Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Τζούνακας Β.

Τζούνακας Βασίλης , ​Επίκουρος Καθηγητής

Τζούνακας Βασίλης

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Βιοχημεία μεταβολισμού, Οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο, Ιατρική ακριβείας στις μεταγγίσεις, Σηματοδότηση γήρανσης/θανάτου ερυθροκυττάρων, Βιοδείκτες αίματος.

Ασκληπιού 1, 26504 Ρίο-Πάτρα

2610997519 vtzounakas@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Σπουδές

 • Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2009
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική", Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2011
 • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Βιοχημεία μεταβολισμού – Μεταβολισμός ενέργειας, οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο
 • Βιολογία της μετάγγισης και μοριακά μονοπάτια σηματοδότησης γήρανσης και θανάτου ερυθροκυττάρων σε συνθήκες επιταχυνόμενης γήρανσης
 • Βιοδείκτες αίματος (ερυθροκυτταρικοί και εξωκυττάριοι) σε παθοφυσιολογικές συνθήκες
 • Ιατρική ακριβείας στη μετάγγιση. Επίδραση του γενετικού υπόβαθρου και των εγγενών βιοχημικών και αιματολογικών χαρακτηριστικών του αιμοδότη και του αιμολήπτη στη φυσιολογία, το οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο και το μεταβολισμό μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων (donor/recipient variation effect)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Tzounakas VL, Anastasiadi AT, Arvaniti V-Z, Lelli V, Fanelli G, Paronis EC, Apostolidou AC, Balafas EG, Kostomitsopoulos NG, Papageorgiou EG, Papassideri IS, Stamoulis K, Kriebardis AG, Rinalducci S, Antonelou MH. Supplementation with uric and ascorbic acid protects stored red blood cells through enhancement of non-enzymatic antioxidant activity and metabolic rewiring. Redox Biology 57 (2022) 102477, 10.1016/j.redox.2022.102477
 2. Anastasiadi AT, Arvaniti V-Z, Paronis EC, Kostomitsopoulos NG, Stamoulis K, Papassideri IS, D’Alessandro A, Kriebardis AG, Tzounakas VL#, Antonelou MH#. Corpuscular Fragility and Metabolic Aspects of Freshly Drawn Beta-Thalassemia Minor RBCs Impact Their Physiology and Performance Post Transfusion: A Triangular Correlation Analysis In Vitro and In Vivo. Biomedicines 2022 10, 530; https://doi.org/10.3390/biomedicines10030530 #equal last and corresponding authors
 3. Tzounakas VL, Anastasiadi AT, Lekka ME, Papageorgiou EG, Stamoulis K, Papassideri IS, Kriebardis AG, Antonelou MH. Deciphering the relationship of free and enclosed in extracellular vesicles hemoglobin in stored red blood cells. Frontiers in Physiology 2022 13:840995; 10.3389/fphys.2022.840995
 4. Anastasiadi AT, Paronis EC, Arvaniti V-Z, Velentzas AD, Apostolidou AC, Balafas EG, Dzieciatkowska M, Kostomitsopoulos NG, Stamoulis K, Papassideri IS, D’Alessandro A, Kriebardis AG, Antonelou MH#, Tzounakas VL#. The post-storage performance of RBCs from beta-thalassemia trait donors is related to their storability profile. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22(22), 12281; https://doi.org/10.3390/ijms222212281 #equal last and corresponding authors
 5. Tzounakas VL, Anastasiadi AT, Dzieciatkowska M, Karadimas DG, Stamoulis K, Papassideri IS, Hansen KC, D’Alessandro A, Kriebardis AG, Antonelou MH. Proteome of stored RBC membrane and vesicles from heterozygous beta thalassemia donors. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22, 3369. https://doi.org/10.3390/ijms22073369
 6. Tzounakas VL, Anastasiadi AT, Stefanoni D, Cendali F, Bertolone L, Gamboni F, Dzieciatkowska M, Rousakis P, Vergaki A, Soulakis V, Tsitsilonis OE, Stamoulis K, Papassideri IS, Kriebardis AG, D’ Alessandro A, Antonelou MH. Beta-thalassemia minor is a beneficial determinant of red blood cell storage lesion. Haematologica 2022 107(1):112-125 https://doi.org/10.3324/haematol.2020.273946
 7. Tzounakas VL, Dzieciatkowska M, Anastasiadi AT, Karadimas DG, Vergaki A, Siourounis P, Stamoulis K, Papassideri IS, Kriebardis AG, D’ Alessandro A, Antonelou MH. Red cell proteasome modulation by storage, redox metabolism and transfusion. Blood Transfusion 2022 20: 27-39 DOI 10.2450/2020.0179-20
 8. Reisz JA, Tzounakas VL, Nemkov T, Voulgaridou AI, Papassideri IS, Kriebardis AG, D'Alessandro A, Antonelou MH. Metabolic Linkage and Correlations to Storage Capacity in Erythrocytes from Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase-Deficient Donors. Front Med (Lausanne). 2018 Jan 11;4:248. doi: 10.3389/fmed.2017.00248.
 9. Tzounakas VL, Kriebardis AG, Georgatzakou HT, Foudoulaki-Paparizos LE, Dzieciatkowska M, Wither MJ, Nemkov T, Hansen KC, Papassideri IS, D'Alessandro A, Antonelou MH. Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficient subjects may be better "storers" than donors of red blood cells. Free Radic Biol Med. 2016;96:152-65. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.04.005.
 10. Tzounakas VL, Georgatzakou HT, Kriebardis AG, Papageorgiou EG, Stamoulis KE, Foudoulaki-Paparizos LE, Antonelou MH, Papassideri IS. Uric acid variation among regular blood donors is indicative of red blood cell susceptibility to storage lesion markers: A new hypothesis tested. Transfusion 2015;55:2659-71. doi: 10.1111/trf.13211.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 • Κυκλικές διαδρομές σε γραμμικά φαινόμενα: Νέα ξεκινήματα στην αλυσίδα της μετάγγισης, 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας
 • Επίδραση εγγενών χαρακτηριστικών του αιμοδότη στην κλινική έκβαση της μετάγγισης, 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας