Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Νόμος Ίδρυσης Ν. 641/18-7-77 ΦΕΚ ΦΕΚ 200/22-7-77

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 3ος Όροφος - Πανεπιστημιούπολη (Ρίο) Πάτρα

spyrange@med.upatras.gr +30 2610 969870 +30 2610 969167

Προσωπικό

Διευθυντής Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Ερευνητική Δραστηριότητα

  • Δομή και λειτουργία του ριβοσώματος
  • Ριβοένζυμα και RNase P
  • Λειτουργική και γονιδιωματική ανάλυση παραγόντων της πρωτεΐνοσύνθεσης
  • Βιολογία του RNA
    Ενζυμολογία της πρωτεΐνοσύνθεσης
  • Μελέτη αντιβιοτικών και νέων αναστολέων έναντι παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης

Παράλληλα το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας παρέχει εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες σε Πανεπιστημιακές Κλινικές μέσω της Μονάδας Ειδικών Βιοχημικών Αναλύσεων (M.E.B.A.) (http://biochemistry.med.upatras.gr). Η M. E. B. A. αποτελεί ιδρυματική υποδομή του Πανεπιστημίου Πατρών και η έναρξη της λειτουργίας της εγκρίθηκε με ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα των Βασικών Επιστημών Ι (ΒΙΕ Ι) (18/5/2009) και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (750/22-6-2009).