Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Εξάμηνο Γ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο-Φροντιστήριο 3 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος είναι η κατανόηση της μετάδοσης των πληροφοριών που φέρουν τα γονίδια, της μοριακής βάσης των ανοσολογικών αντιδράσεων, της βιοχημείας ιών και ογκογονιδίων, του μεταβολισμού σιδήρου και αίμης, καθώς και της ολοκλήρωσης και ρύθμισης του μεταβολισμού. Όπως και στα προηγούμενα εξάμηνα, μέσω των οδηγών μελέτης όπου παρουσιάζονται συγκεκριμένα κλινικά περιστατικά, επιτυγχάνεται ο συσχετισμός βιοχημικής γνώσης και βασικών ιατρικών ερωτημάτων. 

Σκοπός

 

Ύλη

1.  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΗΣ 

2.  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

 • Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση των νουκλεοτιδίων: Μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων
 • Βιοχημική βάση διαταραχών του μεταβολισμού των νουκλεοτιδίων
 • Χημειοθεραπεία με αντιμεταβολίτες των νουκλεοτιδίων
 • Μηχανισμός δράσης καρκινογόνων και μεταλλαξιγόνων ενώσεων που σχετίζονται με τον μεταβολισμό των νουκλεϊνικών οξέων
 • Υπερελίκωση νουκλεϊνικών οξέων

3.  ΡΟΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 • Αντιγραφή του DNA
  • Ένζυμα αντιγραφής - μηχανισμοί
  • Αναστολείς της αντιγραφής
 • Μεταγραφή του DNA
  • Έναρξη, επιμήκυνση και τερματισμός της βιοσύνθεσης του RNA
  • Αναστολή της βιοσύνθεσης του RNA
  • Μετα-μεταγραφική επεξεργασία του RNA
  • Παρεμβολή RNA (RNA interference)
  • Ριβοένζυμα
 • Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών
  • Ενεργοποίηση των αμινοξέων
  • Μεταφορικό RNA
  • Μονοσημειακές μεταλλάξεις, αναστροφή, καταπίεση
  • Δομή ριβοσωμάτων
  • Έναρξη της βιοσύνθεσης, επιμήκυνση και τερματισμός της πολυπεπτιδικής αλυσίδας
  • Ρύθμιση πρωτεϊνοσύνθεσης
  • Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των πολυπεπτιδίων
  • Αναστολείς της πρωτεϊνικής σύνθεσης
  • Πρωτεϊνική σύνθεση και καρκίνος

4.  ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΝ

 • Οι ιοί ως μοντέλα βιοχημικών μελετών
 • Ρετροϊοί, ογκογονίδια, ογκοκατασταλτικά γονίδια
 • Το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) προκαλείται από έναν  ρετροϊό
 • Ιντερφερόνες

5.  ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

 • Η δομή και ο ρόλος των ανοσοσφαιρινών
 • Γονίδια πολυπεπτιδικών αλυσίδων αντισωμάτων. Ανακατανομή των γονιδίων (διατοποθετήσεις)
 • Υποπληθυσμοί των Τ-λεμφοκυττάρων. Υποδοχείς φαγοκυττάρων και Τ-λεμφοκυττάρων
 • Αντιδράσεις μεταμόσχευσης ή ιστοσυμβατότητας (MHC και HLA)
 • Μονοκλωνικά αντισώματα. Αντισώματα που καταλύουν χημικές αντιδράσεις  catalytic antibodies)

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

 • Στρατηγική του μεταβολισμού και αλληλεπίδραση μεταξύ των κυρίων μεταβολικών  πορειών
 • Οι μεταβολικές διεργασίες των κυρίων οργάνων
 • Ο ρόλος των ορμονών στη ρύθμιση του μεταβολισμού
 • Ρύθμιση της επαγόμενης γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (ρυθμιστικές DNA αλληλουχίες / στοιχεία απόκρισης / τύποι μεταγραφικών παραγόντων)
 • Μεταγωγή σήματος
 • Εφαρμογή στα αισθητηριακά συστήματα της όρασης και της όσφρησης