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδ.έτος 2012-2013
 5. Μέλος επιτροπής εκπαιδευτικών εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής για τη διετία 2011-2013
 6. Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διαμόρφωση των Εθνικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού, υπό την αιγίδα της Α Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών , 25-26 Μαίου 2012, Αθήνα, Αίγlη Ζαππείου
 7. Συμμετοχή ως μέλος (από το 2009 έως σήμερα) στις εξαμηνιαίες συνεδριάσεις του European Working Group for Breast Screening Pathology  και συμμετοχή στη συγκρότηση των κατευθυντήριων οδηγιών «Quality assurance guidelines for pathology Updates» Editor C. A. Wells, Fourth edition, Supplement, 2012
 8. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής από το 2016 έως 2018
 9. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής από το 2018 έως σήμερα
 10. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Παθολογοανατομικής Εταιρείας (μια εκ των δυο εκπροσώπων) στην UEMS (European Union of Medical Specialist) από το Μάιο 2019
 11. Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής από το Σεπτέμβριο 2019
 12. Επικεφαλής της ομάδας συγκρότησης της πρότασης πιστοποίησης του προπτυχικαού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών  (Accreditation Report for the Undergraduate Study Programme of: Medicine, Fully Compliant in all Principles, 2/3/2019)