Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ 269/11.9.02 ΦΕΚ ΦΕΚ 307/02

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος

2610 999211 2610 999212

Προσωπικό

Διευθυντής Αποστολόπουλος Δημήτριος