Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Σταματοπούλου Β.

Σταματοπούλου Βασιλική, ​Επίκουρος Καθηγητής

Σταματοπούλου Βασιλική

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: επιγενετικός έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο μεταγραφής και μετάφρασης, ρόλος του RNA παθογόνων στην ανάπτυξη αντοχής σε αντιβιοτικά, ρύθμιση της βιογένεσης και της επεξεργασίας των ριβοσωμάτων

Ασκληπιού 1, τκ 26504 3ος όροφος Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών, Νότια Πτέρυγα, Εργ. 3

+30 2610 996124 (Γραφείο), +30 2610 969119 (Εργαστήριο) +30 2610 969167 v.stam@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Η Βασιλική Σταματοπούλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πτυχίο Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στην Παθοβιοχημεία (Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Πατρών). Διατέλεσε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου στη Γαλλία (IBMC, Université de Strasbourg), στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ελβετία (ETH), στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Μοριακής Ιατρικής στο Βέλγιο (IBMM, ULB University) και στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι το 2018.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην βιολογία και μεταβολισμό του RNA. Ερευνά τη δομή μικρών και μεγάλων μη κωδικών μορίων RNA, τόσο προκαρυωτικής όσο και ευκαρυωτικής προέλευσης, τις αλληλεπιδράσεις τους με πρωτεΐνες και την συμμετοχή τους στη πρόκληση ασθενειών. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού της έργου έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά (Nat Struct & Mol Biol, Nat Protoc, Nucleic Acids Res, Mol Cell, Proc Natl Acad Sci U S A).

Συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιοχημείας σε προπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Ιατρικής και στα μεταπτυχιακά προγράμματα : «Βιοϊατρικές Επιστήμες – Τμήμα Ιατρικής», «Ιατρική Φυσική- Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα» και «Βιοϊατρική Μηχανική- Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα». Είναι επιβλέπουσα σε διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών φοιτητών του Βιολογικού Τμήματος.

Προπτυχιακά Μαθήματα