Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ρούκος Β.

Ρούκος Βασίλειος , ​Επίκουρος Καθηγητής

Ρούκος  Βασίλειος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

roukos@upatras.gr