Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Λαμπροπούλου Β.

Λαμπροπούλου Βασιλική , ​Επίκουρος Καθηγητής

Λαμπροπούλου  Βασιλική

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Αιματολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

vas.labropoulou@gmail.com