Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Ακτινολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος Όροφος

2610 993987,999216 2610 993987

Προσωπικό

Διευθυντής Καρναμπατίδης Δημήτριος

  • ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΓΩ (ΕΔΙΠ)
  • ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΔΙΠ)
  • ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΤΕΠ)