Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Η (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: 75, Εργαστήριο: , Φροντιστήριο: - , Κλινικές: 75 (15 /φοιτητή).

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

τόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι η γνώση των βασικών απεικονιστικών ευρημάτων στα συνήθη νοσήματα και η κατανόηση των  εφαρμογών της σύγχρονης ακτινολογίας στον διαγνωστικό και θεραπευτικό χειρισμό του ασθενή τόσο μέσα στο Νοσοκομείο, όσο και στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
 
Οι διδασκόμενες εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν:
 • Διδασκαλία των κύριων παθολογικών ευρημάτων που ο φοιτητής θα συναντήσει στις απεικονιστικές εξετάσεις - κατά σύστημα [ΚΝΣ - Αναπνευστικό – Πεπτικό– Καρδιαγγειακό – Μυοσκελετικό – Ουροποιητικό –Γεννητικό]
 • Εστιασμός στα κύρια απεικονιστικά ευρήματα των συνηθέστερων νοσημάτων
 • Διαφορική διάγνωση των κυριοτέρων παθήσεων, ανά σύστημα
 • Επεμβατική Ακτινολογία / Επεμβατική Νευροακτινολογία -Ενδείξεις και τεχνικές διαγνωστικών και θεραπευτικών επεμβατικών μεθόδων με έμφαση στις κύριες και πιο συχνές εφαρμογές τους στην κλινική πράξη
 • Ακτινολογία επειγόντων περιστατικών  (διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα)
 • Αναφορά στις μοντέρνες απεικονιστικές μεθόδους και την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη (πχ αξονική-μαγνητική αγγειογραφία, τεχνικές διάχυσης, μαγνητική φασματοσκοπία κ.α)
 • Διδασκαλία των βασικών ενδείξεων και μεθόδων ακτινοθεραπείας.
 • Αναφορά στις κύριες απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε/εφαρμόζουμε στην Ογκολογία (διάγνωση και εκτίμηση θεραπευτικού αποτελέσματος)
 • Διδασκαλία των βασικών αρχών ακτινοπροστασίας και των επιπτώσεων της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον άνθρωπο
Με την ολοκλήρωση της ενότητας της Ακτινολογίας, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα του εξασφαλίζουν ευχέρεια στα παρακάτω:
 • Την ιεράρχηση των απεικονιστικών εξετάσεων ανά όργανο και νόσο-ποια εξέταση είναι η ενδεδειγμένη για την απεικονιστική διερεύνηση των συνήθων νοσημάτων
 • Τη γνώση των κύριων  απεικονιστικών ευρημάτων σε κάθε νόσημα.
 • Τη συσχέτιση των απεικονιστικών ευρημάτων με την παθογένεια του  νοσήματος
 • Τη σύνδεση των απεικονιστικών ευρημάτων με τα σημεία και συμπτώματα των ασθενών
 • Τις κύριες θεραπευτικές εφαρμογές της επεμβατικής ακτινολογίας/νευροακτινολογίας
 • Τις κύριες ενδείξεις και μεθόδους ακτινοθεραπείας
 

Σκοπός