Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο Β (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο-Φροντιστήριο 3 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών του μεταβολισμού. Ο φοιτητής διδάσκεται τις αρχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπιδίων, αμινοξέων. Μέσω των οδηγών μελέτης γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να παρουσιάζονται κλινικά παραδείγματα σχετικά με το περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου.

Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει ο φοιτητής την απαιτούμενη βιοχημική σκέψη, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει στα μετέπειτα έτη, όταν θα αντιληφθεί ότι πολλές ασθένειες έχουν διαλευκανθεί ως προς τη βιοχημική τους βάση.

Σκοπός

 

Ύλη

 1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
  • Ρύθμιση μεταβολικών διεργασιών – στοιχεία μεταγωγής σήματος.
  • Πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων των τροφών.
  • Στάδια παραγωγής ενέργειας κατά την αποικοδόμηση των τροφών.
  • Γλυκόλυση υπό αναερόβιες και αερόβιες συνθήκες: μηχανισμοί και ρύθμιση αντιδράσεων.
  • Είσοδος της φρουκτόζης και της γαλακτόζης στην γλυκόλυση.
  • Μεταβολική τύχη του πυροσταφυλικού οξέος.
  • Γλυκονεογένεση από γαλακτικό οξύ, αμινοξέα και γλυκερόλη: μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων.
  • Δρόμος των φωσφορικών πεντοζών: ρύθμιση των αντιδράσεων, σημασία του δρόμου των φωσφορικών πεντοζών για το ερυθροκύτταρο.
  • Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση γλυκογόνου: μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων.
  • Διαταραχές του μεταβολισμού του γλυκογόνου.
  • Ρύθμιση του επιπέδου της γλυκόζης στο αίμα.
  • Προσαρμογή του μεταβολισμού σε παρατεταμένη νηστεία.
  • Γλυκοπρωτεΐνες.
 2. ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ KREBS
  • Μετατροπή του πυροσταφυλικού σε ακέτυλο-συνένζυμο Α.
  • Μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων του κύκλου του KREBS.
  • Είσοδος αμινοξέων στον κύκλο του KREBS και συμμετοχή του κύκλου σε αναβολικούς δρόμους.
  • Γλυοξυλικός κύκλος.
 3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ
  • Το οξυγόνο ως οξειδωτικό μέσο σε βιολογικά συστήματα.
  • Φορείς ηλεκτρονίων.
  • Μεταφορά ηλεκτρονίων μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας.
  • Μηχανισμοί οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και ρύθμιση.
  • Συστήματα μεταφοράς των μιτοχονδρίων.
  • Μηχανισμοί εξουδετέρωσης τοξικών παραγώγων του οξυγόνου.
 4. ΜΕΤΑΒOΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
  • Κινητοποίηση των λιπαρών οξέων του λιπώδους ιστού.
  • Οξείδωση λιπαρών οξέων.
  • Παραγωγή και χρησιμοποίηση των κετονοσωμάτων.
  • Βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων: Μηχανισμοί και ρύθμιση των  αντιδράσεων.
  • Βιοσύνθεση και αποθήκευση των τριγλυκεριδίων.
  • Μεταβολισμός των φωσφογλυκεριδίων και σφιγγολιπιδίων.
  • Βιοσύνθεση, ρύθμιση της βιοσύνθεσης και βιολογικός ρόλος των προσταγλανδινών, προστακυκλινών και θρομβοξανίων.
 5. ΜΕΤΑΒOΛΙΣΜΟΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ - ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
  • Βιοσύνθεση και μεταβολική ρύθμιση της χοληστερόλης.
  • Βιοσύνθεση και ρόλος χολικών οξέων.
  • Απορρόφηση λιπών τροφής - μεταβολισμός και ρόλος λιποπρωτεϊνών.
  • Χοληστερόλη - αθηρογένεση - στεφανιαία νόσος (μοριακοί μηχανισμοί, ρόλος αντιοξειδωτικών, θεραπευτικές προοπτικές).
  • Βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών.
 6. ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
  • Αποικοδόμηση πρωτεϊνών.
  • Ουβικιτίνη.
  • Πρωτεάσωμα.
  • Προέλευση και διακίνηση των αμινοξέων.
  • Μεταβολική τύχη της αμινομάδος των αμινοξέων: Απαμίνωση, τρανσαμίνωση, κύκλος της ουρίας, κύκλος του γλουταμινικού-πουρινονουκλεοτιδίου.
  • Μεταβολική τύχη της καρβοξυλομάδας και του ανθρακικού σκελετού των αμινοξέων.
  • Βιοσύνθεση των απαραίτητων και μη απαραίτητων αμινοξέων.
  • Βιοχημική βάση γενετικών διαταραχών του μεταβολισμού των αμινοξέων.
  • Το φολικό οξύ και τα συνένζυμά του: Δομή και μηχανισμοί δράσης.
  • Η S-αδενοσυλομεθειονίνη και η βεταϊνη ως μέσα μεθυλίωσης.