Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (κατ΄ επιλογήν)

Κωδικός MED_1174

Ώρες Διδασκαλίας Διαλέξεις 2,5x2, Κλινικές 35x2

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
4
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
ΝΑΙ (στην Ελληνική)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (url)
https://eclass.upatras.gr/courses/MED1155/
 
Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Κλινική Άσκηση στην Ακτινολογία  (κατ’ επιλογήν)  γίνεται στο ΣΤ’ έτος σπουδών το ΙΑ’ και ΙΒ’ εξάμηνο και διαρκεί 2 εβδομάδες. 
Η ομάδα των φοιτητών αποτελείται από πέντε το πολύ άτομα και κατανέμεται σε όλα τα τμήματα της Ακτινολογίας. Οι φοιτητές παρακολουθούν το πλήρες πρόγραμμα του εργαστηρίου. Εξοικειώνονται με την εφαρμογή του συνόλου των διαγνωστικών ακτινολογικών εξετάσεων αλλά και την εφαρμογή των θεραπευτικών μεθόδων της επεμβατικής ακτινολογίας –νευροακτινολογίας. 
Επιπλέον  σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου παρακολουθούν τη διαδικασία των ιατρικών γνωματεύσεων  και μαθαίνουν να εκτιμούν τα απεικονιστικά ευρήματα σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα αλλά και το ιστορικό του ασθενούς. Επίσης παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος που περιλαμβάνει πρωινά μαθήματα και συναντήσεις με κλινικούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Παρακολουθούν μια σειρά διαλέξεων που αφορά στις αρχές λειτουργίας των απεικονιστικών μηχανημάτων αλλά και σε θέματα ακτινοπροστασίας.
Οι φοιτητές προκειμένου να εξοικειωθούν με τα επείγοντα περιστατικά θα πρέπει να κάνουν μία εφημερία στο τμήμα της Ακτινολογίας


Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Σεμινάρια, πρακτική άσκηση με παρακολούθηση

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Προβολή πολυμεσικού περιεχόμενου στα σεμινάρια
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Σεμινάρια

5

Κλινική Άσκηση

70

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Αξιολόγηση των φοιτητών στη συνολική τους συμμετοχή στις διαδικασίες του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι δραστηριότητες της κλινικής αυτής άσκησης δίδουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις στην σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική Ακτινολογία αλλά κυρίως να εξασκηθούν στην λήψη της απόφασης επιλογής της κατάλληλης εξέτασης σύμφωνα με το κλινικό σενάριο. Αυτή η γνώση και εμπειρία είναι πλέον απαραίτητη σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, διότι όλοι οι ιατροί χρησιμοποιούν διαγνωστικές μεθόδους της ακτινολογίας στη φροντίδα του ασθενούς.

Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
  • Λήψη αποφάσεων 
  • Αυτόνομη εργασία 
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ύλη

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ακριβής Τίτλος  Διδακτικού Βιβλίου: «Κλινική Μαγνητική Τομογραφία» 
ISBN:    9789606802508
Εκδοτικός Οίκος:     Ιωάννης Κωνσταντάρας
Κωδικός Εύδοξου:    33154939

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ
Ακριβής Τίτλος  Διδακτικού Βιβλίου: «Συνοπτικό Εγχειρίδιο Ανατομικών Τομών Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας»
Συγγραφέας:     T.B.MOELLER – E.REIF
Επιμ. Ελληνικής έκδοσης: Θ.Πέτσας
Εκδοτικός Οίκος:     BROKEN  HILL  PUBLISHERS  LTD
Έτος έκδοσης:    2014