Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ντίνος Γ.

Ντίνος Γεώργιος, Καθηγητής

Ντίνος Γεώργιος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Δομή, συναρμολόγηση και λειτουργία του προκαρυωτικού ριβοσώματος, με έμφαση στην ανάπτυξη νέων αναστολέων που αναστέλλουν την λειτουργία του ή θα παρεμποδίζουν την συναρμολόγησή του.

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών. 26500-Πάτρα 3ος, ΝΑ πτέρυγα

2610-969125 2610-969167 dinosg@upatras.gr geodinos@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Γεώργιος Ντίνος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2011, ενώ στο ίδιο εργαστήριο εργάζεται από το 1998 ως λέκτορας και από το 2004 ως επίκουρος καθηγητής. Έχει ασχοληθεί κυρίως με τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών in vitro σε προκαρυωτικά συστήματα και τo μηχανισμό δράσης πολλών αναστολέων που δρουν στο ριβόσωμα. Στα κύρια ενδιαφέροντά του είναι επίσης η ανάπτυξη νέων αναστολέων, τόσο της λειτουργίας του ριβοσώματος όσο και της συναρμολόγησής του, ένα νέο πεδίο ερεύνης που έχει δώσει μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Έχει εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ινστιντούτο Max-Planck του Βερολίνου (Max-Planck-Institute for Molecular Genetics) κοντά στο καθηγητή Knud Nierhaus με τον οποίο διατηρεί πολύχρονη συνεργασία. Έχει επίσης πολυετή συνεργασία με τον Dr Daniel Wilson ανεξάρτητο ερευνητή στο gene Center του LMU στο Μόναχο καθώς επίσης και τον καθηγητή John Christodoulou στο UCL (Research Department of Structural & Molecular Biology). Εχει δημοσιεύσει το έργο του σε διεθνή περιοδικά με υψηλό δείκτη εμβέλειας και έχει υπάρξει για μεγάλο διάστημα εξωτερικός συνεργάτης της Kosan Bioscience (πλέον “Bristol-Myers Squibb”) εταιρία βιοτεχνολογίας εξειδικευμένης στη σύνθεση νέων μακρολιδίων.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Μεθοδολογία Ι: Συντονιστής 1ης Ενότητος
 • Παθοβιοχημεία Κατεύθυνσης: Συμμετοχή στη διδασκαλία και τον συντονισμό
 • Ερευνητικά σεμινάρια
 • Σεμινάρια φοιτητών
 • Κατεύθυνση Παθοβιοχημείας
 • Μοριακή βάση μεταγραφής μετάφρασης
 • Συμετοχή στις διαλέξεις:Ασφάλεια Ερευνητικού Εργαστηρίου και χειρισμοί ειδικών αντιδραστηρίων
 • Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • G. Dinos, S. Connell, K. Nierhaus and D. Kalpaxis, Erythromycin, roxithromycin and clarithromycin: Use of slow-binding kinetics to compare their in vitro interaction with a ribosomal complex active in peptide bond formation. Mol. Pharmacol. 2003, 63: 617-623.
 • M. Xaplanteri, A. Andreou, G. Dinos, and D. Kalpaxis, Effect of polyamines on the inhibition of peptidyltransferase by antibiotics: revisiting the mechanism of chloramphenicol action. Nucl. Acids. Res. 2003, 31: 5074-5083
 • G. Dinos, D. Wilson, Y. Teraoka, P. Fucini, D. Kalpaxis and K. Nierhaus, Dissecting the inhibition mechanisms of edeine and pactamycin: Antagonistic interplay on the ribosome between these translational inhibitors. Moll Cell, 2004, 13: 113-124. (Rated “Must Read” by F1000, http://www.f1000biology.com/article/id/1018199).
 • A. Petropoulos, M. Xaplanteri, G. Dinos, D. Wilson, and D.Kalpaxis, Polyamines affect diversely the antibiotic potency: insight gained from kinetic studies of the blasticidin S and spiramycin interactions with functional ribosomes. J Biol Chem. 2004, 279: 26518-25.
 • M. Xaplanteri, A. Petropoulos, G. Dinos and D. Kalpaxis Localization of spermine binding sites in 23S rRNA by photoaffinity labeling: parsing the spermine contribution to ribosomal 50S subunit functions. Nucl. Acids Res. 2005, 33: 2792-805.
 • G. Dinos, D. Kalpaxis, D. Wilson, and K. Nierhaus, Deacylated tRNA is released from the E site upon A site occupation but before GTP is hydrolysed by EF-Tu. Nucleic Acids Res. 2005, 33: 5291-5296.
 • P. Karahalios, D. Kalpaxis, H. Fu, L. Katz, D. Wilson and G. Dinos, On the mechanism of action of 9-O-arylalkyloxime derivatives of 6-O-mycaminosyl-tylonolide, a new class of 16-membered macrolide antibiotics. Mol. Pharmacol. 2006, 70:1271-1280.
 • Ε. Kouvela, G. Gerbanas, M. Xaplanteri, A. Petropoulos, G. Dinos and D. Kalpaxis, Changes in the conformation of 5S rRNA cause alterations in principal functions of the ribosomal nanomachine. Nucleic Acids Res. 2007, 35: 5108–5119.
 • A Petropoulos, E Kouvela, G Dinos, and D Kalpaxis, Stepwise Binding of Tylosin and Erythromycin to Escherichia coli Ribosomes, Characterized by Kinetic and Footprinting Analysis. J Biol. Chem. 2008, 283:4756-65.
 • A. Petropoulos, E. Kouvela, A Starosta, D Wilson, G Dinos, and D Kalpaxis, Time-resolved binding of azithromycin to Escherichia coli ribosomes. J Mol Biol. 2008, 385:1179-1192.
 • E. Kouvela, D. Kalpaxis, D. Wilson, G. Dinos, A distinct mode of interaction of a novel ketolide antibiotic that displays enhanced antimicrobial activity. Antimicrob Agents Chemother. 2009, 53:1411-1419.
 • M. Krokidis, O. Kostopoulou, D. Kalpaxis, and G. Dinos, Dissecting the ribosomal inhibition mechanism of a new ketolide carrying an aryl-alkyl group at C-13 of its lactone-ring. Int J Antimicrob Agents, 2011, 35:235-9.
 • O. Kostopoulou, A. Petropoulos , G. Dinos, T. Choli-Papadopoulou, and D. Kalpaxis, Investigating the entire course of telithromycin binding to Escherichia coli ribosomes. Nucleic Acids Res. 2012, 33:5291-5296.
 • P. Mamos, M. Krokidis, A. Papadas, P. Karahalios, A. Starosta, D. Wilson, D. Kalpaxis and G Dinos, On the use of the antibiotic chloramphenicol to target polypeptide chain mimics to the ribosomal exit tunnel, Biochimie, 2013, 95:1765-72.
 • M. Krokidis, V. Márquez, D. Wilson, D. Kalpaxis, and G. Dinos, Insights into the mode of action of novel fluoroketolides, potent inhibitors of bacterial protein synthesis. Antimicrob. Agents Chemother, 2013, doi:10.1128/AAC.01994-13
 • Επιλεγμένες Ομιλίες

  Dinos G (2006) “In vitro studies on the interaction between new 16-membered 9-O-arylalkyloxime macrolides with functional ribosomes” 9th Workshop on Experimental Strategies for Ribosomal Research, Patras-Psathopyrgos, Greece, 20-25 March, 2006.
  Dinos G. (2009)“A distinct mode of interaction of a novel ketolide antibiotic that displays enhanced antimicrobial activity. 10th International Workshop " Experimental Strategies for Ribosome Research", Ringberg Castle of the Max Planck Society 19-22 April, 2009.

  Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

  Μάριου Κροκίδη με θέμα:ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

  Άλλες Δραστηριότητες

  Κριτής σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
  Κριτής σε εθνικά προγράμματα άλλων χωρών
  Μέλος διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων και workshop