Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Μιχαλάκη Μ.

Μιχαλάκη Μαρίνα, ​Επίκουρος Καθηγητής

Μιχαλάκη  Μαρίνα

Τομέας:

Κλινική/Εργαστήριο:

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Ενδοκρινολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

mixmar@upatras.gr