Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Χαμπαίος Ι.

Χαμπαίος Ιωάννης, Καθηγητής

Χαμπαίος Ιωάννης

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: 1.Μεταγραφικoί παράγοντες στη βιολογία του λιπώδους ιστού στα πλαίσια της συνεισφοράς του στο μεταβολικό σύνδρομο‐σακχαρώδη διαβήτη‐δυσλιπιδαιμία‐αθηρωμάτωση 2.Nrf2 και μεταβολισμός 3. Ο ρόλος του FGF21 στο μεταβολισμό και την ομοιστασία ενέργειας 4.Πλειοτροπικές δράσεις των στατινών 5.Αναγέννηση ήπατος‐ο ρόλος της ηπατικής στεάτωσης

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών κτήριο προκλινικών 3ος όροφος δυτική πτέρυγα

2610969130 ihabeos@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Name: IOANNIS G. HABEOS Date of birth: December 6, 1958 Place of birth: Skurtu, Greece Nationality: Greek Marital status: Married Work Address: Department of Medicine, School of Medicine, University of Patras, 26 110 Patras, Greece Tel.: (+30) 2610 969130; E-mail: ihabeos@med.upatras.gr EDUCATION/TRAINING 1984: M.D., University of Athens Medical School, Athens, Greece 1984-1987: Military service at 401 Military Hospital of Athens, Greece 1988-1990: Internal medicine residency at ‘Laiko’ Hospital of Athens, Greece 1990-1993: Internal medicine residency at Morristown Memorial Hospital (Columbia University), NY, U.S.A. (Board certified in USA in internal medicine) 1993-1997: Endocrinology diabetes and metabolism fellowship at New York University Medical Center, NY, U.S.A. 2003: PH.D., Department of Endocrinology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece Thesis Title: "Hereditary haemochromatosis and Diabetes mellitus” PROFESSIONAL POSITIONS 1997-1999: Private practice of endocrinology 1999-present: Medical staff at the University of Patras School of Medicine. My main interest has been diabetes mellitus 2004-2008: Lecturer in Internal Medicine-Metabolism, department of internal medicine, division of endocrinology, School of Medicine, University of Patras. 2008- Present: Assistant professor in Internal Medicine-Endocrinology and Metabolism

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Nrf2 represses FGF21 during long-term high-fat diet-induced obesity in mice. Chartoumpekis D, Ziros PG, Psyrogiannis A, Papavassiliou AG, Kyriazopoulou V, Sykiotis G, Habeos IG. Diabetes. 2011 Aug 18; Epub ahead of print PMID: 21852674 2: Chartoumpekis DV, Ziros PG, Sykiotis GP, Zaravinos A, Psyrogiannis AI, Kyriazopoulou VE, Spandidos DA, Habeos IG. Nrf2 activation diminishes during adipocyte differentiation of ST2 cells. Int J Mol Med. 2011 Jul 29. 3: Chartoumpekis DV, Habeos IG, Ziros PG, Psyrogiannis AI, Kyriazopoulou VE, Papavassiliou AG. Brown Adipose Tissue Responds to Cold and Adrenergic Stimulation by Induction of FGF21. Mol Med. 2011;17 (7-8):736-40. 4: Sykiotis GP, Habeos IG, Samuelson AV, Bohmann D. The role of the antioxidant and longevity-promoting Nrf2 pathway in metabolic regulation. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 Jan;14(1):41-8. Review. 5: Chartoumpekis D, Ziros PG, Psyrogiannis A, Kyriazopoulou V, Papavassiliou AG, Habeos IG. Simvastatin lowers reactive oxygen species level by Nrf2 activation via PI3K/Akt pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2010 May 28;396 (2):463-6. 6: Habeos IG, Ziros PG, Chartoumpekis D, Psyrogiannis A, Kyriazopoulou V, Papavassiliou AG. Simvastatin activates Keap1/Nrf2 signaling in rat liver. J Mol Med (Berl). 2008 Nov;86 (11):1279-85 7: Habeos I, Ziros PG, Psyrogiannis A, Vagenakis AG, Papavassiliou AG. Statins and transcriptional regulation: the FXR connection. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Aug 26;334 (2):601-5. 8: Ziros PG, Georgakopoulos T, Habeos I, Basdra EK, Papavassiliou AG. Growth hormone attenuates the transcriptional activity of Runx2 by facilitating its physical association with Stat3beta. J Bone Miner Res. 2004 Nov;19(11):1892-904. 9: Ziros PG, Gil AP, Georgakopoulos T, Habeos I, Kletsas D, Basdra EK, Papavassiliou AG. The bone-specific transcriptional regulator Cbfa1 is a target of mechanical signals in osteoblastic cells. J Biol Chem. 2002 Jun 28;277(26):23934-41 10: Hadzic E, Habeos I, Raaka BM, Samuels HH. A novel multifunctional motif in the amino-terminal A/B domain of T3Ralpha modulates DNA binding and receptor dimerization. J Biol Chem. 1998 Apr 24;273(17):10270-8.