Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας

Νόμος Ίδρυσης Π Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος

2610 999653, 999645, 991810 2610 991810

Προσωπικό

Διευθυντής Ζολώτα Βασιλική

  • ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΤΕΠ)

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η Παθολογική Ανατομική είναι ο κλάδος των φυσικών επιστημών που ασχολείται με την παθογένεια και τη φύση των διαφόρων παθήσεων, καθώς επίσης και με τη μελέτη των ανατομικών και λειτουργικών αλλοιώσεων που παρατηρούνται κατά τις παθήσεις αυτές. Με τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει από τη μακροσκοπική ή μικροσκοπική εξέταση υλικού των πασχόντων και μη ιστών η Παθολογική Ανατομική συμβάλλει στη διάγνωση, θεραπεία, παρατήρηση και κατανόηση της εξελίξεως μιας παθήσεως.