Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Σταθόπουλος Κ.

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Βιοχημεία με έμφαση στη βιοσύνθεση πρωτεΐνών

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Ασκληπιού 1, 26504 Ρίο-Πάτρα 3ος όροφος, Δυτική Πτέρυγα

+30 2610 997932 (Γραφείο), +30 2610 997936 (Εργαστήριο) +30 2610 969167 cstath@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ
Καθηγητής Βιοχημείας
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ. 2610997932, Fax. 2610969167, email: cstath@med.upatras.gr
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
1991 Πτυχίο Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών
1996 Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοχημεία, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών
1998-2002 Post-doctoral Research Associate, Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT, USA
 
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Βιολογία του RNA, με έμφαση στο ρόλο του στην ρύθμιση και πιστότητα της πρωτεϊνοσύνθεσης και της γονιδιακής έκφρασης.
 • Διερεύνηση της συμμετοχής και των δυναμικών δικτύων της έκφρασης, σηματοδότησης και μετάφρασης των μορίων tRNA καθώς και σημαντικών παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης στον καρκίνο του πνεύμονα.
 • tRNA-εξαρτώμενη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και της πρωτεϊνοσύνθεσης μέσω ριβοδιακοπτών (riboswitches) σε παθογόνα βακτήρια.
 • Λειτουργικές γονιδιωματικές μελέτες ανθρώπινων ριβονουκλεασών αποαδενυλίωσης και ο ρόλος τους στην ρύθμιση της αποικοδόμησης του mRNA και στο ρυθμό της μετάφρασης.
 • Λειτουργική γονιδιωματική και δομική ανάλυση ενζύμων που εμπλέκονται στην βιογένεση και αμινοακυλίωση των μορίων tRNA σε παθογόνα βακτήρια, σε αρχαία και σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
 • Μελέτη της πρωτεΐνης La ως ρυθμιστικού παράγοντα κατά την βιογένεσης μορίων tRNA και rRNA και miRNAs και ο ρόλος της στην πρωτεϊνοσύνθεση: Λειτουργικές και δομικές μελέτες.
 • tRNA-εξαρτώμενη εξω-ριβοσωμική βιοσύνθεση πεπτιδίων σε παθογόνους μικροοργανισμούς. Ανίχνευση νέων μοριακών στόχων για αντιβιοτικά.
 • Μοριακή ανάλυση παραγόντων που συμβάλλουν στην μικροβιακή αντοχή έναντι των αντιβιοτικών.
 • Χρήση και ανάπτυξη τεχνικών γονιδιωματικής ανάλυσης υψηλής έντασης (DNA-microarrays-based high throughput analysis) για την αξιολόγηση νέων αντιφλεγμονωδών παραγόντων επί της δράσης τους σε παράγοντες της πρωτεϊνοσύνθεσης.
 • Μελέτη των επιπέδων miRNAs και πρωτεϊνικών παραγόντων του φλεγμονοσώματος (inflammasome).
 • Μοριακή και βιοχημική διερεύνηση μεταλλάξεων σε μιτοχονδριακά γονίδια tRNA που επηρεάζουν την ανθρώπινη μιτοχονδριακή πρωτεϊνοσύνθεση και τα οποία σχετίζονται με σοβαρά μεταβολικά σύνδρομα στον γενικό πληθυσμό.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Prof. Hubert Becker, University Louis Pasteur, Starsbourg, FRANCE
 • Prof. Michael Ibba, Dept. of Microbiology, Ohio State University, Colombus, OH U.S.A
 • Prof. Osamu Nureki, Division of Structural Biology, Institute of Medical Sciences, University of Tokyo, Tokyo, JAPAN
 • Prof. Dieter Soll, Dept. of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT U.S.A.
 • Prof. Spyridon Pournaras, Dept. of Microbiology, School of Medicine, University of Athens, Greece
 • Prof. Athanasios Tsakris, Dept. of Microbiology, School of Medicine, University of Athens, Greece
 • Prof. George Spyroulia, NMR Center, School of Pharmacy, University of Patras, Greece

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • ΠΜΣ - Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • ΠΜΣ - Δημόσια Υγεία
 • ΠΜΣ - Πληροφορική Επιστημών Ζωής (Διατμηματικό)
 • ΠΜΣ - Ιατρική Φυσική (Διατμηματικό)
 • ΠΜΣ - Βιοϊατρική Τεχνολογία (Διατμηματικό)
 • ΠΜΣ - Χημική Βιολογία (Διατμηματικό)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Stathopoulos C., Li T., Longman R., Vothknecht U.C., Becker H.D., Ibba M. and Söll D. (2000). One polypeptide with two aminoacyl-tRNA synthetase activities. Science 287:479-482.
 2. Ibba M., Becker H. D., Stathopoulos C., Tumbula D. and Söll D. (2000) The adaptor hypothesis revisited. Trends Biochem Sci 25:311-316.
 3. Stathopoulos C., Kim W., Li T., Anderson I., Palioura S., Whitman W. and Söll D. (2001) Cysteinyl-tRNA synthetase is not essential for the viability of the archeaon Methanococcus maripaludis. Proc Natl Acad Sci USA 98:14292-14297.
 4. Kamtekar S., Kennedy D.W., Wang J., Stathopoulos C., Söll D. and Steitz, T.A. (2003) The structural basis of cysteine aminoacylation of tRNAPro by prolyl-tRNA synthetases. Proc Natl Acad Sci USA 100: 1673-1678.
 5. Korencic D., Ahel I., Schelert J., Sacher M., Ruan B., Stathopoulos C., Blum P., Ibba, M. and Söll D. (2004) A freestanding proofreading domain is required for protein synthesis quality control in archaea. Proc Natl Acad Sci USA 101:10260-10265.
 6. Bailly M., Giannouli S., Blaise M., Stathopoulos C. (*), Kern D and Becker H. D. (2006) A single tRNA base-pair mediates bacterial tRNA-dependent biosynthesis of asparargine. Nucleic Acids Res 34:6083-6094.
 7. Giannouli S., Kyritsis A., Malissovas N., Becker H. D. and Stathopoulos C. (*) (2009) On the role of an unusual tRNAGly isoacceptor in Staphylococcus aureus. Biochimie 91:344-351.
 8. Giannouli S., Labrou M., Kyritsis A., Ikonomidis A., Pournaras S., Stathopoulos C. (*) and Tsakris A. (2010) Detection of mutations in FemXAB protein family in oxacillin-susceptible, mecA positive Staphylococcus aureus clinical isolates J Antimicrob Chemoth 65:626-633. (*) corresponding author
 9. Ntokou E., Stathopoulos C., Kristo I., Dimitroulia E., Labrou M., Makris D., Zakynhtinos E., Tsakris A. and Pournaras S. (2012) Intensive care unit outbreak caused by multiple clones of linezolid-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in a tertiary hospital. J Antimicrob Chemoth 67: 1819-1823.
 10. Pournaras S., Ntokou E., Zarkotou O., Ranellou K., Themeli-Digalaki K., Stathopoulos C . and Tsakris A. (2013) Emergence of linezolid-dependent Staphylococcus epidermidis bloodstream isolates. Emerging Infect Dis 19: 129-132.
 11. Saad N. Y., Stamatopoulou V., Drainas D., Stathopoulos C. (*) and Becker H. D. (2013) Τwo-codon T-box riboswitch binding two tRNAs. Proc Natl Acad Sci USA 110:12756-12761.
 12. Kokkori S., Apostolidi M., Tsakris A., Pournaras S., Stathopoulos C. (*) and Dinos G. (2014) Linezolid-dependent structure and function adaptation of ribosomes from linezolid-dependent S. epidermidis. J Antimicrob Chemoth 58: 4651-4656.
 13. Apostolidi M., Saad N. Y., Drainas D., Pournaras S., Becker H. D. and Stathopoulos C. (*) (2015) A glyS T-box riboswitch with species-specific structural features responding to both proteinogenic and non-proteinogenic tRNAGly isoacceptors. RNA 21:1790-1806. (Cover Featured Article)
 14. Anastasakis D., Skeparnias I., Shaukat N-A., Grafanaki K., Kanellou A., Taraviras S., Papachristou D. J., Papakyriakou A. and Stathopoulos C. (*) (2016) Mammalian PNLDC1 is a novel poly(A) specific exonuclease with discrete expression during early development. Nucleic Acids Res 44:8908-8920.
 15. Chaliotis A., Vlastaridis P., Mossialos D., Ibba M., Becker H. D., Stathopoulos C. (*) and Amoutzias G. D. (2017) The complex evolutionary history of aminoacyl-tRNA synthetases. Nucleic Acids Res 45:1059-1068.
 16. Stamatopoulou V., Apostolidi M., Li S., Labrinou K., Papakyriakou A., Zhang J. and Stathopoulos C. (*) (2017) Direct modulation of T-box riboswitch controlled transcription by protein synthesis inhibitors. Nucleic Acids Res 45:10242-10258.
 17. Grafanaki K., Anastasakis D., Kyriakopoulos G., Skeparnias I., Georgiou S. and Stathopoulos C. (*) (2019) Translation regulation in skin cancer from a tRNA point of view. Epigenomics 11:215-245.

(*) corresponding author

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. ΙΒΜC-CNRS Strasbourg, France, 2001.
 2. AARS 2002, Pacific Grove CA., U.S.A., 2002
 3. CNRS Gif-sur-Yvette (Paris), France, 2002
 4. Department of Chemistry, University of Thessaloniki, Greece, 2004
 5. University of Patras, Graduate Program in Basic Medical Sciences, 2004-2006.
 6. 56th Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (speaker and member of the organizing committee), 2004.
 7. Department of Biology, University of Athens, Graduate Program on Microbial Sytems, 2005-2009. Department of Chemistry, University of Thessaloniki, Greece, 2005.
 8. Department of Biochemistry, University of Tübingen, Germany.
 9. University of Thessaly, school of Medicine, Graduate Program on primary care, 2005.
 10. Nano2Life 2007 “-omics and Nanotechnology in Biomedicine”, Larissa, Greece.
 11. 5th Annual National Conference on Medical Bio-pathology.
 12. 2nd Symposium on Medical Education, Larissa, Greece. Biotechnology-2011, 1st World Congress in Biotechnology, Hyderbad, India, 2008.
 13. 1st Annual Symposium of Bacteriology and Infection (SBI-2011), Beijing, China, 2010.
 14. 63ο Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology (speaker and session chair), 2012.
 15. Department of Biology, University of Athens, 2013.
 16. Max Plank Institute for Developmental Biology, Tubingnen, Germany, 2015.
 17. MitoCross LabEx, University of Strasbourg, France 2016.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. 1. Σταματίνα Γιαννούλη (Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας) Τίτλος: «Γονιδιωματική ανάλυση και λειτουργικός χαρακτηρισμός ασυνηθών συστημάτων αμινοακυλίωσης του μεταφορικού RNA σε παθογόνους μικροοργανισμούς» (ολοκληρώθηκε το 2009) 2. Ζωή Καρούλια (Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας και Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) Τίτλος: «Επίδραση των αιμοπεταλίων στις επιμέρους αντιδράσεις της αιμόστασης» (2004-2009, έγινε αλλαγή επιβλέποντος λόγω ανάληψης καθηκόντων στο Παν/μιο Πατρών, ολοκληρώθηκε το 2011) 3. Μαρία Αποστολίδη (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) Τίτλος: «Μελέτες επί των tRNA-εξαρτώμενων βιοχημικών οδών σε παθογόνα βακτήρια» (2015) 4. Δημήτριος Αναστασάκης (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) Τίτλος: «Μελέτες επί της ανθρώπινης ριβονουκλεάσης PNLDC1» (2016) 5. Ηλίας Σκεπαρνιάς (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) (Σε εξέλιξη)

Άλλες Δραστηριότητες

 • Μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Συντονιστής της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Ιατρικής
 • Μέλος της Επιτροπής Erasmus του Τμήματος Ιατρικής
 • Co-Chair of the 25th International tRNA Conference (http://www.trna2014.gr) Sposored by EMBO & IUBMB