Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_681

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, 1 εβδομάδα

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Οι διδασκόμενες εκπαιδευτικές ενότητες περιλαμβάνουν:

 • Αρχές ακτινοφυσικής, Παραγωγή ιατρικής εικόνας – αρχές λειτουργίας των ακτινολογικών μηχανημάτων [Ακτινολογική λυχνία – Αξονικός Τομογράφος - Υπέρηχοι -Μαγνητικός Τομογράφος],

 • Αρχές ακτινοβιολογίας, με έμφαση στους μηχανισμούς κυτταρικού θανάτου, απόπτωσης και στους τρόπους προστασίας του κυττάρου,

 • Τεχνικές ειδικών ακτινολογικών εξετάσεων με έμφαση στις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους,

 • Ακτινοανατομία οργάνων και συστημάτων [ΚΝΣ – Αναπνευστικό - Πεπτικό – Ουροποιογεννητικό - Μυοσκελετικό – Καρδιαγγειακό]

Σκοπός

Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας, είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές απεικονιστικές εξετάσεις που θα συναντήσουν. Επιπλέον στόχος είναι η κατανόηση των κύριων ενδείξεων αυτών στη διαγνωστική προσπέλαση των παθολογικών οντοτήτων που θα διδαχθούν στα επόμενα εξάμηνα.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας της Εισαγωγής στην Ακτινολογίας, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα του εξασφαλίζουν ευχέρεια στα παρακάτω:

 • Την κατανόηση των βασικών αρχών δημιουργίας της ιατρικής εικόνας

 • Την εξοικείωση με τις κύριες απεικονιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη

 • Τον τρόπο εκτέλεσης των ακτινολογικών εξετάσεων

 • Τις κύριες ενδείξεις των ακτινολογικών εξετάσεων

 • Τη βασική ακτινοανατομία ανά σύστημα

 • Τις βασικές βιολογικές επιδράσεις των απεικονιστικών μεθόδων

 • Τους κινδύνους από την αλόγιστη παραπομπή για ακτινολογικές εξετάσεις

Ύλη

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ακριβής Τίτλος Διδακτικού Βιβλίου: «Ανατομία της Διαγνωστικής απεικόνισης»

Συγγραφέας: Fleckenstein P.

Επιμ. Ελληνικής έκδοσης: Θ.Πέτσας

Εκδοτικός Οίκος: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

Έτος έκδοσης: 2015

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ακριβής Τίτλος Διδακτικού Βιβλίου: «Απεικονιστική Ανατομική»

Συγγραφέας: : Ryan S, McNicholas M, Eustace S.

Εκδοτικός Οίκος: ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έτος έκδοσης: 2013