Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Σπυροπούλου Δ.

Σπυροπούλου Δέσποινα, ​Επίκουρος Καθηγητής

Σπυροπούλου Δέσποινα

Τομέας:

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ακτινολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

spyrdespina@upatras.gr

Προπτυχιακά Μαθήματα