Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παπαθανασίου Ν.

Παπαθανασίου Νικόλαος, ​Επίκουρος Καθηγητής

Παπαθανασίου Νικόλαος

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πυρηνική Ιατρική με εξειδίκευση στην Υβριδική Απεικόνιση

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

nikopapath@googlemail.com