Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Σταθόπουλος Κ.

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Bιολογία του RNA, RNA-διαμεσολαβούμενη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, Γενετικός κώδικας, -Omics, Μοριακή διαγνωστική και Ιατρική Ακρίβειας

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ασκληπιού 1, 26504 Ρίο-Πάτρα 3ος όροφος, Δυτική Πτέρυγα

+30 2610 997932 (Γραφείο), +30 2610 997936 (Εργαστήριο) +30 2610 969167 cstath@med.upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ
Καθηγητής Βιοχημείας, Διευθυντής
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ. 2610997932, Fax. 2610969167, email: cstath@med.upatras.gr
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
1991 Πτυχίο Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών
1996 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών
1998-2002 Post-doctoral Research Associate, Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA
 
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Βιολογία του RNA
 • RNA-εξαρτώμενη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και της πρωτεϊνοσύνθεσης
 • Μη κωδικά μόρια RNA ως βιοδείκτες
 • Τεχνικές -Omics στην μοριακή διάγνωση και την Ιατρική Ακριβείας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Prof. Hubert Becker, University Louis Pasteur, Starsbourg, FRANCE
 • Dr Jinwei Zhang, NIH-NIDDK, USA
 • Dr Astris Haase, NIH-NIDDK, USA
 • Prof. Michael Ibba, Dept. of Microbiology, Ohio State University, Colombus, OH U.S.A
 • Prof. Dieter Soll, Dept. of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT U.S.A.
 • Prof. Spyridon Pournaras, Dept. of Microbiology, School of Medicine, University of Athens, Greece
 • Prof. George Spyroulias, NMR Center, School of Pharmacy, University of Patras, Greece

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • ΠΜΣ - Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • ΠΜΣ - Δημόσια Υγεία
 • ΠΜΣ - Πληροφορική Επιστημών Ζωής (Διατμηματικό)
 • ΠΜΣ - Ιατρική Φυσική (Διατμηματικό)
 • ΠΜΣ - Βιοϊατρική Τεχνολογία (Διατμηματικό)
 • ΠΜΣ - Χημική Βιολογία (Διατμηματικό)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Stathopoulos C., Li T., Longman R., Vothknecht U.C., Becker H.D., Ibba M. and Söll D. (2000). One polypeptide with two aminoacyl-tRNA synthetase activities. Science 287:479-482.
 2. Ibba M., Becker H. D., Stathopoulos C., Tumbula D. and Söll D. (2000) The adaptor hypothesis revisited. Trends Biochem Sci 25:311-316.
 3. Kamtekar S., Kennedy D.W., Wang J., Stathopoulos C., Söll D. and Steitz, T.A. (2003) The structural basis of cysteine aminoacylation of tRNAPro by prolyl-tRNA synthetases. Proc Natl Acad Sci USA 100: 1673-1678.
 4. Korencic D., Ahel I., Schelert J., Sacher M., Ruan B., Stathopoulos C., Blum P., Ibba, M. and Söll D. (2004) A freestanding proofreading domain is required for protein synthesis quality control in archaea. Proc Natl Acad Sci USA 101:10260-10265.
 5. Bailly M., Giannouli S., Blaise M., Stathopoulos C., Kern D and Becker H. D. (2006) A single tRNA base-pair mediates bacterial tRNA-dependent biosynthesis of asparargine. Nucleic Acids Res 34:6083-6094.
 6. Pournaras S., Ntokou E., Zarkotou O., Ranellou K., Themeli-Digalaki K., Stathopoulos C . and Tsakris A. (2013) Emergence of linezolid-dependent Staphylococcus epidermidis bloodstream isolates. Emerging Infect Dis 19: 129-132.
 7. Saad N. Y., Stamatopoulou V., Drainas D., Stathopoulos C. and Becker H. D. (2013) Τwo-codon T-box riboswitch binding two tRNAs. Proc Natl Acad Sci USA 110:12756-12761.
 8. Kokkori S., Apostolidi M., Tsakris A., Pournaras S., Stathopoulos C. and Dinos G. (2014) Linezolid-dependent structure and function adaptation of ribosomes from linezolid-dependent S. epidermidis. J Antimicrob Chemoth 58: 4651-4656.
 9. Apostolidi M., Saad N. Y., Drainas D., Pournaras S., Becker H. D. and Stathopoulos C. (2015) A glyS T-box riboswitch with species-specific structural features responding to both proteinogenic and non-proteinogenic tRNAGly isoacceptors. RNA 21:1790-1806. (Cover Featured Article)
 10. Anastasakis D., Skeparnias I., Shaukat N-A., Grafanaki K., Kanellou A., Taraviras S., Papachristou D. J., Papakyriakou A. and Stathopoulos C. (2016) Mammalian PNLDC1 is a novel poly(A) specific exonuclease with discrete expression during early development. Nucleic Acids Res 44:8908-8920.
 11. Chaliotis A., Vlastaridis P., Mossialos D., Ibba M., Becker H. D., Stathopoulos C. (*) and Amoutzias G. D. (2017) The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases. Nucleic Acids Res 45:1059-1068.
 12. Stamatopoulou V., Apostolidi M., Li S., Labrinou K., Papakyriakou A., Zhang J. and Stathopoulos C. (2017) Direct modulation of T-box riboswitch controlled transcription by protein synthesis inhibitors. Nucleic Acids Res 45:10242-10258.
 13. Grafanaki K., Anastasakis D., Kyriakopoulos G., Skeparnias I., Georgiou S. and Stathopoulos C. (2019) Translation regulation in skin cancer from a tRNA point of view. Epigenomics 11:215-245. 
 14. Li, S., Su Z., Lehmann J., Stamatopoulou V., Giarimoglou N., Henderson F.E., Fan L., Pintilie G.D., Zhang K., Chen M., Wang Y-X., Stathopoulos C., Chiu W. and Zhang, J. (2019) Structural basis of amino acid surveillance by higher-order tRNA-mRNA interactions Nature Stuct Mol Biol 26: 1094-1105.
 15. Skeparnias I., Αnastasakis D., Grafanaki K., Kyriakopoulos G., Alexopoulos P., Dougenis D., Scorilas A., Kontos C. Stathopoulos C. (2020) Contribution of miRNAs, tRNAs and tRFs to aberrant signaling and translation deregulation in lung cancer. Cancers 12:3056.

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. 56th Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (speaker and member of the organizing committee), 2004.
 2. Department of Biology, University of Athens, Graduate Program on Microbial Sytems, 2005-2009. Department of Chemistry, University of Thessaloniki, Greece, 2005.
 3. Department of Biochemistry, University of Tübingen, Germany.
 4. University of Thessaly, school of Medicine, Graduate Program on primary care, 2005.
 5. Nano2Life 2007 “-omics and Nanotechnology in Biomedicine”, Larissa, Greece.
 6. 5th Annual National Conference on Medical Bio-pathology.
 7. 2nd Symposium on Medical Education, Larissa, Greece. Biotechnology-2011, 1st World Congress in Biotechnology, Hyderbad, India, 2008.
 8. 1st Annual Symposium of Bacteriology and Infection (SBI-2011), Beijing, China, 2010.
 9. 63ο Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (speaker and session chair), 2012.
 10. Department of Biology, University of Athens, 2013.
 11. Max Plank Institute for Developmental Biology, Tubingnen, Germany, 2015.
 12. MitoCross LabEx, University of Strasbourg, France 2016.
 13. University of Strasbourg, Dept of Molecular Microbiology, Genomics and Genetics, France 2017.

 14. 27th tRNA Conference 23-27 Sept, Strasbourg, France 2018. 

 15. 28th tRNA Conference 31 May- 6 June, Columbus, USA.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. 1. Σταματίνα Γιαννούλη, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας, 2009 2. Ζωή Καρούλια , Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας, 2011 3. Μαρία Αποστολίδη, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2015 4. Δημήτριος Αναστασάκης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016 5. Ηλίας Σκεπαρνιάς, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020 6. 5 διατριβές σε εξέλιξη.

Άλλες Δραστηριότητες

 • Συντονιστής της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Ιατρικής
 • Μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μέλος της επιτροπής ΕΠΥ του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μέλος της επιτροπής Διεθνών Κατατάξεων του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μέλος της επιτροπής προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή
 • Μέλος της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος Ιατρικής
 • Co-Chair of the 25th International tRNA Conference (http://www.trna2014.gr) Sposored by EMBO & IUBMB